Ebooks

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/60

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/151

Mısır’dan Çıkış ve Arkeoloji

 Günümüzde Musa’nın Tevrat yazarlığını ve Mısır’dan Çıkış anlatısının bir peri masalından ibaret olduğunu söyleyen yazarlar çoğalmaya başladı. Mesela Tel-Aviv Üniversitesi profesörü Finklestein’in iddialarına göre İbraniler hiçbir zaman Mısır’da bulunmamışlardır; 11. yüzyılda çok tanrılı Kenanlılardan ayrılarak kendi kavimlerini kurmuşlardır ve nihayetinde kendilerini meşrulaştırmak için sonrasında Tevrat’ı, özellikle Babil sürgünü (M.Ö. 6.yy) sırasında yazmışlardır. Maalesef bu tarz iddialarda bulunan kişilerin düştüğü çok basit ve temel hatalar var: (1) Çıkış ile ilgili kanıtları çok geç bir tarih ve kronolojide aramak (M.Ö. 13-12. yy.) ki, bu tarihlerde Ai veya Eriha gibi yerleşimlerinde fetih kanıtı yoktur. (2) Tevrat metninin iç analizini yapmamak. (3) Bu iddianın tersini savunan arkeolojik keşifleri görmemezlikten gelmek. Peki Musa’nın yazarlığına ilişkin veya İbranilerin Mısır’da bulunduklarını ve buradan çıktıklarını destekleyen ne tür kanıtlar veya arkeolojik bulgulardan bahsedebiliriz? Kısaca birkaç tanesine bakalım…

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kitap, Kilise, Arkeoloji, Hıristiyan, İncil, Mısır’dan Çıkış, İsa Mesih, Mezmur, Arkeoloji, Mesih, Zebur, Mezmur, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, Mesih, Tevrat, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, İncil, Hıristiyan, Mısır’dan Çıkış, Hristiyan, Allah, Kitap, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Zebur, Tevrat, Turkce, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, İsa Mesih, Kilise, Turkce, Peygamber, Allah, Tanrı, Peygamber]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/63

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/151

İsa ve Arkeoloji

 Günümüz İncilin metnini okuyan her kişi İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili bir takım bilgiler edinir. Peki acaba bu bilgiler doğru mudur? İsa gerçekten vali Pilatus döneminde idam edilmiş midir? Hristiyanlar başlangıçtan beri İsa’ya bir ilah olarak tapmışlar mıdır? Günümüzde İsa ile ilgili birçok iddia vardır. Kimi der ki hiç var olmamıştır ve aslında bir mittir. Kimisi der ki aslında haçta hiç ölmemiştir. Peki doğrusu nedir?

Bir ağacı meyvesinden tanırız. Eğer bir ağacın armut ağıcı olduğunu iddia ediyorsak, o zaman meyvesini incelememiz gerek. Ancak bu şekilde ağacın tabiatından emin olabiliriz. Peki o zaman İncil’in iddia ettikleri doğru mudur? Buyrun meyvesini birlikte inceleyelim. Nasıl mı? İncil dışı tarihi dökümanlarının yazdıklarını okuyarak elbette. Bu dökümanları incelemek son derece önemlidir. Bu cümleleri yazanlar Hristiyan sempatizanı veya tebliğcisi değil. Aksine, Hristiyanlık düşmanı Roma memurları, tarihçileri, ve Yahudi din bilginleridir. Bundan dolayı, bu belgelerin beyanları hafife alınamaz veya Hristiyanlık propagandası olarak göz ardı edilemez. Eğer bu kişilerin söylemleri İncil’in sunduğu temel tarihi iddiaları teyit ediyorsa, bu demek oluyorki mevcut İncil bize güvenilir bir İsa portresi sunmaktadır. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz hep birlikte söz konusu yazıları inceleyelim

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tanrı, Hristiyan, Peygamber, İncil, Zebur, İsa, Allah, Mezmur, Peygamber, Mezmur, İsa Mesih, Kilise, Mesih, Hıristiyan, İsa Mesih, Turkce, İncil, Tevrat, Allah, Mesih, Kilise, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Arkeoloji, Zebur, Hristiyan, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Türkçe Kitaplar, Kitap, İsa, Arkeoloji, Turkce, Tanrı, Kitap, Hıristiyan, Kutsal Kitap ve Arkeoloji]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/61

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/151

Tevrat Döneminde Günlük Hayat

 Eski Ahit dönemindeki kadınların durumunu değerlendirdiğimizde 21.yüzyıl hassasiyetlerimizi bir kenara koyup konuyu dönemin bağlamlarıyla anlamamız ve yorumlamamız doğru sonuçlar edinmek noktasında bizlere fayda sağlayacaktır. Bundan 3000 sene önce İsrail’de günümüzün modern dünyası gibi bir bireysellik anlayışı veya sezgisi yoktu; daha çok bir kolektif anlayış hakimdi. Toplumun en temel birimi, bireyin kendisi veya iradesi değil, evi veya hanıydı (“Beyt”).

