1001 Нуқтаи тиллоӣ дар заношуӣ ва тарбияти...

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Russian (Russia)

1001 Нуқтаи тиллоӣ дар заношуӣ ва тарбияти саҳеҳи фарзандон


ПЕШДАРОМАДИ СУХАН

Андешаи нигориши чунин асаре аз соли 1366 (ҳиҷрии шамсй) ба зеҳнам хутур кард ва бар он шудам, ки ба ин тафаккури аҷиби шавқовар ҳиммат гузорам. Коре, ки дастоварди дувоздаҳсоли пажӯҳиш ҳамроҳ бо бурдборй ва орзумандӣ, бароям ба шумор меомад. Китобе, ки бо салиқаи вижа тавъам бо дуди чароғ хӯрдан ба поён расид ва натиҷаи чунин кори сомонёфтаеро дар пеши рӯй мебинед. Асаре, ки пешинаи он ба даст омада аз баррасии афзун бар як сад ҷилд китоб, садҳо рӯзномаву маҷалла, даҳҳо барномаи омӯзишӣ ва тарбиятии пахпппуда аз телевизион, даҳҳо гуфтугӯ бо хонаводаҳои комёб, баҳрагирӣ аз зиндагиномаҳо, истифода аз таҷрибаҳои гаронсанги бузургони фарох-моя, андешварон, илмварон, худ донишварон ва корозмоиҳои худи нигоранда ва хулосаи сухан кушиш бар гулчиние аз беҳтаринҳо буд, ки барои завҷҳои ҷавон ва соири афроде, ки барои зиндании худ арзиши шоёни таваҷҷӯҳ қоил ҳастанд, метавонад раҳнамо ва коркӯшо бошад ва ба ростӣ оё аз дер боз хонаводаҳои бисёре вуҷуд надоштаанд, ки агар ба суфоришҳои асари кунунӣ огоҳ буданд, бешакку тардид дорои зиндагии нохостаи вопасмонда намешаванд? Танишҳои зиндагиашон нопадидтар намегардид ва парешонии андешаи онон дар зиндагии заношӯйи берангтар намуд пайдо намекард? Боре, афсӯс ва басо афсӯс, ки бо набуди иттилоот ва камможгй зиндагии андӯҳнокеро дар гузари замон сипарй намудаанд ва ҳамин мавзӯъ буд, ки маро ба даст ёзидан ба асари коромад ва чакидаи пурмоя барангехт. Бояд бияфзоям, ки ишқ ва заминаҳои дилбастагӣ ба водоштани тафаккурам дар анҷоми кор бетаъсир набудааст. Албатта, дар чунин корҳо чи басо доварниҳоии замон аст ва рӯзгорони дигар, то доварӣ кунанд, ки оё бар сари чунин коре умр беҳуда сарф шудааст ё хайр!
Қалам задани ин кор вомдори ҳиммати дӯсгон ёвароне чанд будааст, ки дар тули мудцати нигориивц® асар бо завқи саршори худ дилгармкунанда ва мушаввиқи ҳам будаанд ва пайваста ёдоварии таълифи ин гуна асаре, ки ба ҳаққ аз онон сипосмандам.
Умед дорам, ки мсутолиаи китоби имрӯзин ҷаҳиши азиме ва бас фазунтар дар моявар сохтани андешаи алоқамандон ва аҳли китоб карда бошад. Дар камоли беиддиоӣ низ ёдкарди ин шеъри пурмуҳтаворо аз суханвари пӯровоза ва шоири некандеши қарни ҳафтуми ҳиҷрии қамарии Иронзамин яъне, Мавлоно (604-672), зарурӣ медонам:
Оби дарёро агар натвон кашид,
Ҳам ба қадри тайшагй бояд чашид.
Тавзеҳ ин ки китоби ҳозир шомили ду қисмат аст: бахши аввал яъне, аз шумораи 1 то 692, ки марбут ба нуктақои заношуй ва ҳамсардорй аст ва бахши дуввум аз шумораи 693 то 1111, ки дар робита бо ҳомилагӣ ва рушду тарбияти фарзанд мебошанд. Ногуфта намонад, ки бо таваҷҷӯҳ ба 1111 нуктаи овардашуда исмл китобро 1001 нуктаи тиллой (яъне, 110 нукта камтар) интихоб кардам.
Дар зимн бояд ёдовар шавам, чун шеваи хати (имлои) форсӣ дар вазъи ноҳамоҳангӣ ба сар мебарад. Лизо, саъй бар ин буда дар нигориши калимаҳои ба кор рафта ҷумлаҳо, бештар суҳулати хондан дар назар гирифта шавад. (Албатта, ногуфта намонад, ки дар мавориди бисёре аз китоб шеваи имлои форсӣ чолн маркази донишгоҳй ба унвони роҳнамо истифода шудааст.)
Умедворам, чунон чи мутолиакунандагони ин китоб назар ё пешниҳод доранд бо нишонии Қазвин, сандуқ пусти 1196-34185 мукотиба намоянд.
Саранҷом бояд аз масъули интишороти шайх-ул-ислом Аҳмади Ҷом ҷаноби оқои Сарбузй ба ҳақ ва сипосгузорона ёд кунам, ки ба нидои инҷониб нахустин посухи содиқона ва мусбатро дар миёни чанд нафар ношир алоқаманди дигар доданд ва бо дасти ҳиммати худ ва нашри ингуна асаре дар пешбурди фарҳанги заношуӣ ва... ёварии асосй карданд, ки Худованд ёраш бод. '
Бежани Ҳошимипур 3\3\1378
1001 Nuқtai tilloӣ gift zanoshuӣ wa tarbiyati saҳeҳi farzandon


