បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា រុស្ស៊ី (រុស្ស៊ី) វិញ

XS.UZ веб-нашри 2017 йилнинг 22 сентярь куни электрон ОАВ сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Гувоҳнома рақами: 1191.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт! Барча ҳуқуқлар Ўзбекистон Республикасининг "Оммавий ахборот воситалари тўғрисида"ги ҳамда "Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида"ги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳимояланган.
Сайтда берилган хабарлардаги маълумотларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.Муаллифларнинг талқинлари таҳририят нуқтаи назарини англатмайди.
XS.UZ បណ្ដាញ nashri ឆ្នាំ 2017 yilning 22 sentyar Cooney អេឡិចត្រុ OAB sifatida Dawlat rўyhatidanўtkazilgan។ Guvoҳnomaraқami 1191 ។
គេហទំព័រ materiallaridan tўliқ Ueki қisman foydalanilganda គេហទំព័រkўrsatilishi manzili Shart! Bartsch ҳuқuқlar O'zbekiston Respublikasining "Ommavy Akhborot vositalari tўғrisida" ҳamda Gi "Mualliflik វ៉ា turdosh ҳuқuқlartўғrisida" GI қonunҳuzhzhatlarida belgilangan tartibda ҳimoyalangan។
Saytda berilgan habarlardagi malumotlarga mualliflarning ўzlari masuldirlar.Mualliflarning talқinlaritaҳririyatnuқtaiអ្នកភូមិណាសារ៉ែត anglatmaydi ។
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
5,0
សរុប 2
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

Илованинг биринчи версияси
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
18 មេសា 2018
ទំហំ
2.9M
ដំឡើង
100+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
1.0
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.2 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
FAYZIYEV DAVRON
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។