5 хил.+
Изтегляния
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка

Всичко за това приложение

Управление на резервации в рамките на едно приложение

Това приложение позволява на потребителите на bok.to да преглеждат и управляват посещения, резервации и срещи. С това приложение ще бъдете уведомени незабавно за нови посещения.

Можете да:

- Вижте списък с всички посещения
- Потвърдете, променете и назначете посещение във възможни слотове
- Управление на резервирани посещения
- Напомняйте на клиенти и служители за посещения
- Разгледайте календара

Приложението е напълно свързано с облачна система, която реагира на всички промени и уведомява хората във вашата организация и клиентите.
Актуализирано на
6.06.2022 г.

Безопасност на данните

Безопасността започва с разбирането на това, как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.
Не се споделят данни с трети страни
Научете повече за това, как програмистите декларират споделянето
Това приложение може да събира следните типове данни
Лични данни и Идентификатори на устройството или други идентификатори
Данните се шифроват при предаване
Можете да поискате данните да бъдат изтрити

Новите неща

A regular update with bug fixes and upgrades that makes people more happy with our app