Nikaya - Tiểu Bộ 3 - tự thuyết

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

....
Song song với các sự tích về đời sống đức Phật, tập Udàna nói đến khá nhiều về các đệ tử của đức Phật, như Sàriputta, Moggallàna, Kaccàna, Subbùti, Mahakassapa, Nanda... Mahakassapa bị bệnh tu định luôn 7 ngày để trị bệnh (Kinh III, 7); Nanda ban đầu mê các tiên nữ nên tu hành, sau bị các đồng Phạm hạnh chỉ trích nên tinh tấn tu hành chứng được quả A la hán (III, 2); Sàriputta ngồi nhập định bị quỷ Dạ xoa đánh trên đầu (IV. 4, 7); 500 tỷ kheo do Yasoja cầm đầu làm ồn bị đức Phật đuổi đi, sau tinh tấn tu hành, chứng được quả A la hán (III, 3). Đức Phật khen tôn giả Lakunlaka Bhaddiya trong dung sắc xấu xí nhưng đã chứng quả giải thoát (VII, 5) Tôn giả Dabba Mallaputta nhập định hỏa giới tự thiêu trước chúng Tăng, không để lại tro tàn gì (VIII, 9, 10).
Tiếp đến là các đệ tử tại gia, như nữ cư sĩ Visàkhà hai lần đến yết kiến đức Phật, một lần vì có sự việc cần phải giải quyết với Vua Pasenadi (II, 9), một lần có đứa cháu trai chết nên đến báo cáo đức Phật (VIII, 8). Sự tích 500 cung nữ của Vua Udena, trong ấy có Sàmavati bị chết thiêu cũng được đề cập. Vua Pasenadi nước Kosala được nói đến nhiều lần và một lần vua hỏi đức Phật có thể biết được các người tu hành có chứng quả hay không, thời đức Phật trả lời với những người như Vua Pasenadi sống trong dục lạc, khó lòng biết được quả chứng của các nhà tu hành (VI, 2).
Bao giờ cũng vậy, giữa đức Phật và các ngoại đạo cũng có những va chạm, những xung khắc, và các tích này được nghe nhận khá nhiều trong tập Udàna. Trước hết là sự kiện khi Như Lai chưa xuất hiện thời các ngoại đạo được quần chúng cung kính cúng dường, nhưng khi Như Lai xuất hiện, thời sự cung kính cúng dường bị chấm dứt (Vi, 9; II, 9). Cũng vì vậy, ngoại đạo thù hằn đức Phật và chúng Tăng, giết kỹ nữ tên Sundarì đem chôn ở Jetavana để vu oan cho chúng Tăng (IV, 8). Và dân chúng ở Thùma do ngoại đạo xúi dục đổ cỏ và rác xuống giếng để ngăn đức Phật không được uống nước (VII, 9).
Thường thường đức Phật dùng một vài hình ảnh châm biếm để nói đến các ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu chuyện các người mù rờ voi, diễn tả các ngoại đạo mỗi người chấp chặt chủ thuyết của mình (VI, 4). Cũng mỉa mai là câu chuyện một du sĩ ngoại đạo, tìm dầu cho vợ mình sắp sinh đẻ, vào kho vua uống quá nhiều dầu để đem về cho vợ, nhưng vì uống quá nhiều dầu nên bị đau đớn, lăn lộn, khốn khổ (II, 6). Ngoài ra nhiều vấn đề xã hội, rất bình thường cũng được nói đến. Như đức Phật thấy đứa con nít hành hạ con rắn (II, 3), các dân chúng Vương xá tranh nhau người kỹ nữ (VI, 8), dân Sàvatthi quá đắm say về dục (VII, 3, 4) cũng được đức Phật đề cập và nói lên lời cảm hứng.
Trong 80 kinh của tập Udàna, 80 trường hợp được ghi nhận là đức Phật thốt lên những lời cảm hứng, sau khi cảm thấy xúc động trước một số sự kiện, và chính những lời cảm hứng mới thật là quan trọng trong tập Udàna này. Vì đây là dịp đức Phật nói lên quan điểm của mình đối với những sự việc đã xảy ra ở xung quanh; và chính những quan điểm ấy đã trở thành những giáo lý chính đức Phật đã giảng dạy và trình bày. Chúng ta đã tìm được những pháp và tùy pháp đức Phật đã thuyết giảng ngay qua các lời cảm hứng ấy.
