SmartMaps: Edice Vodafone
(40)

Reviews

What's New
1.1.2
* přidána funkce Hledat souřadnice
* přidána funkce mazání map
* přidána možnost zvětšení zoomu v nejpodrobnější dostupné vrstvě pomocí multitouch bez nutnosti aktivace Zámku vrstvy
* oprava některých grafických prvků

Similar

More from developer