Herkes İçin Spor Fed­erasy­onu’­nun bir uygu­la­ması olan His­App; hiçbir ekip­mana ihtiyaç duy­madan düzen­li spor yap­manızı sağlayan bir uygu­la­madır.

Uygu­la­mayı ücret­siz olarak in­di­re­bilir ve sadece adım atarak ve egz­er­siz ya­parak aylık lid­er­lik tablo­sun­da üst sıralara çık­a­bilirsiniz.

Spor yap­mak için artık ba­ha­n­eniz yok! Herkesin yap­mayı amaçladığı an­cak çeşitli ba­hanel­er­le sürek­li erte­le­nen bir faaliyet olan spor, His­App ile bir­lik­te artık düzen­li olarak hay­atımız­da ola­cak.

His­App; yaşam tarzınıza uy­gun egz­er­si­z­leri si­zler için plan­lar, uygu­latır ve hatır­latır. Bu­lun­duğunuz or­ta­ma göre seçtiğiniz egz­er­siz seçenek­leri ile sporu her za­man ve her yerde ya­pa­bilirsiniz.

Ci­hazınız­da bu­lu­nan Sağlık Uygu­la­ması­na er­işime izin ver­erek, gün­lük adım bil­gi­lerinizin sis­teme gön­der­ilmesi­ni sağlaya­bilir ve hareket puanı kazan­abilirsiniz.
Devamı
Daralt
4,1
Toplam 569
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

- Küçük hata düzeltmeleri yapıldı.

Yeni Alan: Su Hatır­lat­maları ve Tak­ibi
Artık gün­lük içtiğiniz su mik­tarını takip ede­bile­cek ve düzen­li olarak gön­dere­ceğimiz bildirim­ler ile su içmeyi un­ut­may­a­cak­sınız.

Yeni Egz­er­si­zler: Be­densel En­gellil­er İçin Spor, Görme En­gellil­er İçin Spor, İşitme En­gellil­er İçin Spor ve Trend Egz­er­si­zler
Devamı
Daralt

Ek Bilgi

Güncellendi
1 Nisan 2020
Boyut
11M
Yükleme sayısı
100.000+
Mevcut Sürüm
2.0.3
Gereken Android sürümü
4.1 ve sonrası
İçerik Derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Sunan:
Herkes İçin Spor Federasyonu
©2020 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.