Hanoi 360

Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Hanoi 360 (Travel 360) application provides detailed information of attractive destinations via map tables, 360-degree photos, videos, articles , local guide
The orientation of the application is to provide the most update, trust, and user-friendly information.
Subjects are foreigners and first-time visitors to a new city who want to learn about culture, famous landmarks, places that indigenous peoples love (attractions, food, events, experiences, entertainment, transportation, travel services)

Cities we are updating:
Hanoi , Ha Long , Quang Ninh , Da Nang , Hoi An , Phu Quoc , Nha Trang , Da Lat , Hue , Ho Chi Minh , Quang Binh , Cat Ba, Sapa , Singapore , Laos , Bangkok , Tokyo , Seoul , Paris , Roma , London , Los Angeles , Moscow , Sydney , Athens ...

Features of the Application
-Application can run without network and synchronize data when network is available
-Application interface supports 18 languages ​​and support content is 2 languages ​​in English and Vietnamese
-View 360-degree photos, videos and articles from people with prior experience sharing.
-Support Scanner QR Code - Quick View
-Different and detailed models such as tourist destinations, cost, distance, vehicles, travel diagrams.
-For each tourist destination you can see the moving diagram and describe each position through 3D images
-Can see vehicles moving around me and around my points of interest (moving diagram of a route)
-Information about stop point for boats, airplanes at bus stations, airports, railway stations and ports
-Tracking is the function that will notify the tracking point information when you enter the receiving notification area about 500 meters

This application is completely free. The purpose of development is to create an application for the travel lovers community
Especially Vietnam Tourism

I am longbalan@gmail.com the founder of the application is looking forward to contributing and building to develop the tourism industry.
Ứng dụng Hanoi 360 (Travel 360) cung cấp thông tin chi tiết về các điểm đến hấp dẫn thông qua các bảng bản đồ, hình ảnh 360 độ, video, bài viết, hướng dẫn địa phương
Định hướng của ứng dụng là cung cấp thông tin cập nhật, tin cậy và thân thiện nhất với người dùng.
Đối tượng là người nước ngoài và du khách lần đầu đến một thành phố mới muốn tìm hiểu về văn hóa, địa danh nổi tiếng, địa điểm mà người dân bản địa yêu thích (điểm tham quan, ẩm thực, sự kiện, trải nghiệm, giải trí, giao thông, dịch vụ du lịch)

Thành phố chúng tôi đang cập nhật:
Hà Nội, Hà Long, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Cát Bà, Sapa, Singapore, Singapore, Lào, Bangkok, Tokyo, Seoul, Seoul, Paris, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma , Luân Đôn, Los Angeles, Moscow, Sydney, Athens ...

Các tính năng của ứng dụng
-Ứng dụng có thể chạy mà không cần mạng và đồng bộ hóa dữ liệu khi có mạng
Giao diện -Ứng dụng hỗ trợ 18 ngôn ngữ và nội dung hỗ trợ là 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt
-Xem ảnh, video và bài viết 360 độ từ những người có kinh nghiệm chia sẻ trước đó.
-Hỗ trợ mã QR Scanner - Xem nhanh
-Các mô hình khác nhau và chi tiết như điểm đến du lịch, chi phí, khoảng cách, phương tiện, sơ đồ du lịch.
-Đối với mỗi điểm đến du lịch, bạn có thể xem sơ đồ di chuyển và mô tả từng vị trí thông qua hình ảnh 3D
-Có thể thấy các phương tiện di chuyển xung quanh tôi và xung quanh các điểm ưa thích của tôi (sơ đồ di chuyển của tuyến đường)
-Thông tin về điểm dừng cho tàu thuyền, máy bay tại các trạm xe buýt, sân bay, nhà ga và cảng
-Tracking là chức năng sẽ thông báo thông tin điểm theo dõi khi bạn vào khu vực thông báo nhận khoảng 500 mét

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Mục đích của sự phát triển là tạo ra một ứng dụng cho cộng đồng những người yêu thích du lịch
Đặc biệt là du lịch việt nam

Tôi là longbalan @ gmail, người sáng lập ứng dụng đang mong muốn đóng góp và xây dựng để phát triển ngành du lịch.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
20 tháng 11, 2020
Kích thước
8,9M
Lượt cài đặt
10+
Phiên bản hiện tại
1.1.8.0
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Chia sẻ vị trí, Mua hàng trong ứng dụng
Cung cấp bởi
Longbalan
©2022 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google Play|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.