Nikaya - Tiểu Bộ 4 - Thuyết...

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Tập kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khudaka Nikaya), là một tập hợp 112 bài kinh ngắn, có tựa đề bắt nguồn từ câu "Đức Thế Tôn thuyết giảng như vầy" (Itivuttam). Tập kinh chia thành bốn chương: chương một pháp, chương hai pháp, chương ba pháp và chương bốn pháp.
Tập kinh nầy do một vị nữ cư sĩ tên là Khujjuttara kết hợp sau khi thuật lại các lời giảng của Đức Phật, cho Hoàng hậu Samavati và các cung nữ khác của Vua Udena, xứ Kosambi. Hoàng hậu không thể rời hoàng cung để đến nơi Phật ngụ nghe Phật thuyết giảng, cho nên Hoàng hậu sai bà Khujjuttara đi nghe thuyết giảng, ghi nhớ, rồi trở về hoàng cung để thuật lại cho bà và 500 vị cung phi khác nghe. Bà Khujjuttara có trí nhớ lạ thường và rất thông minh, khéo giảng pháp, nên Đức Phật đã từng khen ngợi rằng bà là vị Đệ Nhất Thanh Văn trong hàng nữ đệ tử cư sĩ (Tăng Chi Bộ I.14). Bà cũng là một vị thầy tài giỏi để hướng dẫn hoàng hậu và các cung phi khác trong việc hành trì Chánh Pháp. Khi nội cung bị hỏa hoạn làm thiệt mạng hoàng hậu và tất cả các cung phi, Đức Phật cho biết rằng tất cả các vị đó đã đắc quả giải thoát, tối thiểu là quả Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn) - như đã ghi lại trong kinh Phật Tự Thuyết (Ud VII.10).
Tên gọi "Itivuttaka" cũng được dùng trong bảng phân loại đầu tiên về 9 thể tài kinh điển Phật Giáo (*), một bảng phân loại có mặt trước khi có sự sắp đặt Tam Tạng Pali như chúng ta biết hiện nay. Thật khó mà biết chắc chắn rằng bản Itivuttaka Pali ngày nay có phải hoàn toàn là bản Itivuttaka nêu ra trong bảng phân loại đó hay không. Kinh tạng Hán văn có chứa bản dịch của Itivuttaka, thường cho rằng do ngài Huyền Trang dịch. Bản dịch nầy có rất nhiều đoạn giống như bản Itivuttaka Pali. Sự khác biệt chính yếu là bản dịch của ngài Huyền Trang không có nhiều bài kinh trong Chương III và hoàn toàn không có Chương IV. Có thể là những phần nầy đã được kết tập về sau trong tạng Pali, nhưng không được kết tập vào tạng Sanskrit để dịch ra Hán văn. Cũng có thể là ngài Huyền Trang không hoàn tất bản dịch vì nó được dịch trong những tháng cuối trong đời của ngài.
Lịch sử nguyên thủy của kinh Phật Thuyết Như Vậy có nhiều vấn đề phức tạp vì khởi thủy, kinh chỉ được truyền khẩu qua nhiều thế kỷ rồi mới được viết xuống giấy. Tuy nhiên đây là một trong những bộ kinh trong tạng Pali rất được nhiều người quý chuộng vì tập kinh bao gồm các bài giảng của Đức Phật với nhiều đề tài giáo lý căn bản - từ giản dị đến sâu sắc - trong một hình thức rõ ràng, ngắn gọn và trực tiếp.
The Itivuttaka, of the Khudaka Nikaya (Khudaka Nikaya), is a collection of 112 short sutras, whose title is derived from the sentence "The Buddha preached like this" (Itivuttam). The practice is divided into four chapters: chapter one, chapter two, chapter three, chapter three and chapter four.
This sutra was combined by a laywoman named Khujjuttara after recounting the teachings of the Buddha, to Queen Samavati and other maids of King Udena, of Kosambi. The Queen could not leave the palace to go to the place where the Buddha lived to listen to the Buddha's teachings, so the Empress sent Ms. Khujjuttara to listen to lectures, memorize, and then return to the palace to tell her and 500 other concubines. Ms. Khujjuttara has an extraordinary memory and is very intelligent, skillful in teaching the Dharma, so the Buddha once praised that she was the First Thanh Van among female lay disciples (Sangha I.14). She is also a skilled teacher to guide the queen and other concubines in the practice of the Dharma. When the inner palace was caught in fire killing the queen and all the concubines, the Buddha said that all of them had attained liberation, at least the result of Entering Luu (Tu Da Hoan) - as recorded. in the Buddhist scriptures (Ud VII.10).
The name "Itivuttaka" was also used in the first classification of the nine classics of Buddhist scriptures (*), a classification that existed before the present-day Tripitaka Pali arrangement. It is difficult to know with certainty that today's Itivuttaka Pali is entirely the Itivuttaka featured in that classification. The Sino-Buddhist scriptures contain translations of Itivuttaka, often attributed to the translation of Xuanzang. This translation has many passages like the Itivuttaka Pali. The main difference is that Xuanzang's translation does not contain many scriptures in Chapter III and absolutely no Chapter IV. It is possible that these sections were gathered later in the Pali organ, but not in Sanskrit to translate into Chinese literature. It is also possible that Huyen Trang did not complete the translation as it was translated during the last months of his life.
The original history of the Buddhist scriptures Thus had many complicated problems because in the beginning, the sutras were only passed down orally over the centuries before being written on paper. However, this is one of the most popular Pali scriptures because it includes the teachings of the Buddha with many basic doctrinal topics - from simple to profound - in a clear form. clear, concise and direct.
Read more
Collapse
4.7
11 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
December 10, 2020
Size
394k
Installs
1,000+
Current Version
2.0
Requires Android
4.4W and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.