Tinnitus Zakgids

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De tinnitus zakgids is bedoeld voor mensen die last ondervinden van oorsuizen en een manier zoeken om er mee om te gaan. Deze zakgids biedt een grondige kijk op wat tinnitus nu juist is en kan zo een ondersteuning zijn in het leren wennen aan tinnitus. Het voordeel van de digitale vorm van deze gids is dat je hem steeds op zak kan hebben (op bijv. je smartphone, tablet, ...). De app heeft ook een geluidspaneel aan boord met geluiden die geschikt zijn om te gebruiken als geluidsverrijking.
De informatie en methoden die in deze app worden gebruikt zijn gebaseerd op Tinnitus Retraining Therapie (TRT), een gewenningstherapie die werd ontwikkeld door Dr. Pawel Jastreboff en Dr. Jonathan Hazell. Het begrijpen en herhalen van de mechanismen achter tinnitus vormen een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Deze gids is gemaakt om hierin een ondersteuning te zijn.

Voor wie?
De app is bedoeld voor mensen die last ondervinden van oorsuizen en een manier zoeken om er mee om te gaan.
De app kan een aanvullend hulpmiddel zijn voor mensen die reeds Tinnitus Retraining Therapie (TRT) hebben gevolgd. Deze gids kan dan als kapstok dienen om de belangrijkste informatie die tijdens de sessies werd aangebracht regelmatig te herhalen.
Ook kan de app een goed vertrekpunt zijn voor mensen die nog op zoek zijn naar een manier om te leren omgaan met tinnitus. Voor deze groep kan de gids dienen als eerste basis van informatie.
Merk op dat deze gids geen vervanging is voor therapie. Indien counseling is aangewezen, zoekt u best hulpverlening bij een gespecialiseerd tinnituscentrum.

Hoe gebruiken?
Deze zakgids is bedoeld om regelmatig eens "vast te nemen". En dat is het grote voordeel van de digitale vorm: als app heb je de gids overal bij. Herhaal regelmatig kleine stukjes wanneer je even tijd hebt. Vele kleine beetjes helpen!
Besef dat wennen aan tinnitus tijd vraagt: het reageren op tinnitus is een geconditioneerde reflex. Gelukkig zijn we in staat om deze reflex om te buigen, maar het is een proces met vallen en opstaan. Gun jezelf de nodige tijd en gebruik deze zakgids om het gewenningsproces te ondersteunen.

Wat is tinnitus?
Oorsuizen of tinnitus betekent dat je een geluid hoort zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Voorbeelden van deze geluiden zijn: fluiten, piepen, tuten, sissen, ruisen, brommen,... Heel wat mensen ervaren oorsuizen en voor sommigen heeft dit een grote invloed op het dagelijkse leven.

Hoe kunnen we ermee leren omgaan?
Het is belangrijk om te beseffen dat tinnitus geen ziekte is. Toch kan tinnitus erg lastig zijn wanneer onze hersenen het geluid als iets "bedreigends" gaan beschouwen. Zo lang dat het geval is, gaan onze hersenen er juist op focussen in plaats van het te negeren. Dat is helemaal normaal: iets wat we beschouwen als een "bedreiging" gaan we meer aandacht geven.
Bij tinnitus staat de reactie echter niet in verhouding tot de prikkel. We zijn dus veel te sterk aan het reageren op een signaal dat eigenlijk heel onschuldig is. Gelukkig kunnen we deze reactie beïnvloeden en zelfs doen uitdoven. Een eerste stap daarin is altijd dat we begrijpen hoe tinnitus juist werkt en waarom we het horen. En dat is het belangrijkste doel van deze zakgids.

Geluidsverrijking
Naast het doorgronden van de mechanismen achter tinnitus kan geluidsverrijking ons helpen in het gewenningsproces. Geluidsverrijking betekent dat we een extra geluidje in onze omgeving gaan gebruiken om het contrast van het tinnitussignaal met de achtergrond te verkleinen. Deze app heeft ook een geluidspaneel met natuurgeluiden aan boord, waar de meest gebruikte geluiden voor geluidsverrijking aanwezig zijn.
Beschikbare natuurgeluiden: waterval, rivier, regen, zee, vogeltjes, krekels, roze ruis, bruine ruis, haardvuur, regenwoud, onweer.
Tinnitus pocket guide is intended for people who suffer from tinnitus and find a way to charge it to handle. This pocket guide offers a thorough look at what tinnitus is precisely and can be as a support in learning to get used to tinnitus. The advantage of the digital format of this guide is that you can have it in your pocket (on eg. Your smartphone, tablet ...). The app also has a panel on board sound with sounds which are suitable for use as a sound enrichment.
The information and methods that are used in this application are based on Tinnitus Retraining Therapy (TRT), a habituation therapy which was developed by Dr. Pawel Jastreboff and Dr. Jonathan Hazell. Understanding and repeating the mechanisms behind tinnitus are an important part of this approach. This guide is designed to be a support herein.

For whom?
The app is designed for people who suffer from tinnitus and find a way to bother with it to go.
The app can be an additional tool for people who have already followed Tinnitus Retraining Therapy (TRT). This guide can serve as a stepping stone to repeat the most important information that was added during the sessions regularly.
The app can be a good starting point for people who are looking for a way to cope with tinnitus. For this group can serve as a guide the first base of information.
Note that this guide is not a substitute for therapy. If counseling is appropriate, find best care at a specialized Tinnitus Centre.

How to use?
This pocket guide is intended to "forking" regularly once. And that's the big advantage of the digital format, if you have the app guide with everything. Repeat regularly small pieces when you have some time. Many little bit helps!
Realize that requires getting used to tinnitus time: responding to tinnitus is a conditioned reflex. Fortunately, we are able to bend this reflex, but it is a process of trial and error. Give yourself the time and use this pocket guide to support the process of habituation.

What is tinnitus?
Ringing in the ears or tinnitus means that you will hear a sound without a sound source is present in the area. Examples of these sounds are: whistling, squeaking, institutes, hiss, roar, growl, ... A lot of people experience tinnitus and for some this has a big impact on daily life.

How can we learn to deal with it?
It is important to realize that tinnitus is not a disease. Yet, tinnitus can be very tricky when our brains to think of it sound like something "threatening". As long as that's the case, our brains go there just to focus instead of ignoring it. That is quite normal: something we regard as a "threat" we will give more attention.
When tinnitus is, however, the reaction is not in proportion to the stimulus. So we are far too strong to respond to a signal that is actually quite innocent. Fortunately, we can influence this reaction and even do extinguished. A first step is always to understand how tinnitus properly and why we hear it. And that is the main purpose of this pocket guide.

Sound Enrichment
Besides understanding the mechanisms behind tinnitus may sound enrichment help us in the process of habituation. Sound Enrichment means that we will use an additional sound in our environment to reduce the contrast of the tinnitus signal with the background. This app also has a sound panel with nature sounds on board, where the most common sounds for sound enrichment are present.
Available nature sounds: waterfall, river, rain, sea, birds, crickets, pink noise, brown noise, fire, rain, storm.
Read more
Collapse
4.7
19 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Deze release bevat beveiligingsupdates en ondersteuning voor nieuwe Android versies. Verbeterde zoom-functie voor inzoomen op figuren.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
August 14, 2020
Size
18M
Installs
500+
Current Version
7.0.1
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
inSentis
Developer
Magerman 51 2360 Oud-Turnhout België
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.