i Taxi Zrenjanin

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

i Taxi Zrenjanin aplikacija je najbolji način da naručite taksi u gradu ZrenjaninuPoručite taksi vozilo na željenu adresu besplatno, brzo i lako.

• Pozovite taksi jednostavno sa par klikova (ne morate da pamtite brojeve telefona, izlažete se trošku pozivanja, čekate na odgovor dispečerskog centra, da zaustavljate taksi na ulici ili ga tražite po taksi stajalištima),
• Automatski se izračunava okvirna cena vožnje pre poručivanja ukoliko upišete i završnu adresu,
• Nema potrebe nikome da objašnjavate gde se nalazite, aplikacija će automatski locirati Vašu adresu koristeći GPS u Vašem uređaju, ili jednostavnim pomeranjem PIN-a na mapi izaberite i polaznu i završnu adresu,
• Aplikacija automatski prepoznaje Vaše omiljene i često korišćene adrese pri unosu polazne adrese ili završne destinacije što znatno olakšava poručivanje,
• Dostupna Vam je i opcija sa samostalnim određivanjem dodatnih zahteva za izbor taksi vozila i usluge (model vozila, nestandardan prtljag, prevoz invalida, prevoz kućnih ljubimaca, dostava ili slično),
• Pratite taksi koji dolazi po Vas na mapi u realnom vremenu,
• Automatski dobijate poruku o pristiglom vozilu na adresu, tako da ga ne morate čekati na ulici,
• Rezervišite taksi vozilo i zakažite vožnju u željeno vreme,
• Ocenite uslugu i taksi vozača,
• Direktan kontakt za iznošenje žalbi ili zahtevanje pomoći i podrške pozivanjem na besplatan broj “Korisnička podrška”,
• Aplikacija je atraktivna, brza, intuitivna, krajnje jednostavna za upotrebu (user friendly) i nema nikakvih troškova u vezi sa njenim korišćenjem.

KAKO APLIKACIJA FUNKCIONIŠE?
• Prilikom startovanja, i Taxi Zrenjanin aplikacija će Vas automatski locirati koristeći GPS u Vašem uređaju. Ako to nije uradila sama, pritisnite dugme za lociranje ⌖ koje se nalazi u donjem desnom uglu mape na ekranu Vašeg uređaja,
• Ukoliko ste locirani u pešačkoj zoni gde nije moguć pristup vozilima, unesite Vama najbližu lokaciju gde taksi vozilo može da dođe po Vas,
• Možete izmeniti adresu ukoliko je potrebno unošenjem željene adrese pomoću tastature ili još jednostavnije, pomeranjem PIN-a na mapi,
• Ukoliko želite da dobijete i orijentacionu cenu vožnje, unesite i završnu destinaciju,
• Ukoliko imate posebne zahteve pritisnite: “DODATNE OPCIJE”, gde u „Posebnim zahtevima“ možete izvršiti selekciju taksi vozila ili tipa usluge, ili u „Beleškama“ jednostavno uneti što god želite kao poseban zahtev ili napomenu u vezi dodatnog prtljaga,
• Nakon toga, pritisnite: "PORUČI",
• Na ekranu će vam se pojaviti: „Traži se vozilo“ i videćete vremenski brojač koji odbrojava od 50 sekunde unatrag, ali izbor vozila možete očekivati u proseku za 10 – 15 sekundi nakon čega će vam se na ekranu pojaviti poruka „Vozilo pristiže“ i u njoj informacije o taksi vozilu i vozaču kao i vremenu za koje će taksi vozilo doći po Vas,
• Prilikom dolaska taksi vozila po vas, možete pratiti njegovo kretanje u realnom vremenu na mapi,
• Po dolasku taksi vozila na Vašu adresu na ekranu će se pojaviti notifikacija sa porukom da je „Vozilo na adresi“ i da Vas čeka,
• Kada započne vožnja, možete opet pratiti kretanje taksi vozila na mapi u realnom vremenu,
• Kada se završi vožnja, dobićete na ekranu sve podatke o vožnji, a nakon toga i mogućnost da ocenite vožnju i vozača,
• U istoriji Vaših vožnji se čuvaju svi podaci o svim Vašim vožnjama kojima možete pristupiti kad god želite,
• Ukoliko imate bilo kakav problem, u glavnom meniju i opciji “O NAMA” možete nas lako i besplatno pozvati telefonom na “KORISNIČKI SERVIS” i dobiti dežurnog dispečera koji će Vam pomoći da rešite problem.

