The Wall Street Journal: Business & Market News

За всички над 10 години
40 050
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

**By downloading the app you agree to Dow Jones Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy**

Stay ahead of the competition with the app that’s as ambitious as you are. Get the trusted insights and in-depth analysis you need from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper—providing key decision-makers around the world with peerless reporting since 1889.

Download the WSJ app today and receive instant access to The Wall Street Journal’s award-winning journalism, including world-renowned coverage of the latest news moving stock markets and impacting business.

Simple and easy to use, the WSJ app provides you with instant access to the trusted insights you need, wherever, and whenever you need

them— from real-time quotes and breaking news, to the latest headlines impacting business, finance and global markets. Receive alerts and notifications with breaking news developments and updates from around the world—from the United States and Canada, to Europe, Asia and more.

Plus, explore a wide range of dedicated sections with insightful articles, including: Politics, Opinion, World News, Lifestyle, U.S. News, Technology, Economy and more.

Key benefits include:

(+) Full access to the WSJ app, WSJ.com and WSJ. Magazine—our award-winning lifestyle publication.

(+) Multiple ways to read the newspaper including access to global digital editions of The Wall Street Journal—U.S., Europe and Asia.

(+) Trusted insights from a world-renowned newspaper, with over 125 years of peerless reporting and award-winning journalism.

(+) Unlimited access to a wide range of dedicated site sections, including: Business, Markets, Politics, Opinion, World News, U.S. News, Economy, Technology, Lifestyle, Finance and more.

(+) World-renowned business and finance news with coverage on the economy, including real-time stock quotes, global markets data, and the latest on mergers and acquisitions.

(+) Global headlines, breaking news coverage and real-time market quotes, along with The Wall Street Journal’s expert insights, in-depth analysis and informed commentary.

(+) New feature: What’s News feed: A real-time news feed, curated by The Wall Street Journal’s award-winning journalists—featuring the must-know global news across business, finance, politics and the economy throughout the day.

(+) New feature: Ability to print out articles directly from your mobile device.

(+) New feature: Save and Share articles to read later.

(+) Off-line reading, enabling you to remain ambitious, wherever you are.

(+) Alerts and notifications for breaking news, latest headlines, developing stories and live updates—including the ability to follow your favorite journalists.

(+) Seamlessly integrated markets data available within articles, along with real-time stock quotes, company-specific metrics, historical share performance, charts and more.

(+) Get the latest headlines and breaking news from around the world, instantly available with the ability to save and read later. Stay informed, wherever you are.

You can now have the world-renowned and respected journalism from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper. Available for subscription for $32.99 per month and receive unlimited digital access—including instant access to WSJ.com, the WSJ app and the WSJ. Magazine digital edition.

Subscriber Agreement and Terms of Use:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Privacy Policy:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Cookie Policy:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ
** С изтеглянето на приложението, което се съгласи да Dow Jones Условия за ползване, Декларация за поверителност, и Cookie политиката **

Останете пред конкуренцията с приложението, което е толкова амбициозна, колкото и да сте. Вземете доверени прозрения и задълбочен анализ от The Wall Street Journal, най-доверените вестници по предоставяне на ключови вземащите решения на Америка, което трябва по целия свят с несравним отчитане, тъй като 1889 година.

Изтеглете приложението WSJ днес и да получите незабавен достъп до всепризнат журналистика The Wall Street Journal, включително световноизвестният отразяване на последните новини движи фондовите пазари и се отразява на бизнеса.

Прост и лесен за използване, приложението WSJ ви предоставя незабавен достъп до най-доверените прозрения, които трябва, където и когато имате нужда

тях- от котировки в реално време и извънредни новини, към най-новите заглавия, които оказват влияние на бизнеса, финансите и на световните пазари. Получаване на сигнали и известия с чупене развитието новини и актуализации от цял ​​свят от Съединените щати и Канада, Европа, Азия и др.

Плюс това, да изследват широк кръг от посветени секции с проницателни членове, в това число: Политика, Становище, World News, Lifestyle, САЩ новини, технологии, икономиката и др.

Основните предимства са:

(+) Пълен достъп до приложението WSJ, WSJ.com и WSJ. Списание-всепризнатата си начин на живот публикуване.

(+) Множество начини да четат вестника, включително достъп до глобалните дигитални издания на The Wall Street Journal, но която осъществява., Европа и Азия.

(+) Trusted прозрения от световно известен вестник, с над 125-годишна несравнима отчитане и всепризнатата журналистика.

(+) Неограничен достъп до широк спектър от специализирани секции на сайта, включително: Бизнес, пазари, политика, Становище, World News, САЩ новини, икономика, технологии, Lifestyle, финансите и др.

(+) Световноизвестният бизнес и финанси с покритие върху икономиката, включително и в реално време, борсови котировки, данни световните пазари, както и най-късно на сливания и придобивания.

(+) Глобални заглавия, извънредни новини покритие и котировки на пазара в реално време, както и експертни становища, The Wall Street Journal е, по-задълбочен анализ и информиран коментар.

(+) Нова функция: Какво новини емисия: A новини в реално време на фуражите, курирана от награждавани журналисти-с участието на The Wall Street Journal е на които задължително трябва да знаете глобален новини в бизнес, финанси, политиката и икономиката през целия ден.

(+) Нова функция: Възможност да разпечатате артикули директно от мобилното си устройство.

(+) Нова функция: Запазване и споделяне статии, за да прочетете по-късно.

(+) Off-лайн четене, като ви дава възможност да останат амбициозни, където и да сте.

(+) Сигнали и уведомления за извънредни новини, най-новите заглавия, теми в развитие и актуализации-включително способността да следват любимите си журналисти.

(+) Безпроблемно да се интегрира налични данни пазари в рамките на членове, заедно с реално време, борсови котировки, фирмени показатели конкретно, от ефективността на акции, графики и др.

(+) Вземете най-новите заглавия и извънредни новини от цял ​​свят, незабавно са налице с възможността да се спаси и да прочетете по-късно. Бъдете информирани, където и да сте.

Сега можете да имат световно известния и уважаван журналистика от The Wall Street Journal, най-голямо доверие вестник на Америка. Предлага се за абонамент за $ 32.99 на месец и да получи неограничен достъп цифрово-включително и незабавен достъп до WSJ.com, приложението WSJ и WSJ. Списание цифров издание.

Споразумение за абоната и Условия за ползване:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Декларация за поверителност:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Cookie политика:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ
Прочетете повече
4,1
Общо 40 050
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Minor bug fixes and performance improvements
Прочетете повече

Допълнителна информация

Актуализирано
18 юни 2018 г.
Размер
35M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
4.3.0.13
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички над 10 години
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Дигитални покупки
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 32,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Dow Jones & Company, Inc.
Програмист
©2018 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.