EDUTAB.CZ

Žába pro děti a dospělé zdarma

EDUTAB.CZ
Chytej hmyz, motýly, mouchy, komáry a luční koníky. Chytej je na louce, u rybníka, v trávě nebo v lese. Ale pozor si dej, na střevlíky a vosy.
Jednoduchá hra Žába je ideální pro trávení času na cestách, v čekárnách nebo v obchodech. Hra je určena všem, dětem i dospělým. Vše je zdarma.
Cílem hry Žába je nachytat požadované množství hmyzu v pěti herních prostředích. Hmyz a prostředí jsou ztvárněny realisticky tak, jak je možné je vidět v přírodě.

Co hra nabízí:
• zábavu na cestách vlakem, autem, busem nebo metrem
• zábavu při čekání v obchodech, v čekárnách nebo na úřadech
• skutečné ztvárnění hmyzu a prostředí
• 5 herních úrovní
• zvyšující se obtížnost
• odkaz na další hry Edutab.cz

Co hra rozvíjí
• postřeh
• schopnost rozlišit hmyz
• dovednost ovládání tabletu tahem prstu

Hra obsahuje: zvířata, žábu, motýla, hmyz, mouchy, komáry, střevlíka, vosu. Reálná prostředí: rybník, les, houby, louka, květiny

Skládání tvarů pro děti

EDUTAB.CZ
PLAY verze skládání „tvarů“ vychází ze skutečných předmětů, které dítě obklopují a které vnímá jako celek. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předškolních dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, jejich části, určit příslušné místo v celku podporují u dětí řešení logických situací.
PLAY verze nabízí postupně zvyšující se náročnost, ale zároveň individuální postup díky logickému menu, které si děti samy ovládají. Získávají tak zkušenost se skládáním, hraním a orientací ve hře.
V naší hře se objevují skutečné předměty a jejich části. Děti hledají, který např. tvar patří k příslušnému předmětu, co se z čeho skládá, patří k sobě a v jakém pořadí. Získávají představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Jejich správná volba je vždy potvrzena.
Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost, představivost a obohacují děti o významné zkušenosti.
Hra obsahuje: puzzle, puzzle nádobí, zvířata, auta, balon, želvu, autobus, nákladní vůz, letadlo, lodě, vlak, květiny, domy a další.

Skládej tvary pro děti zdarma

EDUTAB.CZ
Aplikace “Skládej tvary” je skládačka určená dětem předškolního věku. Aplikace vycházející ze skutečných předmětů a jejich částí.

Co aplikace Vašim dětem nabízí?
- systém tří úrovní - vzdělávacích prostředí
- více jak 20 úloh k řešení
- úlohy s reálnými předměty a situacemi
- každou úroveň v přehledném menu
- volný pohyb mezi úlohami pomocí menu
- stupňovanou obtížnost
- přehrání vašeho hlasu nebo videa pro oceněním práce dítěte
- zobrazení výsledků práce dítěte

Co aplikace u Vašich dětí podporuje a rozvíjí?
- schopnost rozlišovat tvary, určit jejich místo v celku.
- logické myšlení
- pozornost a soustředěnost
- představivost
- praktickou zkušenost pro reálný život
- zkoumání “proč, co a jak”

Aplikace obsahuje: auta pro děti, vlaky pro děti, lodě, letadlo pro děti, dům pro děti, dětské skládačky, puzzle pro děti a další hry pro děti.

Vzdělávací hry pro děti EDUTAB

EDUTAB.CZ
Toto je společné rozhraní pro všechny aplikace Edutab. Z tohoto rozhraní je možné spouštět a instalovat další aplikace. Vzdělávací hry pro předškolní děti. Prosím při instalaci povolte automatické aktualizace. Jedině tak si zajistíme pravidelné aktualizace. Naše aplikace obsahují vzdělávací hry pro předškolní děti, auta, zvířata, rostliny, kameny, objekty z reálného života kolem nás.

Tým Edutab.cz je týmem nadšenců, který věří, že budoucnost vzdělávání předškoláků bude ovlivněna novými technologiemi, mezi které tablet rozhodně patří. Naše přesvědčení je, že podstata vzdělávání bude stále více spočívat v osobní rovině každého člověka. Tomu nasvědčuje fakt, že se vzdělávání předškoláků děje stále častěji mimo školu. Nechceme jen přihlížet na změny světa našich dětí.

