5 N+
Lượt tải xuống
Mức phân loại nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Ứng dụng Mobile của hệ thống Đại học điện tử trường Đại học Giao thông Vận tải, hỗ trợ cán bộ, giảng viên khai thác thông tin từ website; tích hợp quản lý và giải quyết công việc với hệ thống Quản lý hành chính tổng hợp của Nhà trường.

Ứng dụng đang tiếp tục cập nhật chức năng hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ và quản lý đào tạo trong các phiên bản tiếp theo.
Lần cập nhật gần đây nhất
26 thg 6, 2024

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu

Tính năng mới

Tối ưu, cải thiện tính năng, tính ổn định của thiết bị, sửa lỗi.