Trước hết là lý 12 nhân duyên hay lý duyên khởi được trình bày ba lần, trong ba kinh đầu I. 1, 2, 3, thuận chiều, nghịch chiều, thuận chiều và nghịch chiều, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho đến duyên sanh, lão tử, sầu bi khổ ưu não. Quá trình sanh tử của con người, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai được khéo cô động trong thuyết duyên khởi. Bao giờ cũng vậy, đức Phật nhắm trong dây chuyền sanh tử, hai pháp "dục" và "ái" rất là quan trọng. Và do vậy nhiều lời cảm hứng đề cập đến dục và ái. Trong kinh VII, 4, dân chúng Sàvatthi quá đắm say về dục nên đức Phật đã than :
"Bị mù bởi các dục,
Bị lưới dục bao phủ,
Bị ái dục bao trùm,
Lại còn bị trói buộc,
Bởi trói buộc phóng dật,
Như cá mắc miệng lưới,
Chúng đi đến già chết,
Như con bê bú sữa,
Đi đến với mẹ nó."
...
....
 In parallel with the integration of the Buddha's life, Udana comes to pretty much set on the disciples of the Buddha, as Sariputta, Moggallana, Kaccana, Subbuti, Mahakassapa, Nanda ... Mahakassapa ill practice to always 7 days treatment (Economics III, 7); Nanda original fairy loves to practice, after being criticized fellow virtues of practice certificate should be arahatship (III, 2); Sariputta was sitting in samadhi Yaksa hit on the head (IV. 4, 7); 500 bhikkhus headed by Yasoja noisy Buddha was evicted, after diligent practice, proving to be an Arahat (III, 3). Venerable Buddha compliment Lakunlaka Bhaddiya ugly color in solution but has attained liberation (VII, 5) venerable Dabba Mallaputta enter the world of self-immolation fire before they increase, not leaving anything to ashes (VIII, 9, 10) .
Next is the disciple, as laywoman Visakha twice visited the Buddha, once because of the need to deal with King Pasenadi (II, 9), one should have to die grandson Report Buddha (VIII, 8). The provision of 500 women Udena King, in that there were dead burnt Samavati also mentioned. King Pasenadi Kosala said to the king many times and once asked the Buddha can know the practitioners have attained or not, the Buddha replied with people like King Pasenadi live in sensual, hardly known certified results of the monks (VI, 2).
Never too, between the Buddha and the pagan also clashes, conflicts, and this area is getting a lot of practice listening Udana. First and foremost is the fact that when the Tathagata not appear to be pagan times the mass veneration offerings, but the Tathagata appears, the veneration offerings terminated (Vi, 9; II, 9). Just so, pagan hostility and they increase the Buddha, kill the geisha named Sundari buried at Jetavana to slander them Increases (IV, 8). And people in Thuma pagan instigated by grass and rubbish dumped into the well to prevent the Buddha is not drinking water (VII, 9).
Usually Buddha image using a few sarcastic to say to the heathen. We remember the story of the blind men touching an elephant, each describing the pagan people clinging his doctrine (VI, 4). Also ironic is the story of a wanderer heathen, his wife is about to find oil birth, in the king's treasuries drink too much oil to bring to his wife, but because of too much oil should be painful, rolling, miserable (II, 6). In addition, many social problems, are said to be normal. As the Buddha saw kid abuse snake (II, 3), the people of the United amnesty scrambling geisha (VI, 8), people passionate about fitness Savatthi too (VII, 3, 4) also merit Buddha mentioned and speak words of inspiration.
In 80 of the collective experience Udana, 80 cases were recorded as the Buddha uttered these words of inspiration, after feeling touched by a number of events, and the words are the true inspiration important in this episode Udana . Since this is an occasion the Buddha said to his views on the events that have happened around; and the views he became the Buddha's teachings were taught and presented. We have found the law and the Buddha Dhamma preached right through her inspiring words.
First is the 12 causal or dependent origination is presented three times in the first three trading I. 1, 2, 3, positively, negatively, positively and negatively, from the coast out of ignorance, out coast formula , form and matter coast to coast birth, aging and death, sorrow suffering mental afflictions. The process of birth and death of people, from past to present, from present to future smart she is in interdependent. Never too, Buddha closed chain of birth and death, the two measures "sex" and "love" are very important. And so many inspiring words referring to sex and love. In the VII, 4, people so passionate about education Savatthi should Buddha coal:
"Being blinded by sex,
Being grid covering education,
Craving be covered,
Even bound,
By binding distractions,
Like a fish out of the net mouth,
We went to the old dead,
As the calf suckling,
Go to his mother. "
...
Read more
Collapse
4.3
11 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
December 10, 2020
Size
394k
Installs
1,000+
Current Version
2.0
Requires Android
4.4W and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.