Пенсійний фонд

Перевести описание на Русский (Россия) с помощью Google Переводчика?Перевести обратно на Украинский

Про цей додаток
Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду у зручному форматі.

Мобільний додаток “Пенсійний фонд” забезпечує:
• Доступ з мобільних пристроїв до електронних сервісів Пенсійного фонду.
• Доступ всіх працюючих (застрахованих осіб) до інформації, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу.
• Захист прав застрахованих осіб шляхом контролю за сплатою страхувальниками страхових внесків.
• Доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи.
• Оперативний доступ до Електронного реєстру листків непрацездатності.
• Підвищення якості надання послуг.

Мобільний додаток “Пенсійний фонд” робить спілкування з Пенсійним фондом максимально зручним та оперативним
Основні можливості:
• Для застрахованих осіб - перегляд відомостей з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником) інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж).
• Для пенсіонерів – перегляд відомостей з Електронної пенсійної справи.
• Для всіх категорій: перегляд стану опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в тому числі прикріплених до звернень документів; верифікація документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті; одержання та перегляд повідомлень від Пенсійного фонду;

Найближчим часом будуть реалізовані наступні можливості:
• Подання документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (еПенсія);
• Зміна параметрів інформування;
• Запис на прийом;
• Перегляд електронних листків непрацездатності по застрахованій особі;
• Подання запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованою особою;
• Погодження щодо реєстрації електронних листків непрацездатності по зверненню страхувальників;

Для використання вимагає наявності у користувача:
- або ключа кваліфікованого електронного підпису (який раніше називався ЕЦП): доступний повний набір можливостей;
- або попередньої реєстрації на Веб-порталі ПФУ через веб браузер: в цьому випадку дані користувача знеособлюються.

На даний час доступна тестова версія мобільного додатку.

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження, побажання чи ідеї, напишіть нам на mobile.pfu@pfu.gov.ua
О дополнении
Доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда в удобном формате.

Мобильное приложение "Пенсионный фонд" обеспечивает:
• Доступ с мобильных устройств к электронным сервисам Пенсионного фонда.
• Доступ всех работающих (застрахованных лиц) к информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования по анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенного страхового стажа.
• Защита прав застрахованных лиц путем контроля за уплатой страхователями страховых взносов.
• Доступ пенсионеров к данным электронной пенсионного дела.
• Оперативный доступ к Электронного реестра листков нетрудоспособности.
• Повышение качества предоставления услуг.

Мобильное приложение "Пенсионный фонд" делает общение с Пенсионным фондом максимально удобным и оперативным
Основные возможности:
• Для застрахованных лиц - просмотр сведений из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж).
• Для пенсионеров - просмотр сведений из Электронной пенсионного дела.
• Для всех категорий: просмотр состояния обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов; верификация документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете; получения и просмотр сообщений от Пенсионного фонда;

В ближайшее время будут реализованы следующие возможности:
• Представление документов для назначения / перерасчета пенсий в одно касание (еПенсия)
• Изменение параметров информирования;
• Запись на прием;
• Просмотр электронных листков нетрудоспособности по застрахованному лицу;
• Представление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицом;
• Согласование по регистрации электронных листков нетрудоспособности по обращению страхователей;

Для использования требует наличия у пользователя:
- или ключа квалифицированного электронной подписи (ранее назывался ЭЦП): доступен полный набор возможностей;
- или предварительной регистрации на веб-портале ПФУ через веб браузер: в этом случае данные пользователя обезличиваются.

В настоящее время доступна тестовая версия мобильного приложения.

Если вы заметили ошибку, есть замечания, пожелания или идеи, напишите нам на mobile.pfu@pfu.gov.ua
Подробнее…
Скрыть

Что нового

Додано можливість залишити відгук про оцінку відвідування ПФУ
Подробнее…
Скрыть

Дополнительная информация

Обновлено
17 января 2021 г.
Размер
14M
Количество установок
100 000+
Текущая версия
1.61
Требуемая версия Android
4.4 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Продавец
Пенсійний фонд України
Разработчик
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9
©2021 GoogleУсловия использованияКонфиденциальностьДля разработчиковО Google|Местоположение: Соединенные ШтатыЯзык: Русский
Приобретая этот продукт, вы совершаете транзакцию в Google Payments и соглашаетесь с Условиями использования и Примечанием о конфиденциальности Google Payments.