XS.UZ

Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明をロシア語 (ロシア)に戻す

XS.UZ веб-нашри 2017 йилнинг 22 сентярь куни электрон ОАВ сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Гувоҳнома рақами: 1191.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт! Барча ҳуқуқлар Ўзбекистон Республикасининг "Оммавий ахборот воситалари тўғрисида"ги ҳамда "Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида"ги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳимояланган.
Сайтда берилган хабарлардаги маълумотларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.Муаллифларнинг талқинлари таҳририят нуқтаи назарини англатмайди.
XS.UZウェブnashriクーニー電子OAB sifatida Dawlatがўtkazilganをrўyhatidan22 sentyar 2017 yilning。 Guvoҳnomaは1191raқami。
ウェブサイトmateriallaridantўliқ植木қismanfoydalanilgandaウェブサイトのmanziliのkўrsatilishiShart! BARTSCHҳuқuқlarO'zbekiston Respublikasining "Ommavy Akhborot vositalaritўғrisida" GIのҳamda "Mualliflik WA turdoshҳuқuқlartўғrisida" GIқonunҳuzhzhatlaridabelgilangan tartibdaҳimoyalangan。
Saytda berilgan habarlardagi malumotlarga mualliflarningўzlarimasuldirlar.Mualliflarningtalқinlaritaҳririyatnuқtaiナザレanglatmaydi。
もっと見る
5.0
2 件(合計)
5
4
3
2
1
読み込み中...

新機能

Илованинг биринчи версияси
もっと見る

追加情報

更新日
2018年4月18日
サイズ
2.9M
インストール
100+
現在のバージョン
1.0
Android 要件
4.2 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
提供元
FAYZIYEV DAVRON
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について|地域: アメリカ合衆国言語: 日本語
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。