MyVNI Client - Sổ tay bảo hiểm

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Phần Mềm MyVNI Client phục vụ chăm sóc khách hàng của tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - VNI. Các tiện ích mang lại bao gồm: mua bảo hiểm, tra cứu ấn chỉ, đăng ký ấn chỉ điện tử, thông báo bồi thường…
- Mua bảo hiểm: Giúp khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm VNI.
- Đăng ký ấn chỉ điện tử: Giúp khách hàng đăng ký điện tử cho các ấn chỉ giấy của VNI.
- Thông báo bồi thường: Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường nhanh.
- Tra cứu ấn chỉ: Tra cứu ấn chỉ phát hành bởi VNI.
- Quản lý ấn chỉ: Quản lý ấn chỉ đơn giản tiện lại, tránh thất lạc.
- Tìm kiếm bệnh viện: Tìm kiếm bệnh viện bảo lãnh gần nhất.
- Tìm kiếm trạm đăng kiểm: Tìm kiếm trạm đăng kiểm gần nhất.
- Tìm kiếm trạm xăng: Tìm kiếm trạm xăng gần nhất.
- Tìm kiếm Gara: Tìm kiếm gara sửa chữa gần nhất.
Updated on
Jul 13, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Tăng hiệu suất ứng dụng