Chceme vzdělávání našich dětí aktivně ovlivňovat. Proto vytváříme aplikace Edutab.cz, které nabízí dětem možnost sebevzdělávání. Náš produkt má potenciál posunout budoucí život našich dětí.

Tomu věříme :-).

Sleduj obrysy pro děti ZDARMA

EDUTAB.CZ
Aplikace “Sleduj obrysy” je určena zejména dětem předškolního věku. Úlohy v této aplikaci jsou založeny na sledování a rozpoznávání obrysů reálných předmětů.

Co aplikace u Vašich dětí podporuje a rozvíjí?
- schopnost analyzovat tvar předmětu
- schopnost rozlišovat hlavní znaky obrysu
- logické myšlení
- pozornost a soustředěnost
- představivost
- praktickou zkušenost pro reálný život
- zkoumání “proč, co a jak”

Co aplikace Vašim dětem nabízí?
- systém tří úrovní - vzdělávacích prostředí
- více jak 20 úloh k řešení
- úlohy s reálnými předměty a situacemi
- každou úroveň v přehledném menu
- volný pohyb mezi úlohami pomocí menu
- stupňovanou obtížnost
- přehrání vašeho hlasu nebo videa pro oceněním práce dítěte
- zobrazení výsledků práce dítěte

Co je podstatou úloh?
V naší aplikaci děti objevují skutečné předměty a jejich obrysy, výplně, otisky, či části v řezu. Děti hledají, který předmět a příslušný obrys k sobě patří, či které rozříznuté části vytvářejí celek.

Jak skládat?
Děti na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Svou volbu si potvrzují stisknutí šipky.

Jakou mají skládačky obtížnost?
Obtížnost situací na obrazovkách se postupně stupňuje. První list je nejjednodušší a poslední nejnáročnější. Procházením jednotlivých listů má dítě možnost zvyšovat své dovednosti a následně zvládat náročnější situace.

Aplikace obsahuje: auta pro děti, kostky pro děti, stavebnice pro děti, nářadí pro děti, panenky, plyšáky, zvířata, psi, medvědi, kašpárci, dřevěné kostky a další objekty z reálného života.

Skládej tvary - hra pro děti

EDUTAB.CZ
Aplikace “Skládej tvary” je skládačka určená dětem předškolního věku. Aplikace vycházející ze skutečných předmětů a jejich částí.

Co aplikace Vašim dětem nabízí?
- systém tří úrovní - vzdělávacích prostředí
- více jak 20 úloh k řešení
- úlohy s reálnými předměty a situacemi
- každou úroveň v přehledném menu
- volný pohyb mezi úlohami pomocí menu
- stupňovanou obtížnost
- přehrání vašeho hlasu nebo videa pro oceněním práce dítěte
- zobrazení výsledků práce dítěte

Co aplikace u Vašich dětí podporuje a rozvíjí?
- schopnost rozlišovat tvary, určit jejich místo v celku.
- logické myšlení
- pozornost a soustředěnost
- představivost
- praktickou zkušenost pro reálný život
- zkoumání “proč, co a jak”

Aplikace obsahuje: auta pro děti, vlaky pro děti, lodě, letadlo pro děti, dům pro děti, dětské skládačky, puzzle pro děti a další hry pro děti.

Skládej kameny FREE pro děti

EDUTAB.CZ
PLAY verze skládání „kamenů“ vychází ze skutečných předmětů, které dítě obklopují a které vnímá jako celek. Složením jednotlivých kamenů sestaví obraz, který může znát ze svého okolí – dlažba, zeď, mozaika. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předškolních dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, jejich části, určit příslušné místo v celku podporují u dětí řešení logických situací.

PLAY verze nabízí postupně zvyšující se náročnost, ale zároveň individuální postup díky logickému menu, které si děti samy ovládají. Získávají tak zkušenost se skládáním, hraním a orientací ve hře.
V naší hře se objevují skutečné kameny a jejich části v různých pohledech. Děti hledají, který např. kámen patří do zdi, z čeho skládá dlažba, mozaiky, co k sobě patří a v jakém pořadí. Získávají konkrétní představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Jejich správná volba je vždy potvrzena.

Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost, představivost a obohacují děti o významné zkušenosti.

Aplikace obsahuje: Puzzle pro děti, vzdělávací puzzle, puzzle s kameny.

Sleduj obrysy pro děti

EDUTAB.CZ
Sledování „obrysů“ skutečných předmětů, rozpoznání výchozího a cílového bodu a přiřazování hlavních znaků je základem úspěšných předčtenářských a předmatematických dovedností. Schopnost rozlišovat hlavní znaky obrysů ovlivňuje úspěšnost dětí zejména u grafických úkolů posilujících převážně logiku, ale mající vliv na mnoho dalších dovedností. Celkové vnímání obrysu umožňuje dětem analyzovat tvar předmětu, jeho celkový vzhled a posléze umožňuje dále s ním pracovat.
V našem sešitě se objevují skutečné předměty a jejich obrysy, výplně, otisky, či části v řezu. Děti hledají, který např. předmět a příslušný obrys k sobě patří, či které části v řezu vytvářejí celek. Na pracovní ploše posouvají objekty k sobě a skládají je. Výsledný tvar vnímají jako celek. Svou vizuální volbu si potvrzují sestavou v realitě.
Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost a představivost a obohacují děti o významnou zkušenost.
Obtížnost situací na obrazovkách se postupně stupňuje. První list je nejjednodušší a poslední nejnáročnější. Procházením jednotlivých listů má dítě možnost zvyšovat své dovednosti a následně zvládat náročnější situace.

Členění programu:
Program je rozdělen na tři části: EVOKACI, UVĚDOMĚNÍ a REFLEXI.
- Prostřednictvím EVOKACE vstupují děti do problematiky, poznávají objekty a situace, se kterými budou v dalších částech programu pracovat.
- Část UVĚDOMĚNÍ umožňuje dětem vše prozkoumat, objevit a vyzkoušet. Získávají o své prací okamžitou zpětnou vazbu, která jim umožňuje problematiku pochopit a následně vyřešit.
- V části programu REFLEXE si děti ověřují své získané dovednosti i zkušenosti z části Uvědomění. Reflexe umožňuje dítěti rozhodnout a zadat odpověď, kterou si mohlo pouze vizuálně ověřit. Výstupem je grafické zachycení obrazovky, kterou dítě řešilo, včetně potvrzení správnosti odpovědí. Tento záznam si může dítě, rodič a pedagog prohlédnout a analyzovat práci.

Nastavení programu:
V části nastavení programu mohou rodiče nahrát pozitivní, či povzbuzující zvukovou, či video zprávu. Dětem se zpráva přehraje, když splní na listů všechny situace a volí pokračovat dále.
Doporučujeme vám zprávu vytvořit, protože je pro děti motivující.

Aplikace obsahuje: auta pro děti, kostky pro děti, stavebnice pro děti, nářadí pro děti, panenky, plyšáky, zvířata, psi, medvědi, kašpárci, dřevěné kostky a další objekty z reálného života.

Skládej kameny - hra pro děti

EDUTAB.CZ
PLAY verze skládání „kamenů“ vychází ze skutečných předmětů, které dítě obklopují a které vnímá jako celek. Složením jednotlivých kamenů sestaví obraz, který může znát ze svého okolí – dlažba, zeď, mozaika. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předškolních dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, jejich části, určit příslušné místo v celku podporují u dětí řešení logických situací.
PLAY verze nabízí postupně zvyšující se náročnost, ale zároveň individuální postup díky logickému menu, které si děti samy ovládají. Získávají tak zkušenost se skládáním, hraním a orientací ve hře.
V naší hře se objevují skutečné kameny a jejich části v různých pohledech. Děti hledají, který např. kámen patří do zdi, z čeho skládá dlažba, mozaiky, co k sobě patří a v jakém pořadí. Získávají konkrétní představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Jejich správná volba je vždy potvrzena.
Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost, představivost a obohacují děti o významné zkušenosti.

Aplikace obsahuje: Puzzle pro děti, vzdělávací puzzle, puzzle s kameny.