Bach Ho Order

1 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Ứng dụng của Bach Ho Order giúp khách hàng có thể:
- Đặt hàng từ 3 trang TMDT hàng đầu Trung Quốc: Taobao, 1688, Tmall
- Theo dõi tình trạng đơn hàng

Hệ thống giúp khách hàng có thể quản lý đơn hàng bằng điện thoại tiện lợi. Nhận thông báo qua điện thoại ( hệ thống notification )
Lần cập nhật gần đây nhất
6 thg 1, 2020

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển có thể cung cấp thông tin tại đây về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về mục an toàn dữ liệu
Không có thông tin

Tính năng mới

- Tìm kiếm hàng hoá, dịch tự động từ 3 trang TMDT hàng đầu Trung Quốc: Taobao, 1688, Tmall
- Đặt hàng từ 3 trang TMDT hàng đầu Trung Quốc: Taobao, 1688, Tmall
- Theo dõi tình trạng đơn hàng, etc...