Traffic Wales Traffig Cymru

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Check the latest traffic updates and camera images on Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app. Cyfle i gael y wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog rhad ac am ddim hwn.

Share traffic alerts and pictures with your contacts to spread the word on disruptions. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.

This app covers motorways and trunk roads managed by the Welsh Government. Local roads are managed by local authorities. Motorway alerts for England are sourced from Highways England up to about 20 miles from the Wales/England border, in English only. Call features are only available on devices with a SIM card. Remember: do not use your mobile phone while driving – this app is designed for use before you travel.

Permissions: Location sorts traffic alerts by distance and shows you your location. Internet accessed to download live alerts. Storage accessed for saving journeys, notifications & CCTV/road junction information. Network status checks internet availability. Vibrate control for notifications. Google account configuration required for upgraded Google Maps.

Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service delivered by the South Wales Trunk Road Agent and North & Mid Wales Trunk Road Agent.

Gallwch rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau a rhoi gwybod am dagfeydd. Cadwch eich hoff deithiau gan osod hysbysiadau i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng.

Mae'r ap hwn ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru. Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am draffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan yr Asiantaeth Priffyrdd Lloegr, yn Saesneg yn unig. Cofiwch mai dim ond ar ddyfeisiau sydd â cherdyn SIM y mae'r nodweddion galw ar gael. Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.

Caniatâd: Defnyddir lleoliad i ddidoli rhybuddion traffig yn ôl pellter, dangos eich lleoliad. Mae mynediad i'r we yn gadael i chi lawrlwytho'r wybodaeth ddiweddaraf. Gellir storio eich teithiau a'ch hysbysiadau a gwybodaeth CCTV/cyffyrdd. Statws y rhwydwaith yn gwirio bod y rhyngrwyd ar gael. Defnyddir rheolaeth ddirgrynu ar gyfer hysbysiadau. Mae angen ffurfweddu cyfrif Google ar gyfer Google Maps wedi'u huwchraddio.

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ac Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA).
Updated on
Dec 21, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Updated data source for headlines screen.
Ffynhonnell data wedi'i diweddaru ar gyfer sgrin penawdau.