“Beyt”i sadece ebeveynler ve çocuklar oluşturmazdı. Birkaç nesil söz konusuydu. Temel aileye ilave olarak dullar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, hatta yetimler ve “geyurim” adını alan, evin koruması altında bulunan yabancılar veya köleler de mevcuttu. Tipik bir ev birimi (tüm üyeleri sayacak olursak) rahatlıkla 30-40 kişi bulunabilirdi. Her Beyt’in bir reisi veya ihtiyarı olurdu. Beytlerin toplamı da bir oymak veya aşiret oluştururdu. İbranilerin toplamda 12 oymağı vardı. Beyt birimi ulusun sosyal ve ekonomik yapısının yapı taşı olduğu için haklar ve ayrıcalıklar bireyden ziyade ev veya han birimine odaklıydı. Kadınlar ve erkekler Beyt’in içersinde birlikte çalışır, farklı görevler ve sorumluluklar üstlenirlerdi. Kadınların sorumlulukları daha çok ev içersindeydi; fakat bu bir norm değildi. İbranilerin %80’i çoban veya çiftçiydi. Birçok kadın tarlalarda, bağlarda, vb. yerlerde de çalışırdı. 30-40 kişilik aile birimi için yemek yapan belki de 2-3 kadın söz konusuydu. Dolayısıyla kadın rolleri genel bir ataerkil çerçeve içersinde olmasına rağmen, gayet esnek olabiliyordu.

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Türkçe Kitaplar, Arkeoloji, Tanrı, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Kitap, Hristiyan, İncil, Turkce, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Zebur, Kitap, Mesih, Tanrı, Zebur, Mezmur, Mesih, İsa Mesih, Tevrat, Hıristiyan, Tevrat, Peygamber, İsa Mesih, Arkeoloji, Peygamber, Hristiyan, Hıristiyan, Kilise, Kilise, Mezmur, Allah, İncil, Allah, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Turkce]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/62

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/151

Birinci Yüzyıl Anadolu Kiliseleri

Günümüzde “Kilise” kelimesini kullandığımızda mozaik, ikona, sanat tasvirleri barındıran, çanlı, haçlı binalar gelir aklımıza... Fakat Grekçe “Ekklesia” (ἐκκλησία) kelimesinin anlamı “Bina” değil “Cemaat” demektir. Dolaysıyla İncil’de kilise kelimesini okuduğumuzda bu bağlamda anlamamız gerekir. Hristiyanlık tarihinin ilk 300 senesi boyunca Hristiyanlar zulüm görmeleri ve pagan ilahlara adanmış kamu binalarında toplanmayı reddetmeleri nedeniyle ibadet için evleri kullanırlardı. Tipik bir Roma evi, merkezi bir avlu ve bu avlunun çevresinde bulunan odalardan oluşurdu. Bir ev kiliseye çevrildiğinde odalar farklı işlevler kazanırdı. Mesela bir oda ibadet için, bir oda vaftizler için, bir oda dua için, bir oda ortak paylaşılan ve bağışlanan malların depolanması için kullanılırdı. Günümüz tabiriyle ve anlayışıyla ilk kilise binaları 4.yüzyılda, Konstantin’in Milano Fermanı sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu hoşgörü fermanıyla birlikte zulüm dönemi sona erer ve Hristiyanlar evlerden çıkıp özellikle “bazilika” ve “mozole” dediğimiz binaları satın alıp ibadethanelere çevirirler. Böylece bugün kilise diye adlandırdığımız binalar ortaya çıkar. Zamanla cemaatler binalarıyla özleştirilir ve kilise kelimesi günümüzdeki anlamını kazanır.

