FIRIS Úlohy

10+
Downloads
Content rating
PEGI 3
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

FIRIS Lite² Úlohy umožní vašej firme okamžité riešenie úloh a ich kontrolu kedykoľvek to budete potrebovať. Získate reálny prehľad o vykonaných činnostiach zamestnancov a uľahčíme vám vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

V mobilnom telefóne s aplikáciou FIRIS Lite² Úlohy budete mať vždy poruke prehľad toho, čo sa vo vašej firme deje. Vo firme alebo mimo nej môžete okamžite rozdať úlohy svojim zamestnancom na riešenie a kontrolovať ich výkonnosť.

Vďaka FIRIS Lite² Úlohy vy a vaši vedúci zamestnanci ľahko zistíte koľko času z riešenia úloh uplynulo, ktoré sú po termíne a koľko času majú zamestnanci na ich ukončenie. Využite notifikácie termínov alebo podporu schvaľovacích procesov organizácie.
Updated on
May 31, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

v1.1.4
- kompatibilita s novou verziou server infraštruktúry
- opravy chýb a vylepšenia výkonu