Dân Trí
(485)

Reviews

What's New
v 3.1
- Thêm nút refresh và back trong trang chi tiết
- Thay đổi giao diện
- Thay đổi giao diện share facebook
- Fix một số bug
v 2.0.1
-Cải thiện tốc độ trên mạng 3g
-Fix một số lỗi gây crash
v 2.0.0
-Thêm chức năng đọc offline khi mất mạng.
-Cho phép xem ảnh, xem video quay ngang màn hình.
-Tối ưu một số chức năng và trải nghiệm người dùngà trải nghiệm người dùng

Similar

More from developer