Daingo

Thai News

Daingo
It's a fast and easy way to read Thailand (สยาม) News in Thai (ภาษาไทย) on Android.

Thai News gives you easy access to read the most popular news sources from Thailand (สยาม) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Indonesia News

Daingo
It's a fast and easy way to read news (berita) in Indonesian (Bahasa Indonesia) on Android.

Indonesia News gives you easy access to read the most popular news sources from Indonesia on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

أخبار السعودية

Daingo
It's a fast and easy way to read Saudi Arabia News in Arabic on Android.

Saudi Arabia News gives you easy access to read the most popular news sources from Saudi Arabia on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

* Tags: Saudi Arabia, news, Saudi Arabia news, Saudi Arabia news reader, newspapers, newspaper online, Saudi Arabian, Saudi News, Saudi newspaper, Saudi news reader, السعودية ,العربية ,أخبار ,العربية السعودية‎‎

DNS Setting

Daingo
The easiest way to change DNS addresses of your WIFI connection.

When you switch to Static IP mode, DNS Setting will copy all values from your dynamic IP setting. Now it's easy to change DNS addresses (or IP, Subnet Mask address...) and save it. You can switch back to Dynamic IP mode.

I use it to set Google Public DNS!

Malaysia News

Daingo
It's a fast and easy way to read Malaysia News in Malay and English on Android.

Malaysia News gives you easy access to read the most popular news sources from Malaysia on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Viet News

Daingo
Viet News là công cụ cho phép bạn đọc tin tức miễn phí trên Android, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Viet News cung cấp tin tức từ các trang tin điện tử hàng đầu Việt Nam. Hãy luôn giữ Viet News với điện thoại của bạn để được cập nhật tin tức mới nhất bất kỳ lúc nào, ở đâu.

Chức năng:
√ Tải trước bản tin vắn tắt.
√ Đọc tin offline.
√ Widget tin tức.
√ Lựa chọn tiết kiệm băng thông (không tải ảnh),
√ Chỉnh sửa nguồn tin mặc định (tên, URL).
√ Thêm các trang tin tức khác theo ý muốn qua RSS, OPML
√ Tải tin tự động.
√ Chia sẻ tin tức qua SMS, email, FaceBook, Twitter...

*Chú ý* Nếu bạn gặp gặp lỗi sau khi nâng cấp, vui xoá Viet News rồi cài lại.

Greece News

Daingo
It's a fast and easy way to read Greece (Ελλάδα) News (Ειδήσεις) in Greek (ελληνικά) on Android.

Greece News gives you easy access to read the most popular news sources from Greece (Ελλάδα) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Chile Noticias

Daingo
It's a fast and easy way to read Chile News (Noticias) in Spanish (Español) on Android.

Chile Noticias gives you easy access to read the most popular news sources from Chile on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

أخبار مصر

Daingo
It's a fast and easy way to read Egypt (مصر) News (أخبار) in Arabic (العربية) on Android.

Egypt News gives you easy access to read the most popular news sources from Egypt on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Nigeria News

Daingo
It's a fast and easy way to read Nigeria News on Android.

Nigeria News gives you easy access to read the most popular news sources from Nigeria on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

México Noticias

Daingo
It's a fast and easy way to read Mexico News (Noticias) in Spanish (Español) on Android.

México Noticias gives you easy access to read the most popular news sources from Mexico on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

France Actualités

Daingo
It's a fast and easy way to read France News (Actualités) in French (Français) on Android.

France Actualités gives you easy access to read the most popular news sources from France on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Srbija Vesti

Daingo
It's a fast and easy way to read Serbia (Srbija) News (Vesti) in Serbian (srpski) on Android.

Srbija Vesti gives you easy access to read the most popular news sources from Serbia (Srbija) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Deutschland News

Daingo
It's a fast and easy way to read Germany (Deutschland) News (nachrichten) in German (Deutsch) on Android.

Deutschland News gives you easy access to read the most popular news sources from Germany (Deutschland) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Philippines News

Daingo
Philippines News is the #1 free news reader for Filipino.

It's a fast and easy way to read Philippines News on Android.

Philippines News gives you easy access to read the most popular news sources from Philippines on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Brasil Notícias

Daingo
It's a fast and easy way to read Brazil (Brasil) News (Notícias) in Portuguese (Português) on Android.

Brasil Notícias gives you easy access to read the most popular news sources from Brazil (Brasil) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Slovensko Správy

Daingo
It's a fast and easy way to read Slovakia (Slovensko) News (Správy) in Slovak (slovenský jazyk) on Android.

Slovensko Správy gives you easy access to read the most popular news sources from Slovakia (Slovensko) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Lebanon News

Daingo
It's a fast and easy way to read Lebanon (لبنان) News (أخبار) in Arabic (العربية) and English on Android.

Lebanon News gives you easy access to read the most popular Lebanese (لبنانية) news sources on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

香港新闻

Daingo
It's a fast and easy way to read Hong Kong (香港) News (新闻) in Chinese (汉语/漢語) on Android.

Hong Kong News gives you easy access to read the most popular news sources from Hong Kong (香港) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Magyarország Hírek

Daingo
It's a fast and easy way to read Hungary (Magyarország) News (Hírek) in Hungarian (Magyar Nyelv) on Android.

Magyarország Hírek gives you easy access to read the most popular news sources from Hungary (Magyarország) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Россия Новости

Daingo
It's a fast and easy way to read Russia (Россия) News (Новости) in Russian (русский язык) on Android. No notification, icon and bookmark ads.

Russia News gives you easy access to read the most popular news sources from Russia (Россия) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

España Noticias

Daingo
It's a fast and easy way to read Spain (España) News (Noticias) in Spanish (Español) on Android.

España Noticias gives you easy access to read the most popular news sources from Spain (España) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

Türkiye Haberler

Daingo
It's a fast and easy way to read Turkey (Türkiye) News (Haberler) in Turkish (Türkçe) on Android.

Türkiye Haberler gives you easy access to read the most popular news sources from Turkey (Türkiye) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.

日本ニュース

Daingo
It's a fast and easy way to read Japan (日本) News (ニュース) in Japanese (日本語) on Android.

Japan News gives you easy access to read the most popular news sources from Japan (日本) on your Android device. Take this app with you and stay informed with access to the latest news.

FEATURES:
√ News by site.
√ News by category.
√ Download news briefs automatically.
√ Offline reading.
√ News widget.
√ Convert webpage to mobile format.
√ Remove or sort news sources.
√ Edit default news sources
√ Subscribe more news sources via RSS
√ Import more news sources via OPML
√ Option to block images (reduce bandwidth).
√ Share news via SMS, Email, Facebook, Twitter...

*NOTE*:
If the application crashes after upgrading, please uninstall and reinstall it.