500+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Sức mạnh của điện thoại di động và văn hóa
Lần cập nhật gần đây nhất
22 thg 12, 2019

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

Ứng dụng Nghệ An Pfes cung cấp cơ sở dữ liệu về diễn biến rừng năm 2017 và 2018, một phần dữ liệu bản đồ Chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cho phép hiển thị lên nền bản đồ, nhằm hỗ trợ công tác điều tra khảo sát ngoài thực địa.
Ngoài ra ứng dụng cũng cung cấp các chức năng khoanh vẽ thu thập thông tin toạ độ, hình ảnh của các đối tượng trên bản đồ. Và chức năng chia sẻ thông tin dự án.

Thông tin liên hệ của nhà phát triển