eTop POS - Quản lý bán hàng

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng quản lý bán hàng, đơn hàng, doanh thu, sản phẩm, xuất nhập tồn kiểm kho, sổ quỹ, khách hàng, giao hàng ....

Bạn có thể thêm nhiều cửa hàng, thêm nhiều nhân viên, phân quyền.

Ứng dụng quản lý cửa hàng, bán hàng, tính tiền, doanh thu của eTop Tech JSC
Updated on
Jul 11, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Cập nhật:
- Sửa lỗi và tối ưu hiệu suất.