Cước điện thoại viettel
(119)

Reviews

What's New
Phiên bản mới (2.3):
1. Thêm tính năng tra cước nhanh (ấn menu, chọn *101# hoặc *102#)
2. Sửa lỗi
Phiên bản 2.2.2:
1. Tăng cường khả năng tự động nhận diện nhà mạng
2. Fix lỗi nhận diện tin nhắn nội ngoại mạng
Phiên bản 2.2
1. Thiết kế lại giao diện trang chủ
2. Sửa lỗi tính cước sai đối với đầu số 0192

Similar