EpiCollect+ (Old)

Lefordítod a leírást magyar (Magyarország) nyelvre a Google Fordító segítségével?Leírás visszafordítása angol (Egyesült Királyság) nyelvre

Announcement: we released Epicollect5, our brand new application for data collection at https://five.epicollect.netNote: this version is officially deprecated. If you own a device with an Android version of at least 4.4 or higher (KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat), we highly recommend you install the newer version found here:

https://five.epicollect.netEpiCollect+ is a generic mobile data gathering tool for questionnaire based data gathering.

For full details and Instructions, see http://www.epicollect.net

Samsung users: if you do not find the menu button, look here http://goo.gl/SI7ztV

- At www.epicollect.net, create a project website

- Design forms (single or linked) to collect - Include any number of text questions (plain, date, time, drop-downs, radio buttons, checkboxes) and any number of media questions (GPS, photo, video, audio, barcode scans).

- Load project onto any number of phones.

- Collect and sync data (any phone can collect any number of form entries).

- View all data at project website using Google Maps/ Charts and Tables.

- Download all data.

- Completely free and open source - Funded by The Wellcome Trust

We now provide the ability to link multiple forms together and specify any number of text (eg plain text, drop downs, radio buttons and checkboxes) and /or media (Location, photo, audio, video, barcode scans) fields within a form.

Anyone can setup a project at http://www.epicollect.net - design forms and see the results of data gathering using Google Maps, charts and tables. All data can be downloaded if required in CSV, TSV or XML (web services - REST - are also available).

Forms can be linked together in two ways:

Hierarchical - Form A linked to Form B linked to form C etc... For every form A you can can add many form B's and for every B you can add many C's etc.
For example, if you were undertaking a survey of schools, you could link together two forms. One for a school and one for a teacher. You could then undertake the survey at each school (filling in the school form at each school) and link many teacher forms to each school. Hierarchical linking can be designed for as many levels as you require.

Branching - If in Form A you want to 'jump out' to add another form 0, 1 or more times before proceeding.
An example would be if you were surveying teachers in a school and you wanted to find details of the number and nature of sick days. You could link a branch form that captures details about the sick days, and each teach could fill in none, one or more.

Increased form validation:

Form fields can have validation attached (eg must be a number, or for dates, to specify the format). We also support full regular expressions in form fields so you could check if an email address has been entered, or if a particular format of numbers and letters has been adhered to.

Visualise survey results:

At a project homepage, all data are available to view in Google Maps or as tables. Data can be downloaded for further use.

Software availability: Our android and server code is available to download and install locally so that people can manage their own data gathering initiatives.

The server hosts the ability to setup, manage (assign users) to specific projects etc. User privileges and project access can be set so that you can define who sees and can access / amend / add entries directly.

Hirdetmény: kiadtuk Epicollect5, a vadonatúj alkalmazás adatgyűjtés https://five.epicollect.net

Megjegyzés: ez a verzió elavult. Ha maga a készülék egy Android változata legalább 4,4 vagy magasabb (KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nugát), ajánljuk, hogy telepíti az újabb verziót itt található:

https://five.epicollect.netEpiCollect + egy általános mobil adatgyűjtési eszköz kérdőíves adatgyűjtés.

A részletek és utasítások, lásd http://www.epicollect.net

Samsung felhasználók: ha nem találja meg a menü gombot, nézz ide http://goo.gl/SI7ztV

- A www.epicollect.net, hozzon létre egy projekt honlapján

- Tervezési formák (önálló vagy kapcsolt) gyűjteni - bármennyi szöveges kérdések (sima, dátum, idő, legördülő menü, gombok, jelölőnégyzetek) és tetszőleges számú média kérdéseire (GPS, fotó, videó, audió, vonalkód vizsgál ).

- Terhelés vetíthet akárhány telefonok.

- Gyűjtsük össze, és szinkronban adatok (bármely telefon gyűjthetünk bármennyi formában bejegyzés).

- Az összes adatot projekt honlapján a Google Maps / és táblázatok.

- Az összes adat letöltése.

- Teljesen ingyenes és nyílt forráskódú - Támogatók A Wellcome Trust

Most lehetősége nyílik a összekapcsolni több formában együtt, és adja meg bármennyi szöveget (pl sima szöveg, legördülőt, gombok és jelölőnégyzetek) és / vagy a média (Hely, fotó, audio, video, vonalkód szkennelés) mezőket az űrlapon.

Bárki állíthatja be a projekt http://www.epicollect.net - tervezési formák és az eredményeket az adatgyűjtés a Google Maps, és táblázatok. Minden adat lehet letölteni, ha szükséges CSV, TSV vagy XML (web szolgáltatások - REST - is rendelkezésre állnak).

Forms össze lehet kapcsolni két módja van:

Hierarchikus - A forma összekapcsolódva B összekapcsolódva C stb ... Minden FORM akkor adhat sok B-forma és minden B felvehet sok C- stb
Például, ha te vállalkozás egy felmérést az iskolák, akkor kapcsolja össze két formája. Egy az iskola és az egyik tanár. Lehet majd vállalja a felmérést minden iskola (kitöltése az iskola formában minden iskola) és a link sok tanár formája hogy minden iskolában. Hierarchikus összekapcsolása lehet tervezni annyi szinten van szüksége.

elágazás - Ha a Form A kívánt "kiugrani", hogy egy újabb formában 0, 1 vagy több alkalommal a folytatás előtt.
Egy példa lenne, ha arra felmérése tanár egy iskolában, és meg akarta találni részleteket a számát és jellegét beteg napok. Lehet kapcsolni egy ág forma, amely rögzíti részleteket a beteg napok, és minden tanítani lehetett kitölteni, hogy egyik vagy több.

Fokozott űrlap érvényesítését:

Űrlapmezőket lehet érvényesítés kapcsolódik (pl számnak kell lennie, vagy a dátumok, hogy adja meg a formátumot). Mi is támogatjuk teljes reguláris kifejezések űrlapmezőket így lehet ellenőrizni, ha egy e-mail cím megadása, vagy ha egy bizonyos méret a számok és betűk már betartását.

Látványossá felmérés eredménye:

Egy projekt honlapján, mind az adatok rendelkezésre állnak, hogy megtekinthesse a Google Maps vagy a táblákat. Adatok letölthetők a további használatra.

Szoftver hozzáférhetőség: android és szerver kód letölthető és telepíthető helyileg, hogy az emberek tudják kezelni a saját adatgyűjtés kezdeményezéseket.

A kiszolgáló tárolja a képesség, hogy beállít, kezelése (rendelni felhasználók) egyedi projektek, stb Felhasználói jogosultság és a projekt hozzáférést lehet beállítani, hogy megadhatjuk, aki látja és elérheti / módosítani / add bejegyzéseket közvetlenül.

Továbbiak
Összecsukás
4,2
Összesen: 48
5
4
3
2
1
Betöltés...

További információ

Frissítve
2014. március 20.
Méret
634k
Telepítések
5 000+
Aktuális verzió
1.18
Követelmény: Android
1.6 és újabb
Tartalom besorolása
Korhatár nélküli
Interaktív elemek
Interakció a felhasználók között, Adatok megosztása, Tartózkodási hely megosztása
Forrás
Imperial College, London
©2019 GoogleA webhely általános szerződési feltételeiAdatvédelemFejlesztőkElőadókMinden a Google-ról|Hely: Egyesült ÁllamokNyelv: magyar
Ha megvásárolod ezt a tartalmat, a Google Payments használatával hajtod végre a tranzakciót, és elfogadod a Google Payments Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi irányelveit.