Squeebles Spelling Test

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

★ Parents & Teachers - Quickly and easily set up personalized spelling tests for your children, using the words you want them to learn, or download from over 200 pre-recorded tests, created by us. The app allows you to set up tests, enter words and then record audio versions of those words for your children to listen back to before they spell them. Stats on each child let you see how they're doing and which words they're struggling with.

★ Children - rescue Squeebles and earn goes on the squeeberang game by doing well in your spelling tests. Win stars to trade for better squeeberangs to use in the game by spelling words correctly.

★ Features (from a parent / teacher point of view)...

✓ Absolutely no in-app purchases, ads or links to the internet for any reason.
✓ The fun mini-game and reward system is set up so that your child will want to keep coming back to do more and more spelling tests so they can progress through the game.
✓ Unlimited players can be registered, making this ideal for home or classroom use.
✓ Easy to use "Parent / Teacher Zone" allows you set up and manage tests, add and edit players and view stats from each player.
✓ Unlimited, completely personalized tests can be set up and assigned to different players, meaning weekly spelling lists from school can be entered as their own tests.
✓ Share tests between up to 10 devices using our Spelling Share feature.
✓ Download over 150 pre-recorded tests. Whilst these were originally created to fit with the UK National Curriculum, they are completely customizable, so spellings or recordings can be changed to suit US English or regional accents.
✓ Add unlimited words to each test.
✓ Words can be set as being case-sensitive or not, meaning names or other words that need a capital letter can be included and tested on.
✓ Audio record function within the app lets you quickly and easily record each word in your voice.
✓ A personalized congratulations message can also be recorded for when your child scores full marks, meaning for example that your own rewards can be worked into the test... "Well done! You can go to the park with your friends now!"
✓ Players can be allowed to see the words before being asked spell them as well as hear them.
✓ Case sensitivity, foreign characters, cursive letters and dyslexia-friendly settings featuring the OpenDyslexic font.
✓ Tests can be assigned to multiple players.
✓ Instructions and other preset content can be displayed in UK or US English.
✓ Lower, upper or flexible case keyboard.
✓ Full stats, including a list of tricky words that each child is struggling with.

★ Features (from a child's point of view)...

✓ Rescue the Squeebles from the Spelling Snake, who has taken them prisoner.
✓ Answer spellings correctly to win time on the Squeeberang game (a fun game the Squeebles love to play where you throw a Squeeberang as far as you can with a Squeeble sitting on it!!!)
✓ Earn stars to trade for Squeeberangs and power-ups by doing well in your spelling tests. Each squeeberang has a different theme and its own stats. There are 100 to collect in total.
✓ See your top scores on Squeeberang displayed in the high score table.
✓ See the Squeebles you've rescued, including their personalities and stats.
✓ See all the Squeeberangs you've collected, along with their stats.
✓ Have fun whilst doing your spellings!

Our other apps have been featured on BBC Radio as well as in the Daily Telegraph, The Guardian and many online app review sites specialising in children's educational apps. They consistently get positive reviews from media and more importantly, from parents and children.

Enjoy!

------

Note: May 2018: Lenovo users - upgrade to the latest version of Android to ensure the low microphone / playback volume issue is improved.
★ Ouders en leerkrachten - Stel snel en gemakkelijk persoonlijke spellingstests in voor uw kinderen, gebruik de woorden die u wilt dat ze leren, of download van meer dan 200 vooraf opgenomen tests die door ons zijn gemaakt. Met de app kun je testen instellen, woorden invoeren en vervolgens audioversies van die woorden opnemen zodat je kinderen terug kunnen luisteren voordat ze worden gespeld. Met statistieken van elk kind kun je zien hoe het met ze gaat en met welke woorden ze worstelen.

★ Kinderen - help Squeebles en verdien het squeeberang-spel door goed te doen in je spellingtests. Win sterren om te ruilen voor betere squeeberangs om te gebruiken in het spel door woorden correct te spellen.

★ Functies (vanuit het oogpunt van de ouder / leraar) ...