UKOLIKO IMATE DODATNA PITANJA ILI ŽELITE DA SAZNATE VIŠE O NAMA?
Idite na: www.i-taxi.rs
and Taxi Zrenjanin app is the best way to order a taxi in ZrenjaninOrder a taxi to the desired address for free, quickly and easily.

• Call a taxi simply with a few clicks (you do not have to remember phone numbers, you are exposed to the cost of calling, waiting for a response from the dispatch center, to stop a taxi on the street or look for it at taxi stands),
• The approximate price of the ride before ordering is automatically calculated if you enter the final address,
• No need to explain to anyone where you are, the app will automatically locate your address using the GPS in your device, or simply move the PIN on the map to select both the start and end address,
• The application automatically recognizes your favorite and frequently used addresses when entering the starting address or final destination, which greatly facilitates ordering,
• There is also an option with independent determination of additional requirements for the choice of taxi vehicles and services (vehicle model, non-standard luggage, transport of the disabled, transport of pets, delivery or similar),
• Follow the taxi coming to pick you up on the map in real time,
• You automatically receive a message about the arrival of the vehicle to the address, so you do not have to wait for it on the street,
• Book a taxi and schedule a ride at the desired time,
• Evaluate the service and taxi driver,
• Direct contact to make complaints or request help and support by calling the toll-free number "Customer Support",
• The application is attractive, fast, intuitive, extremely easy to use (user friendly) and there are no costs associated with its use.

HOW DOES THE APPLICATION WORK?
• At startup, the Taxi Zrenjanin application will automatically locate you using the GPS in your device. If it did not do so itself, press the locate button ⌖ located in the lower right corner of the folder on the screen of your device,
• If you are located in a pedestrian zone where access to vehicles is not possible, enter the nearest location where a taxi can pick you up,
• You can change the address if necessary by entering the desired address using the keypad or more simply, by moving the PIN on the map,
• If you want to get the approximate price of the ride, enter the final destination,
• If you have special requirements, press: "ADDITIONAL OPTIONS", where in "Special requirements" you can select a taxi vehicle or type of service, or in "Notes" simply enter whatever you want as a special request or note regarding additional luggage,
• After that, press: "ORDER",
• "Vehicle wanted" will appear on the screen and you will see a timer that counts down from 50 seconds, but you can expect a vehicle selection in an average of 10-15 seconds, after which the message "Vehicle arrives" will appear on the screen and information about the taxi vehicle and the driver as well as the time for which the taxi vehicle will pick you up,
• When a taxi arrives to pick you up, you can follow its movement in real time on the map,
• Upon arrival of the taxi vehicle at your address, a notification will appear on the screen with the message that "Vehicle is at the address" and that it is waiting for you,
• When the ride starts, you can again follow the movement of the taxi on the map in real time,
• When the ride is over, you will get all the driving data on the screen, and then the opportunity to evaluate the ride and the driver,
• The history of your rides stores all data about all your rides that you can access whenever you want,
• If you have any problems, in the main menu and the option "ABOUT US" you can easily and free of charge call us on the phone "CUSTOMER SERVICE" and get a dispatcher on duty to help you solve the problem.

IF YOU HAVE ADDITIONAL QUESTIONS OR WANT TO KNOW MORE ABOUT US?
Go to: www.i-taxi.rs
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Poboljšanja ključnih funkcionalnosti
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 25, 2021
Size
8.6M
Installs
1,000+
Current Version
1.1.8
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
CTSolutions
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.