Nikaya - Tiểu Bộ 5 - Kinh Tập

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

....
Kinh Tập này gồm có 5 Chương:
1. Chương I, Phẩm Rắn (Uragavagga) gồm có 12 kinh;
2. Chương II, Tiểu Phẩm gồm có 14 kinh.
3. Chương III, Đại Phẩm gồm có 12 kinh;
4. Chương IV, Phẩm Tám gồm có 16 kinh; và
5. Chương V, PhẩmTrên Con Đường Đến Bờ Bên Kia, gồm có 17 kinh tất cả.
Tổng cộng kinh này có 5 Chương và 71 bài kinh.
Đặc biệt của tập này gồm những kinh có thể được xem là những kinh xưa nhất, cổ nhất, nghĩa là gần với thời đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một số yếu tố để xác nhận tánh chất thật sự nguyên thủy của Bộ Suttànipàta này, về cả hai mặt Văn cú và Nội dung.
Trước hết, Tập Suttanipàta viết bằng một thể văn Pàli xưa nhất và cổ kính nhất, so sánh với các thể văn chúng ta thường được gặp trong các Bộ Dìgha Nikàya (Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Tăng Chi Bộ). Nhiều thể văn gần với văn Vedà (Vệ Đà) được tìm thấy rất nhiều trong tập này, nhưng không tìm thấy trong các tập khác, như các danh từ và động từ số nhiều: sitàse, upatthitàse, caramàse. Các hình thức chủ cách số nhiều và sử dụng cách số ít của một số danh từ như: vinicchayà thế cho vinicchayàni, lakkhanà thế cho lakkhanàni, mantà thế cho mantàya. Ngoài ra, chúng ta thường gặp các nguyên mẫu Vedà như vippahàtane, sampayàtave, unnametave rất ít khi được tìm thấy trong các tập kinh khác. Nhiều khi chúng ta thấy một số danh từ đặc biệt như chữ datthu thế cho disvà, atisìtvà thế cho atikkamivà, maga thế cho miga, tumo thế cho so v.v... Những danh từ này rất gần với tiếng Vệ đà không tìm thấy ở các bộ kinh khác. Như vậy, chứng tỏ Tập Suttanipàta được viết trong thời kỳ xưa nhất của ngôn ngữ Pàli, chưa được trau chuốt lưu loát, nhiều âm điệu như ngôn ngữ Pàli sau này. Giá trị cổ kính của ngôn ngữ Pàli trong tập này đánh giá tánh chất nguyên thủy của tập Suttanipàta.
Một yếu tố nữa giúp chúng ta biết giá trị cổ kính của tập này là một số kinh của tập này được tìm thấy trong các bộ kinh khác, và chứng tỏ các kinh khác đã sưu tầm một số kinh hiện có trong bộ Suttanipàta. Ví dụ kinh Seta (Sn. 548-573) được tìm thấy trong Majjhima Nikàya M.i. 146; kinh Vàsettha (Sn. 594-656) được tìm thấy cũng trong Majjhima Nikàya M.ii. 196.
Ngoài ra, tập Suttanipàta có ghi chép lại một vài giai đoạn trong đời sống tìm đạo và học đạo của Thái tử, những mẫu chuyện này rất giản dị và mộc mạc, không có xen lẫn thần thông phù phép với những hình ảnh thật đơn sơ và tươi đẹp.
......
....
Business Group consists of 5 chapters:
1. Chapter I, Cart Snakes (Uragavagga) consists of 12 business;
2. Chapter II, Sub Cart consists of 14 periods.
3. Chapter III, University Cart includes 12 business;
4. Chapter IV, consists of 16 trading Cart Eight; and
5. Chapter V, PhamTren Road the other side, including 17 business all.
Total trade has 5 chapters and 71 texts.
This special set includes the business can be considered as the oldest business, the oldest, that is most close to the Buddha. We rely on a number of factors to confirm the nature of the truly original this Suttanipàta, on both sides Van shot and content.
First, Episode Suttanipàta be written in a text Pali oldest and most ancient, can compare with the documents we often encounter in Digha Nikaya ministries (Ministry School), Majjhima Nikaya (Central), Samyutta Nikaya (Mutual The Falcon), Anguttara Nikaya (Anguttara). Many close to the office to office Veda (Vedic) found a lot in this episode, but not found in other episodes, such as noun and verb plural: sitase, upatthitase, caramase. The plural form all the way and use a handful of nouns, such as how to vinicchayani vinicchaya, lakkhana How to lakkhanani, Manta How to mantaya. In addition, we often encounter the Veda as vippahatane prototype, sampayatave, unnametave rarely found in other business files. Many times we see some special word for word that datthu disva, atisitva How to atikkamiva, maga how to miga, so for comparison tummo etc .. Words are very close to the Vedic language not found in the the other economic. Thus, proved Episode Suttanipàta written in the earliest period of the Pali language, fluency is not polished, more tonal languages ​​such as Pali later. Value ancient Pali language in this episode assess the nature of collective primitives Suttanipàta.
Another factor helping us realize the value of this ancient practice is doing some of this episode is found in the other economic, business and demonstrate some other collectibles business is in the Suttanipàta. For example, economic Seta (Sn. 548-573) found in the Majjhima Nikaya Mi 146; Business Vasettha (Sn. 594-656) found in the Majjhima Nikaya also M.ii. 196.
Also, set Suttanipàta have recorded some stage in life and learn ethical leadership of Prince, all these very simple and rustic, no psychic spell interspersed with images is easy Profile and beautiful.
......
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
February 27, 2015
Size
638k
Installs
1,000+
Current Version
1.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.