Traffic Wales Traffig Cymru
(21)

Reviews

What's New
Live traffic info now available in Welsh (Wales alerts only). Tablet-compatible. Telephony permission removed to allow use on devices with no SIM. SOS number changed. Battery use improved on some devices.
Mae gwybodaeth traffig byw ar gael yn Gymraeg (dim ond rhybuddion yng Nghymru). Yn gydnaws â llechi. Rhifau ffôn galw uniongyrchol: mae'r caniatâd wedi'i ddileu er mwyn sicrhau bod yr ap ar gael ar ddyfeisiau heb SIM. Newid i'r rhif SOS. Gwelliannau i wella perfformiad batris ar rai dyfeisiau.

Similar

More from developer