Voice Dream Reader

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Voice Dream Reader is an accessible reading tool for mobile and tablet devices. With advanced text-to-speech and a highly configurable screen layout, it can be tailored to suit every reading style from completely auditory to completely visual, plus synchronized combination of both.

The visually impaired will benefit from the ability to hear documents read in their favorite voices; students and others with dyslexia will appreciate the synchronized reading capability that integrates text and voice; and everyone who wants to hear or read their documents in their own way will benefit from the configurability of the visual and voice capabilities.

Voice Dream Reader supports reading PDF, DRM-free EPUB and DAISY eBooks and more. It can load files from file sharing apps like DropBox, Box and OneDrive, or directly from your local device. It has direct integration with the Bookshare book-sharing service.

FEATURES

Voice Reading
- Listen to documents like it's music, with play-pause button, gestures or remote control
- Continues reading when you lock the screen
- Change voice and reading speed (50-700 words per minute) on the fly
- Remembers the voice and speech rate used for each document

Visual Reading
- Switch between original layout and text-only view for PDF documents
- Synchronized word and line highlighting
- Improve focus with reduced text area and auto-scrolling
- Customizable font including OpenDyslexia font
- Font size up to 80 points for low vision users
- Adjustable margin, line spacing and character spacing
- 3 fully customizable color themes

Getting Content
- Word .doc files converted to and imported as PDF
- Word .docx, RTF, .mobi convert to and imported as ePub
- Text extraction from PDF, Plain text, and HTML files
- Text extraction from DRM-free ePub and DAISY books
- DAISY audiobooks, and audiobooks as zipped MP3 files
- Store and view PDF documents in original layout
- Dropbox, Box and OneDrive or any app which can share supported files
- Bookshare and Gutenberg
- Built-in Web Browser to download files
- Folders for organizing content
- Export full text, highlights, and notes

Navigating
- Navigation by sentence, paragraph, page, chapter, highlights, bookmarks, 15, 30, and 60 seconds
- Remembers speech and visual location where you stopped
- Bookmarking, text highlighting and note taking
- Full-text search

Voices
- Any builtin voice already on the device
- Premium voices from Acapela 24 languages available through in-app purchase
- Languages: English, Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese, Japanese, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish, Dutch, Portuguese, Russian, Czech, Catalan, Polish, Turkish, Greek, Arabic, Romanian, Icelandic and Welsh.

Important Notes:
- It is not possible to load DRM-protected books from iBooks, Kindle and Nook.
- Word level highlighting is not supported for builtin voices
Voice drøm Reader er et tilgjengelig leseverktøy for mobile enheter og nettbrett. Med avansert tekst-til-tale og en svært konfigurerbar skjermoppsett, kan det være skreddersydd for enhver lesemåte fra helt auditive å fullstendig visuell, pluss synkronisert kombinasjon av begge.

Synshemmede vil dra nytte av muligheten til å høre dokumenter lese i deres favoritt stemmer; studenter og andre med dysleksi vil sette pris på den synkroniserte lesing evne som integrerer tekst og tale; og alle som ønsker å høre eller lese deres dokumenter i sin egen måte vil dra nytte av konfigurasjons av de visuelle og stemme evner.

Voice drøm Reader støtter lesing PDF, DRM-frie EPUB og DAISY ebøker og mer. Den kan laste inn filer fra fildelingsprogrammer som Dropbox, Box og OneDrive, eller direkte fra din lokale enheten. Det har direkte integrasjon med Bookshare bok delingstjeneste.

EGENSKAPER

Voice Reading
- Lytt til dokumenter som det er musikk, med play-pause-knappen, gester eller fjernkontroll
- Fortsetter å lese når du låse skjermen
- Endre tale og lesehastigheten (50-700 ord per minutt) på fly
- Husker stemmen og talehastighet som brukes for hvert dokument

Visual Reading
- Bytt mellom opprinnelige oppsettet og tekstbasert visning for PDF-dokumenter
- Synkronisert ord og linje utheving
- Forbedre fokus med redusert tekstområdet og auto-rulling
- Tilpasses skrift inkludert OpenDyslexia skrift
- Font størrelse opp til 80 poeng for svaksynte brukere
- Justerbar margin linjeavstand, og tegnavstand
- 3 fullt tilpassfargetemaer

får innholdet
- Word Doc-filer konverteres til og importeres som PDF
- Word .docx, RTF, Mobi konvertere til og importert som ePub
- Tekst utvinning fra PDF, ren tekst og HTML-filer
- Tekst utvinning fra DRM-frie ePub og DAISY-bøker
- DAISY lydbøker og lydbøker som zippet MP3-filer
- Lagre og vise PDF-dokumenter i original layout
- Dropbox, Box og OneDrive eller noen app som kan dele filer støttes
- Bookshare og Gutenberg
- Innebygd nettleser til å laste ned filer
- Mapper for organisering av innhold
- Eksport fulle tekst, høydepunkter og notater

navigere
- Navigation for setning, avsnitt, side, kapittel, høydepunkter, bokmerker, 15, 30 og 60 sekunder
- Husker tale og visuell stedet der du stoppet
- bokmerke, tekst utheving og notatskriving
- fulltekstsøk

Voices
- Enhver innebygd stemme allerede på enheten
- Premium stemmer fra Acapela 24 språk tilgjengelig gjennom in-app kjøp
- Språk: engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, mandarin kinesisk, japansk, svensk, dansk, norsk, finsk, nederlandsk, portugisisk, russisk, tsjekkisk, katalansk, polsk, tyrkisk, gresk, arabisk, rumensk, islandsk og walisisk.

Viktige notater:
- Det er ikke mulig å laste DRM-beskyttede bøker fra iBooks, Kindle og Nook.
- Word nivå utheving støttes ikke for innebygd stemmene
Finn ut mer
Skjul
3,9
607 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

We don't bother you with popups asking for a review. But if you like Voice Dream Reader, please give us a 5-star review in the App Store. We'll be grateful. Just to go Settings in the Library, tap on Contact US and Write a Review.
If you run into a problem, there might be an easy fix. Please email us by tapping on Contact Us and Email Support. We can't help if it's posted in a review.
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert hvis innholdet ble kjøpt etter 2/7/2016. Finn ut mer
Oppdatert
22. august 2019
Størrelse
30M
Installeringer
10 000+
Gjeldende versjon
3.2.4
Krever Android
4.3 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Digitale kjøp
Produkter i appen
USD 3,99–USD 4,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Voice Dream
Utvikler
5 Thorndike Street Arlington, MA 02474
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.