iMeteo.sk Počasie a Radar pre Slovensko

8,027
Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia iMeteo.sk Počasie Vám prináša tie NAJpresnejšie informácie o počasí na Slovensku.

Vďaka tejto aplikácii budete konečne presne vedieť, aké počasie práve je, aké bude a kde sa práve teraz vyskytujú zrážky.
Komplexné, profesionálne a presné informácie o počasí na Slovensku tak budete mať vždy so sebou vďaka tomu, že aplikácia zobrazuje aktuálne poveternostné podmienky, tak ako boli fyzicky v teréne namerané na observačných staniciach rozmiestnených po celom našom území. Predpovede počasia pre vybrané slovenské lokality sa zostavujú z podkladov numerického modelu, ktorý bol navrhnutý aj pre územie Slovenska.
Naviac aplikácia obsahuje aktuality zo Slovenska aj zo sveta ako aj predpovede a výstražné informácie pre územie Slovenska, ktoré sú vyhotovované meteorológom.
------------------------------------------------
PODPORA NONSTOP:>
Optimalizovať aplikáciu pre súčasné množstvo zariadení nie je celkom jednoduché. Občas sa môžu vyskytnúť problémy alebo nekorektné správanie aplikácie. Boli by sme radi, ak by sa Vaše recenzie zameriavali na celistvosť, úplnosť dát a celkový pohľad na FUNKČNÚ aplikáciu, nie na technické problémy. Tie sa snažíme urýchlene odstraňovať, avšak k tomu je potrebná VAŠA súčinnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aplikácie, pádov alebo jej nefunkčnosti nás preto neváhajte urýchlene kontaktovať na adrese: register@imeteo.sk kde sa pokúsime problém ihneď vyriešiť.
Ďakujeme

Tím
iMeteo.sk

------------------------------------------------
Aplikácia iMeteo.sk Počasie OBSAHUJE

- RÝCHLY PREHĽAD: Informácia o aktuálnom stave počasia v lokalite, kde sa aktuálne nachádzate alebo si nastavíte a detailný vývoj počasia na nasledujúce hodiny.

- AKTUÁLNY STAV POČASIA: Podrobné informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach získané zo správ METAR profesionálnymi meteorologickými stanicami, ktoré sú fyzicky v teréne rozmiestnené.

- iRADAR: Aktuálna poloha zrážok na podklade Google Maps nad celým územím Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Maďarska a Chorvátska vrátane animácie.

- REGIOPOČASIE: Detailná predpoveď počasia až na 10 dní dopredu vo Vašom meste alebo v obci. Taktiež si môžete pozrieť detailný hodinový vývoj počasia vo Vašej lokalite.

- SLOVENSKO: Aktuálne predpovede počasia pre celé územie Slovenska na 7 dní dopredu, ktoré sú vydávané meteorológom na základe aktuálnych výstupov numerických modelov po zohľadnení miestnych podmienok.

- VÝSTRAHY: Informácia o blížiacom sa nebezpečnom poveternostnom jave vrátane popisu očakávaných prejavov nebezpečného javu. Na blížiaci sa nebezpečný jav budete vďaka aplikácii okamžite upozornení.

- AKTUALITY: Najčerstvejšie informácie o aktuálnom počasí na Slovensku a vo svete. Vždy tak budete vedieť čo sa deje, kde spadlo najviac zrážok, kde bolo najteplejšie a čo počasie spôsobilo.

- ČLÁNKY: Aktuálny komentár a zaujímavosti k počasiu na najbližšie hodiny a dni na Slovensku, ale aj vo svete.
Application iMeteo.sk weather is bringing the most accurate weather information in Slovakia.

With this application you will finally know exactly what the weather is exactly what will and where right now occur collision.
Comprehensive, professional and accurate weather information in Slovakia, so you always have with you due to the fact that the application displays the current weather conditions as they were physically measured on the ground observational stations located throughout our area. Weather forecasts for selected Slovak locations are compiled from documents numerical model that was designed for the territory of Slovakia.
Moreover app includes news from Slovakia and the world as well as forecasts and warning information for the territory of Slovakia which are worked out meteorology.
------------------------------------------------
PODPORA NONSTOP:>
Optimize application for the current number of devices it is quite simple. Occasionally you may experience problems or incorrect behavior of the application. We would be pleased if it were your review focused on integrity, completeness and give an overall view of the application function, not on technical issues. We are trying urgently to eliminate, but to the need YOUR assistance.

If you have any questions about the application falls or malfunction of us quickly so do not hesitate to contact at: register@imeteo.sk where we will try to solve the problem immediately.
we thank you

A team
iMeteo.sk

------------------------------------------------
 Application iMeteo.sk Weather CONTAINS

- quick preview: Information about the current weather in the area where the current location or a detailed set and the weather for the next hour.

- current weather Detailed information about current weather conditions obtained from reports METAR professional weather stations that are physically deployed in the field.

- iRadar: Current position of precipitation on the basis of Google Maps over the whole territory of Slovakia, Czech Republic, Germany, Austria, Hungary and Croatia, including animation.

- REGIOPOČASIE: Detailed forecast for up to 10 days in advance of your town or village. You can also view detailed hourly weather development in your area.

- Slovakia: Current weather forecasts for the entire territory of Slovakia to 7 days in advance, which are issued by meteorologists based on current output of numerical models, taking into account local conditions.

- Caution: The information on impending hazardous weather phenomenon including a description of the expected signs of a dangerous phenomenon. On approaching dangerous phenomenon you through the application immediately alerts.

- NEWS: Most recent information about the current weather in Slovakia and in the world. So you always know what's going on, where most precipitation fell, which was the warmest and what the weather caused.

- Article: Current Reviews and curiosities to weather in the next hours and days in Slovakia, but also in the world.
Read more
4.3
8,027 total
54,728
42,082
3639
2204
1374
Loading...

What's New

Nová verzia aplikácie prináša vylepšenie grafiky. Pridali sme novú tému a balík ikon. Opravili sme aj zopár chýb, no nech robíme, čo robíme a vedzte, že sa snažíme, tak sa nejaké chybičky môžu stále objaviť. Vaše pripomienky a problémy nám prosím pošlite na support@meteoidata.com
Ak by Vám náhodou táto verzia nešla: choďte do Nastavení - Aplikácie - vyhľadajte našu aplikáciu a v časti úložisko zmažte dáta. Potom by to už malo ísť
Read more

Additional Information

Updated
April 13, 2018
Size
14M
Installs
100,000+
Current Version
11.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$0.99 - $6.34 per item
Permissions
Offered By
meteoIdata
Developer
Mikšová 152 01401 Bytča Slovenská republika
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.