tirana.social app

10+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Tirana.social është një platformë, e cila ka prioritet privatësinë, transparencën dhe ofrimin e një ambjenti virtual që u shërben përdoruesve në mënyrë të shëndetshme. Vetë emërtimi tregon që targetohet vetëm një audiencë shqiptare me një bankë modeste anëtarësh.

Idea a një rrjeti social lokal lindi si një nevojë për t’iu përgjigjur keqpërdorimit dhe mungesës së transparencës që ofrojnë rrjetet sociale tradicionale.

Në tirana.social, çdo regjistrim do të jetë shumë i përgjegjshëm dhe çdo i regjistruar do të verifikohet nga administratori personalisht me anë të e-mail ose numër telefoni. Tirana.social nuk lejon reklama nga palë të treta, por se prioriteti i vetëm është krijimi i një ambjenti virtual shumë të shëndetshëm, të vërtetë dhe ofrimi i mundësive të qëndrueshme.

Nuk do të tolerohet asnjë i regjistruar i paverifikuar. Kjo platformë nuk mund të përdoret për aktivitete të paligjshme.
Updated on
May 23, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Location, Personal info and 2 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Changes in update

App support