En eski ev kilisesi kalıntılarından biri Suriye’deki Dura Europos antik kentinde bulunmaktadır. 3. yüzyılda Roma ve Part imparatorluğu sınırları arasında yer alan bu küçük kent M.S. 256 yılında Partlılar tarafından işgal edilmeden terk edilir ve günümüze 3. yüzyıldan kalma adeta bir hayalet kasaba olarak ulaşır. Yörenin kurak iklimi bir çok kalıntının günümüze kadar ulaşmasını da sağlamıştır.

Arkeolojik kazılardan anladığımız kadırıyla bu ev kilisesi 233 ve 256 seneleri arasında aktif bir kilise cemaati tarafından kullanılmış. Evin büyük odası toplantı salonu olarak kullanılmış, bir başka odası ise vaftizhaneye çevrilmiş. Vaftizhane olarak kullanılan odada bir çok fresk keşfedilmiştir. Aralarında İyi çoban, felçlinin iyileştirilmesi, İsa ve Petrus’un su üstünde yürümesi, üç Meryem’in İsa’nın mezarına ziyareti, ve Samiriyeli kadının hikayesini konu alan tasvirler mevcut. Bir diğer ilginç keşif ise evin içinde keşfedilen el yazmaları. Bunların ilki özellikle en eski kilise ilmihali olan “Didache” belgesiyle (M.S. 70 civarları) bir çok benzer yönü bulununan ve “evkaristiya” veya komünyonda edilecek duaların bir rehberidir. İkinci belge, Diatessaron (yani Tatian’ın 4 müjdenin ahengi olarak bildiğimiz kitap) stiline benzeyen fakat Diatessaron’dan bağımsız olan bir 4 müjde (Matta-Markos-Luka-Yuhanna) ahengi.

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mezmur, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Mesih, Anadolu, Kitap, Peygamber, Anadolu, Hıristiyan, Kilise, Allah, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Turkce, Mesih, Zebur, Arkeoloji, Zebur, Peygamber, Tanrı, Tevrat, Hıristiyan, Mezmur, İncil, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, İncil, Tevrat, Hristiyan, İsa Mesih, Arkeoloji, Kilise, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Kilise, Kilise, Kitap, Turkce, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/91

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/151

Anadolu’nun Ekümenik Konsilleri

 Hepimiz az ya da çok Anadolu’da gerçekleşen ekümenik konsiller hakkında bir şeyler duymuşuzdur. Peki bu ekümenik konsiller nedir? Niye önemliler? İsterseniz buradan başlayalım.

Hristiyanlığın ilk döneminden itibaren birden fazla kilise cemaatini etkileyen dini ve ahlaki sorunlar toplantılar ve meclislerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu toplantılara verilen iki isim vardır: konsil ve sinod. Sinodlar daha çok belirli bir bölgedeki kiliselerin kendi yerel problemlerini müzakereyle çözmek için yerel ruhanilerin buluştuğu toplantılardır. Konsiller ise bütün kiliseleri etkileyen sorunları çözmek amacıyla toplanan meclislerdir. Bu konsillere ayrıca “ekümenik” denilir. Ekümenik terimi Grekçe οἰκουμένη kelimesinden gelir ve anlamı “yerleşik dünya”dır. Bu kelimeden kastedilen şey başta geçmiş dönemin Roma imparatorluğu olmak üzere, yerleşik dünyada kurulan kiliselerin ve piskoposlarının Hristiyan ilahiyatı, dönemin sapınlıklarını ve ibadet düzeniyle ilgili konuları tartışmak için toplandıkları meclisler. Zannedelenin aksine, bu evrensel meclislerin amacı İncil’in bölümlerini kararlaştırmak veya Hristiyan ilahiyatını değiştirmek değildi. Konsiller sapkınlıkları ortadan kaldırmak; İsa’nın havarileri ve onların müritleri tarafından aktarılan öğretilere dogmatik tanımlar getirmek; ve inanç amentüleriyle bu öğretişleri muhafaza etmek için toplanmışlardı.

