CIC - Kết nối nhu cầu vay

Chứa quảng cáo
100 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

CIC là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phòng ngừa rủi ro tín dụng, thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng của mọi cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, CIC đã triển khai xây dựng ứng dụng “CIC Credit Connect” (iCIC) trên nền ứng dụng điện thoại thông minh, để cung cấp dịch vụ miễn phí như một giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tài chính, minh bạch hóa thông tin tín dụng và đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng theo cơ chế thị trường và giảm thiểu tín dụng đen.

Ứng dụng CIC Credit Connect (iCIC) có các đặc điểm chính sau:
CIC là đơn vị trung gian, tạo ra một sàn cho người có nhu cầu vay tìm hiểu thông tin và kết nối với các Tổ chức tín dụng (TCTD);
CIC không thu phí đối với bất kỳ bên đi vay hay bên cho vay tham gia Cổng kết nối CIC cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam về bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi của người tham gia Cổng kết nối;
Người có nhu cầu vay vốn đăng ký và truy cập Cổng kết nối sẽ được tiếp cận nguồn thông tin minh bạch về các gói vay, mức lãi suất, điều kiện vay vốn, quy trình, thủ tục vay vốn và được các Tổ chức cho vay tiếp cận, tư vấn, giải đáp và hỗ trợ thông tin hoàn toàn miễn phí;
TCTD tham gia Cổng kết nối được đăng tải thông tin tin về các gói vay và được tiếp cận các khách hàng có nhu cầu vay vốn;

Sản phẩm dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng iCIC

Các TCTD đăng tải thông tin về các gói sản phẩm dịch vụ trên website và ứng dụng điện thoại cam kết chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ cụ thể, về các vấn đề liên quan đến việc cho vay, bao gồm, nhưng không hạn chế ở:

- Quy định về thời hạn vay: (i) cho vay ngắn hạn dưới 01 năm; (ii) cho vay trung hạn từ 01 đến 05 năm; và (iii) cho vay dài hạn từ 05 năm trở lên;
- Quy định về mức lãi suất thỏa thuận giữa bên cho vay và bên đi vay theo quy định của NHNN Việt Nam;
- Quy định về thỏa thuận được phép trả nợ trước hạn khi chưa kết thúc kỳ hạn vay theo hợp đồng tín dụng.

Cam kết của CIC trong vận hành ứng dụng

Đối với những điểm liên quan đến mức lãi suất, tư cách pháp lý của bên cho vay, vai trò của CIC, mục đích sử dụng vốn vay…chúng tôi cam kết đã tuân thủ đầy đủ quy định liên quan của Pháp luật Việt Nam như đã được giải trình ở trên. Người sử dụng ứng dụng CIC Credit Connect (iCIC) là các chủ thể thông tin trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, do vậy, cần đảm bảo tuân thủ Pháp luật Việt Nam.
Lần cập nhật gần đây nhất
18 thg 11, 2022

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Có thể ứng dụng này sẽ thu thập những loại dữ liệu này
Tin nhắn
Dữ liệu được mã hóa trong khi chuyển
Không thể xóa dữ liệu

Tính năng mới

Cập nhật Phương thức thanh toán bằng Napas 3.0.