Đọc báo Việt- tin tuc, doc bao
(160)

Reviews

What's New
- Chức năng đọc offline. Khi các bạn thêm các báo vào mục ưu thích. Khi có mang wifi, chương trình sẽ tự động cập nhật phần ưu thích về. Còn các mạng di động như GPRS,3G ... thì sẽ không cập nhật.
- Chức năng mua ứng dụng. Bạn có thể mua ứng dụng để sử dụng ứng dụng mà không có quảng cáo.

Similar

More from developer