V1KhachSan

Contains ads
10+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

- Phù hợp với khách sạn, nhà nghỉ tính giờ
- Thuận lợi cho việc quản lý nhà nghỉ, khách sạn quy mô nhỏ
- Tiết kiệm thời gian tránh sai sót
- Thao tác dễ dàng trực quan
- Nhận biết bàn có khách, bàn trống, giờ vào nhanh chóng
- Dữ liệu được lưu trữ ngay cả khi tắt máy mở lại
- Xem báo cáo chi tiết dễ hiểu
Updated on
Apr 6, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

- Cập nhật tính năng mới
- Cập nhật món theo số lượng
- Tự tạo Id Quan, sau khi tạo đăng nhập admin để tạo phòng
- Bổ sung ứng dụng in bill và giám sát từ xa trên PC https://v1khachsan.lyle.vn
- Báo cáo tổng hợp theo hóa đơn theo ngày
- Báo cáo chi tiết theo món theo ngày
- Chạy online
- Quản lý phân quyền
- Cho phép tính giờ hoặc chọn ngày, đêm
- Cập nhật giao diện