Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Holy Bible, New King James Version, NKJV, Pro Version
Old and New Testament
Color Highlight verses
Bookmark Verses
Share verses
Make NOTES on verses.
No Advertisements(Ads)

Updated Version is amazing.
Holy Bible, New King James Version, NKJV is growing in popularity owing to its simple and easy to understand English.

Get a free Holy Bible NKJV that works completely free offline that does not drain your mobile data bundles/broadband data.

OVERVIEW:
Enjoy using our New King James Version, NKJV Bible application that enables you bookmark, share, and also zoom in o zoom out font sizes. This holy bible application takes you away from the use of hard bible books and into the future where staying in holy communion/Christian family is not an option.

BOOKMARKING AND SHARING:
This NKJV bible is designed with ability to bookmark your favorite verses or even remember where you LAST stopped reading. Select verses you want to bookmark. Then click BOOK icon on the top left corner. Verses will be added to bookmark list. To delete bookmarked verses, swipe to the left of the verse.

To share verses, just click SHARE icon after selecting verses.

READING EASE:
This NKJV bible has been designed to make reading easy.
We have included FONT SIZE customization option that increases and reduces the text size of font respectively. Slide on the slider to your designed font size.
You can go to screen and select "Keep Screen On" to avoid screen from going off.
You can change contrast from day to "NIGHT MODE".
No annoying or obtrusive advertisements.

NAVIGATION:
All the books of the holy bible, New King James Version Translation, NKJV, have been included. Select book, say Psalms, that you want to navigate to. Select the chapter you want to start reading from. All the verses in the chapter are loaded. After finishing reading the verses of a chapter, simply click on NEXT ARROW button at the near bottom right to go forward or bottom-left to go to the previous chapter.

CONNECT:
We appreciate your feedback so much. we would also like to connect with you on Twitter or Instagram. Tap on the TOP-LEFT side menu. Scroll to Connect category.

Email: to send email, select email developer. You can send email under categories, comment/feedback, error reporting, or other.
Twitter: to follow us on twitter, select "Follow on Twitter"
Instagram: same, click "Follow on Instagram"

PERMISSIONS:
NKJV bible does not require special permissions. We DO NOT require any privacy-violating permissions for you to use our application. That is it.
NO HIDDEN personal data or downloads done.

KEY FEATURES:
*works without any internet connection, NKJV offline
*Has both Old and New Testament
*Other translations available on click "More Applications"
*Day and Night Mode
*Custom notification delivery
*Keep screen on
*share bible verses
*no personal data collected


CREDITS
*Photo by Adrian Dorobantu from Pexels
*Glide Library
Svatá Bible, Nová verze Kinga Jamese, NKJV, Pro verze
Starý a Nový zákon
Barva Zvýraznění verše
Záložka Verses
Sdílet verše
Udělejte si poznámky na verše.
Žádné reklamy (reklamy)

Aktualizovaná verze je úžasná.
Svatá Bible, Nová verze Kinga Jamese, NKJV roste v oblibě díky své jednoduché a snadno srozumitelné angličtině.

Získejte zdarma Holy Bible NKJV, která funguje zcela zdarma v režimu offline, který nevypouští vaše mobilní datové svazky / širokopásmová data.

PŘEHLED:
Vychutnejte si pomocí naší nové verze King James, aplikace NKJV Bible, která vám umožní záložky, sdílet a také přiblížit velikost písma. Tato žádost o svatou bibli vás odvádí od používání knih z bible a do budoucna, kde pobyt ve svatém společenství / křesťanské rodině není možností.

REZERVACE A SDÍLENÍ:
Tato NKJV bible je navržena s možností záložek své oblíbené verše, nebo dokonce pamatovat, kde jste přestal čtení. Vyberte verše, které chcete označit záložkou. Poté klikněte na ikonu KNIHA v levém horním rohu. Verše budou přidány do seznamu záložek. Chcete-li smazat verše označené záložkami, přejeďte po levé straně verše.

Chcete-li sdílet verše, klepněte po výběru veršů na ikonu SHARE.

ČTENÍ EASE:
Tato NKJV bible byla navržena tak, aby čtení snadné.
Zahrnuli jsme možnost přizpůsobení FONT SIZE, která zvětšuje a zmenšuje velikost textu písma. Posuňte jezdec na požadovanou velikost písma.
Můžete jít na obrazovku a vybrat "Keep Screen On", aby nedošlo k vypnutí obrazovky.
Kontrast můžete změnit ze dne na "NIGHT MODE".
Žádné nepříjemné nebo rušivé reklamy.

NAVIGACE:
Všechny knihy svaté bible, nový překlad Kinga Jamese verze, NKJV, byl zahrnován. Vyberte knihu, řekněme Žalmy, do které chcete přejít. Vyberte kapitolu, ze které chcete začít číst. Všechny verše v kapitole jsou načteny. Po přečtení veršů kapitoly stačí kliknout na tlačítko NEXT ARROW v pravém dolním rohu, abyste mohli přejít vpřed nebo doleva, abyste přešli na předchozí kapitolu.

PŘIPOJIT:
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. rádi bychom se s vámi spojili na Twitteru nebo Instagramu. Klepněte na nabídku NAHORU vlevo. Přejděte na možnost Připojit kategorii.

E-mail: pro odeslání e-mailu vyberte vývojáře e-mailů. Můžete posílat e-maily v kategoriích, komentářích / zpětné vazbě, hlášení chyb nebo jiných.
Twitter: sledovat nás na Twitteru, vybrat "Sledovat na Twitteru"
Instagram: stejný, klikněte na tlačítko „Následovat na Instagramu“

POVOLENÍ:
NKJV bible nevyžaduje zvláštní oprávnění. Pro používání naší aplikace pro vás nevyžadujeme žádná práva porušující soukromí. To je ono.
NO HIDDEN osobní údaje nebo stahování provedeno.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
* pracuje bez připojení k internetu, NKJV offline
Má oba starý a nový zákon
* Další překlady jsou k dispozici na stránce "Další aplikace"
* Denní a noční režim
* Vlastní doručení oznámení
* Mějte obrazovku zapnutou
* sdílet verše Bible
* žádné osobní údaje nebyly shromážděny


ÚVĚRY
Foto Adriana Dorobantu z Pexels
Klouzat knihovna
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 14
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

v2.5
*Improved
*Fixed Verse of the Day
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
21. července 2019
Velikost
2,9M
Instalace
100+
Aktuální verze
2.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Xtreme Developers
Vývojář
507, E. Merry street, Bowling Green city, Ohio State, USA
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.