✓ Absoluut geen in-app-aankopen, advertenties of links naar internet om welke reden dan ook.
✓ Het leuke mini-game- en beloningssysteem is zo opgezet dat je kind steeds weer terug wil komen om steeds meer spellingtests uit te voeren, zodat ze door het spel kunnen gaan.
✓ Onbeperkte spelers kunnen worden geregistreerd, waardoor dit ideaal is voor gebruik thuis of in het klaslokaal.
✓ Eenvoudig te gebruiken "Parent / Teacher Zone" maakt het mogelijk tests in te stellen en te beheren, spelers toe te voegen en te bewerken en statistieken van elke speler te bekijken.
✓ Onbeperkte, volledig gepersonaliseerde tests kunnen worden ingesteld en toegewezen aan verschillende spelers, wat betekent dat wekelijkse spellingslijsten van school kunnen worden ingevoerd als hun eigen tests.
✓ Deel tests tussen maximaal 10 apparaten met behulp van onze Spelling Share-functie.
✓ Download meer dan 150 vooraf opgenomen tests. Hoewel deze oorspronkelijk zijn gemaakt om te passen in het National Curriculum van het Verenigd Koninkrijk, zijn ze volledig aanpasbaar, dus spelling of opname kan worden aangepast aan Amerikaanse of regionale accenten.
✓ Voeg onbeperkte woorden toe aan elke toets.
✓ Woorden kunnen worden ingesteld als hoofdlettergevoelig of niet, wat betekent dat namen of andere woorden die een hoofdletter nodig hebben kunnen worden opgenomen en getest.
✓ Met de audio-opnamefunctie in de app kunt u snel en eenvoudig elk woord opnemen in uw stem.
✓ Er kan ook een persoonlijk gefeliciteerd bericht worden opgenomen voor wanneer uw kind volledige punten scoort, wat betekent dat bijvoorbeeld uw eigen beloningen kunnen worden verwerkt in de test ... "Goed gedaan! U kunt nu met uw vrienden naar het park gaan!"
✓ Spelers kunnen de woorden zien voordat ze worden gevraagd om ze te spellen en ze te horen.
✓ Hoofdlettergevoeligheid, vreemde karakters, cursieve letters en dyslexievriendelijke instellingen met het OpenDyslexic-lettertype.
✓ Tests kunnen aan meerdere spelers worden toegewezen.
✓ Instructies en andere vooraf ingestelde inhoud kunnen in het VK of in het Engels worden weergegeven.
✓ Onderste, bovenste of flexibele behuizingstoetsenbord.
✓ Volledige statistieken, inclusief een lijst met lastige woorden waarmee elk kind worstelt.

★ Functies (vanuit het oogpunt van een kind) ...

✓ Red de Squeebles van de Spelling Snake, die ze gevangen heeft genomen.
✓ Beantwoord spellingen correct om tijd te winnen in het Squeeberang-spel (een leuk spel dat de Squeebles graag spelen, waarbij je een Squeeberang zo ver mogelijk gooit met een Squeeble erop!)
✓ Verdien sterren om in te ruilen voor Squeeberangs en power-ups door goed te doen in je spellingstests. Elke squeeberang heeft een ander thema en zijn eigen statistieken. Er zijn in totaal 100 te verzamelen.
✓ Zie je topscores op Squeeberang weergegeven in de highscore-tabel.
✓ Zie de Squeebles die je hebt gered, inclusief hun persoonlijkheden en statistieken.
✓ Bekijk alle Squeeberangs die je hebt verzameld, samen met hun statistieken.
✓ Veel plezier tijdens het spellen!

Onze andere apps zijn te zien op BBC Radio, evenals in de Daily Telegraph, The Guardian en vele online app-beoordelingssites die zijn gespecialiseerd in educatieve apps voor kinderen. Ze krijgen consequent positieve recensies van media en, nog belangrijker, van ouders en kinderen.

Genieten!

------

Opmerking: mei 2018: Lenovo-gebruikers - upgrade naar de nieuwste versie van Android om ervoor te zorgen dat het probleem met de lage microfoon / het afspeelvolume is verbeterd.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,0
229 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

Version 7.7 is a minor update that provides full support for pasting of word lists from your device's clipboard. Words can be separated by commas, line breaks or semi-colons.

Also includes various performance enhancements and a small bug fix.

As always, let us know if there are any features you'd like to see added in future updates. info@keystagefun.co.uk
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Geschikt voor gezinsbibliotheek
Bijgewerkt
25 november 2020
Grootte
29M
Installaties
10.000+
Huidige versie
7.7
Android vereist
4.0.3 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar
Aangeboden door
Keystagefun
Distributieovereenkomst
Tiny Spark Ideas Ltd. TA KeyStageFun Bank Chambers, 61 High Street, Cranbrook, Kent TN17 3EG
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.