The Wall Street Journal: Business & Market News

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

**By downloading the app you agree to Dow Jones Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy**

Stay ahead of the competition with the app that’s as ambitious as you are. Get the trusted insights and in-depth analysis you need from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper—providing key decision-makers around the world with peerless reporting since 1889.

Download the WSJ app today and receive instant access to The Wall Street Journal’s award-winning journalism, including world-renowned coverage of the latest news moving stock markets and impacting business.

Simple and easy to use, the WSJ app provides you with instant access to the trusted insights you need, wherever, and whenever you need

them— from real-time quotes and breaking news, to the latest headlines impacting business, finance and global markets. Receive alerts and notifications with breaking news developments and updates from around the world—from the United States and Canada, to Europe, Asia and more.

Plus, explore a wide range of dedicated sections with insightful articles, including: Politics, Opinion, World News, Lifestyle, U.S. News, Technology, Economy and more.

Key benefits include:

(+) Full access to the WSJ app, WSJ.com and WSJ. Magazine—our award-winning lifestyle publication.

(+) Multiple ways to read the newspaper including access to global digital editions of The Wall Street Journal—U.S., Europe and Asia.

(+) Trusted insights from a world-renowned newspaper, with over 125 years of peerless reporting and award-winning journalism.

(+) Unlimited access to a wide range of dedicated site sections, including: Business, Markets, Politics, Opinion, World News, U.S. News, Economy, Technology, Lifestyle, Finance and more.

(+) World-renowned business and finance news with coverage on the economy, including real-time stock quotes, global markets data, and the latest on mergers and acquisitions.

(+) Global headlines, breaking news coverage and real-time market quotes, along with The Wall Street Journal’s expert insights, in-depth analysis and informed commentary.

(+) New feature: What’s News feed: A real-time news feed, curated by The Wall Street Journal’s award-winning journalists—featuring the must-know global news across business, finance, politics and the economy throughout the day.

(+) New feature: Ability to print out articles directly from your mobile device.

(+) New feature: Save and Share articles to read later.

(+) Off-line reading, enabling you to remain ambitious, wherever you are.

(+) Alerts and notifications for breaking news, latest headlines, developing stories and live updates—including the ability to follow your favorite journalists.

(+) Seamlessly integrated markets data available within articles, along with real-time stock quotes, company-specific metrics, historical share performance, charts and more.

(+) Get the latest headlines and breaking news from around the world, instantly available with the ability to save and read later. Stay informed, wherever you are.

You can now have the world-renowned and respected journalism from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper. Available for subscription for $32.99 per month and receive unlimited digital access—including instant access to WSJ.com, the WSJ app and the WSJ. Magazine digital edition.

Subscriber Agreement and Terms of Use:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Privacy Policy:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Cookie Policy:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ
** Stažením aplikace souhlasíte s Dow Jones Podmínkami užívání, ochrany osobních údajů, a Cookie politika **

Udržet náskok před konkurencí s aplikací, která je tak ambiciózní, jak jste. Získat důvěryhodné poznatky a in-hloubkové analýzy, co potřebujete od The Wall Street Journal, Ameriky nejdůvěryhodnějších novinových poskytující klíčové rozhodovací pravomocí na celém světě s jedinečnná zpráv od roku 1889.

Stáhnout WSJ APP dnes a získat okamžitý přístup k The Wall Street Journal oceněné žurnalistiky, včetně světoznámého pokrytí nejnovější zprávy pohybující se akciové trhy a narážejícího podnikání.

Jednoduchý a snadno ovladatelný, WSJ aplikace vám poskytne okamžitý přístup k důvěryhodným poznatky, které potřebujete, kdekoli a kdykoli budete potřebovat

samy o z real-time citace a mimořádné zprávy, na nejnovější zprávy, které mají dopad obchod, finance a globální trhy. Dostávat upozornění a oznámení s lámání vývoj a aktualizace zpráv z celého světa, ze Spojených států a Kanady, do Evropy, Asie a další.

Plus, prozkoumat celou řadu specializovaných sekcí s zasvěcené články, včetně: politika, stanoviska, World News, životní styl, US News, technologie, hospodářství a další.

Mezi hlavní výhody patří:

(+) Úplný přístup k WSJ aplikace, WSJ.com a WSJ. Časopis-náš oceňovaný životní styl publikace.

(+) Několik způsobů, jak číst noviny, včetně přístupu ke globálním Digital Editions The Wall Street Journal, U.S., Evropě a Asii.

(+) Trusted nahlédnutí od světoznámého deníku, s více než 125 let jedinečnná vykazování a oceňovanou žurnalistiku.

(+) Neomezený přístup k širokému spektru specializovaných sekcí stránek, včetně: Obchod, trhy, politika, stanoviska, zprávy ze světa, US News, hospodářství, technologie, životní styl, finance a další.

(+) Světoznámý podnikání a finance novinky s pokrytím na ekonomiku, včetně real-time ceny akcií, údaje o světových trzích a poslední v oblasti fúzí a akvizic.

(+) Global titulky, lámání zpravodajství a kotace na trhu v reálném čase, spolu s The Wall Street Journal v odborných poznatků, podrobnou analýzu a informovaný komentář.

(+) Nová funkce: Co je News feed: Real-time news feed, kurátor The Wall Street Journal je oceněných novinářů-představovat must-vědět globální zprávy přes obchodu, financí, politiky a ekonomiky po celý den.

(+) Nová funkce: Schopnost vytisknout články přímo ze svého mobilního zařízení.

(+) Nová funkce: Uložit a sdílet články si můžete přečíst později.

(+) Off-line čtení, což vám umožní zůstat ambiciózní, ať už jste kdekoli.

(+) Upozornění a události pro aktuální zprávy, nejnovější zprávy, rozvojové příběhy a živé zpravodajství, například ze schopnosti sledovat své oblíbené novinářů.

(+) Dokonalá integrace pro trhy dat v rámci předmětů, spolu s real-time ceny akcií, firemní specifické metriky, historické výkonnosti akcií, grafy a další.

(+) Získejte nejnovější titulky a nejnovější zprávy z celého světa, okamžitě k dispozici s možností ukládat a číst později. Zůstat informován, ať už jste kdekoli.

Nyní můžete mít světově uznávaný a respektovaný žurnalistiku od The Wall Street Journal, americká nejdůvěryhodnější noviny. K dispozici pro upisování na 32,99 $ za měsíc a dostanete neomezený přístup k digitální-včetně okamžitý přístup k WSJ.com, aplikace WSJ a WSJ. Magazine Digital Edition.

Smlouva o předplatném a Podmínky používání:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Cookie Policy:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ
Další informace
4,1
Celkem 41 771
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Minor bug fixes and performance improvements
Další informace

Další informace

Aktualizováno
13. srpna 2018
Velikost
36M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.4.3.11
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni od 10 let
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–32,99 US$ za položku
Od vývojáře
Dow Jones & Company, Inc.
Vývojář
Dow Jones 1211 Avenue of the Americas New York, New York 10036
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.