Suha PESHDAROMADI

Andeshai nigorishi chuunin Asare salts al 1366 (ҳiҷrii Shams) ba zeҳnam hutur card va bar he shudam, ki ba yn tafakkuri aҷibi shavқovar ҳimmat guzoram. Kore, ki dastovardi duvozdaҳsoli pazhӯҳish ҳamroҳ bo wa burdbory orzumandӣ, Ba Baro shumor meomad. Whaler, ki bo bo TABLE saliқai Vijay Doody charoғ hӯrdan ba wa poyon rasid natiҷai chuunin measles somonoftaero gift Pesci rӯy mebined. Asare, ki peshinai he ba give OMAD al Barras afzun bar yak garden ҷild whaler sadҳo rӯznomavu maҷalla, daҳҳo barnomai omӯzishӣ wa tarbiyatii pahpppuda al television, daҳҳo guftugӯ bo honavodaҳoi komob, baҳragirӣ al zindaginomaҳo, istifoda al taҷribaҳoi garonsangi buzurgoni Farokh-mine andeshvaron , ilmvaron, thin donishvaron wa wa korozmoiҳoi hoodies nigoranda hulosai Suhan kushish bar gulchinie al beҳtarinҳo bud, Baro ki zavҷҳoi ҷavon wa coup Aphrodite Baro ki zindan thin arzishi shooni tavaҷҷӯҳ қoil ҳastand, metavonad raҳnamo wa wa ba korkӯsho boshad growth oo Az der boz honavodaҳoi bisore vuҷud nadoshtaand, ki agar ba suforishҳoi asari kununӣ ogoҳ budand, beshakku tardid Doro Zindagi nohostai vopasmonda nameshavand? Tanishҳoi zindagiashon nopadidtar namegardid wa pareshonii andeshai Onon gift Zindagi zanoshӯyi berangtar namud Paid namekard? Bor, afsӯs Baso va afsӯs, ki bo wa Naboodah ittiloot kammozhgy andӯҳnokero gift Zindagi Guzar zamon Siparov namudaand wa ҳamin mavzӯ bud, ki maro ba ba give ozidan asari koromad wa chakidai purmoya barangeht. Boyad biyafzoyam, ishқ ki ba wa zaminaҳoi dilbastagӣ vodoshtani tafakkuram gift anҷomi core betasir nabudaast. Albatta, gift chuunin korҳo chi Baso dovarniҳoii zamon ast va rӯzgoroni Digard, the dovarӣ kunand, ki oo bar sari chuunin crust UMR beҳuda sarf shudaast e Khair!
Kalam specifying Ying Kor vomdori ҳimmati dӯsgon ovarone Chand budaast, ki gift Tooley mudtsati nigoriivts® asar bo zavқi sarshori thin dilgarmkunanda wa wa mushavviқi ҳam budaand payvasta odovarii talifi Institute guna Asare, ki ba ҳaққ al Onon siposmandam.
Umed dramas, ki msutoliai whaler imrӯzin ҷaҳishi Azim wa bass fazuntar gift moyavar sohtani andeshai aloқamandon wa aҳli Kitob boshad infarction. Gift Kamoli beiddioӣ bottom odkardi yn sheri purmuҳtavoro al suhanvari pӯrovoza va Shoira nekandeshi қarni ҳaftumi ҳiҷrii қamarii Ironzamin yane, Mavlono (604-672) zarurӣ Meudon:
Obi daroro agar natvon kashid,
Ҳam ba қadri tayshagy boyad chashid.
Tavzeҳ John whaler ki ҳozir shomili do қismat ast: Bakhshi Awwal yane, az shumorai 1 is 692, ki ba marbut nuktaқoi zanoshu ast va va ҳamsardory duvvum Bakhshi az shumorai 693 is 1111, ki bo gift ROBIT ҳomilagӣ wa Rushdie tarbiyati Farzand meboshand. Nogufta namonad, ki bo tavaҷҷӯҳ BA 1111 nuktai ovardashuda isml kitobro 1001 nuktai Tilley (yane 110 Nuqta kamtar) intihob cardia.
Gift zimn boyad odovar Shavam, Chun Sheva hati (imloi) forsӣ gift vazi noҳamoҳangӣ sar ba mebarad. Lyso, say bar John Buda gift nigorishi kalimaҳoi ba core raft ҷumlaҳo, beshtar suҳulati hondan gift Nazar girifta shavad. (Albatta, nogufta namonad, ki gift mavoridi bisore al Kitob Sheva imloi forsӣ choln Markazi donishgoҳy ba unvoni roҳnamo istifoda shudaast.)
Umedvoram, chunon chi mutoliakunandagoni Institute Kitob Nazar e peshniҳod dorand bo Nishonov Қazvin, sanduқ Thrust 1196-34185 mukotiba namoyand.
Saranҷom boyad al masuli intishoroti Shaykh-ul-Islom Aҳmadi Ҷom ҷanobi oқoi Sarbuzy ba ҳaқ wa siposguzorona od coon, ki ba Nido inҷonib nahustin Posukh sodiқona wa musbatro gift Miyona Chand nafar Noshiro aloқamandi Digard dodand wa bo Dusty ҳimmati thin wa nashri Ingūna Asare gift peshburdi farҳangi zanoshuӣ wa ... ovarii ASOS kardand, ki Hudovand orash baud. '
Bezhanov Ҳoshimipur 3 \ 3 \ 1378
Read more
Collapse
4.5
97 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
June 26, 2018
Size
2.7M
Installs
10,000+
Current Version
2.0
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Smart and free books
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.