Hristiyan tarihinin ilk konsili İznik konsili değildir. Henüz Mesih İsa’nın havarileri hayattayken M.S. 50 yılında Kudüs konsili diye bilinen konsil düzenlenmiştir. Musevilerin Ferisi mezhebinden Hristiyan akımına katılan kişiler, gayri-Yahudi Hristiyanların kurtuluşa erişmeleri için sünneti şart koyuyorlardı. Bu sorunu tartışmak için bir araya gelen havariler böylece tarihin ilk konsilini düzenlemiş oldular. Petrus bu konsilde şu ifadelerle görüşünü belirtti: “Öyleyse, ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler, Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar da öyle.” (Elç. İş. 15:10-11) Pavlus ve Barnaba gayri-Yahudilerin nasıl mucizevi belirtilerle birlikte Mesih İsa’ya iman ettiklerini aktardı. Mesih İsa’nın üvey kardeşi Yakup ise konsilin kararını şekillendirecek ifadelerde bulundu: “Bu nedenle, kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. (Elç. İş. 15:19-20) Böylece Konsil gayri-Yahudilerin kurtuluşu için sünneti zorunlu kılmazken; Gayri-yahudilere fuhuş, putperestlik, ve putlara sunulan kurban etinden yeme konusunda bir yasak getirdi.  

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hristiyan Tarih, Hıristiyan, Mesih, Kilise, İncil, Hristiyan, Kitap, Hıristiyan, Mezmur, Tanrı, Allah, İncil, Peygamber, Türkçe Kitaplar, Hristiyan Tarih, Zebur, Tevrat, Tanrı, Allah, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Zebur, Konsil, Anadolu, Türkçe Kitaplar, Kilise, Tevrat, Turkce, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Konsey, İsa Mesih, Mezmur, Konsil, Peygamber, İsa Mesih, Turkce, Kitap, Hristiyan, Konsey, Anadolu, Mesih]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/151

Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar

M.S. 165 yılında, Marcus Aurelius'un hükümdarlığı sırasında, Roma İmparatorluğu yıkıcı bir salgın tecrübe etti. Bazı tıp tarihçileri bu salgını batıdaki çiçek hastalığının ilk ortaya çıkışı olarak yorumluyor. Gerçekten ölümcül bir salgındı ve 15 yıl içine imparatorluk nüfusunun çeyrek ila üçte birini öldürdü! Daha sonra, M.S. 251'de yeni yıkıcı bir salgın, kırsal alanları da şehirler kadar sert vurdu. Yine uzmanlar bu salgının kızamık olabileceğini düşünmekteler. Bu tarz salgınlar hem Roma ordusunu hem de Roma toplumsal yapılarını oldukça zayıflattı. O kadar çok insan ölüyordu ki, İtalya'daki bir çok şehir ve köy terk edilmek zorunda kaldı. (Zinsser, 100)O zamanki durumlara kıyasla bugün yaşadığımız modern salgınlar aslında çok daha küçük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tarz salgınlara karşı mücadele ederken yaşadığımız olayları tarihsel bir perspektife oturtmak bizim için yardımcı olabilir. Günümüz dünyası sağlık ve yaşam beklentisi açısından antik dünyaya kıyasla çok daha iyi durumda. Tıp bilimi geçtiğimiz yüzyılda dev adımlar attı ve eski dünyaya göre çok daha az risk altındayız. Aynı zamanda, hastalansak bile, tekrar sağlığa kavuşma şansımız antik dünyaya göre çok daha yüksektir.Peki, Roma İmparatorluğu'ndaki küçük Hıristiyan kilisesi bu kriz karşısında nasıl davrandı? M.S. 165 yılında Hristiyanlar 45.000 kişilik nüfuslarıyla imparatorluk toplam nüfusunun sadece% 0.08'ini oluşturuyorlardı. M.S. 251 yılına kadar bu oran% 1.9'a veya 1.171.000 kişiye yükselmişti. Hristiyanlar putperest bir dünyada azınlıktı, oldukça savunmasızlardı ve genellikle çeşitli toplumsal yargılara maruz kalıyorlardı. (Stark, 89)Din sosyolojisi profesörü Rodney Stark, antik klasik toplumlarda salgınların Hıristiyan inancını katalize etmeye yardımcı olduğuna inanıyor. ‘Hıristiyanlığın Yükselişi’ kitabında Stark özellikle salgın hastalık dönemleri sayesinde marjinal olan İsa hareketinin birkaç yüzyıl içinde Batı dünyasındaki resim din haline geldiğinden bahseder.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yaşam Kilisesi, Mesih, Zebur, Hastalık, Turkce, Allah, Kitap, Corona, İncil, Peygamber, Salgın, Kilise, Zebur, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Tevrat, Tanrı, İsa Mesih, Hristiyan, İncil, İsa Mesih, Hastalık, Mezmur, Mesih, Salgın, Kitap, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, Corona, Tevrat, Tanrı, Mezmur, Turkce, Allah, Türkçe Kitaplar, Kilise, Hristiyan]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.