Musaicum Books presents to you this carefully created collection of de Montaigne's complete essays. This ebook has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for readability on all devices. Table of Contents: Preface.; The Life of Montaigne; The Letters of Montaigne.; The Author to the Reader.; Book the First; That Men by Various Ways Arrive at the Same End.; Of Sorrow; That Our Affections Carry Themselves Beyond Us; That the Soul Expends its Passions Upon False Objects, where the True are Wanting; Whether the Governor of a Place Besieged Ought Himself to Go Out to Parley; That the Hour of Parley Dangerous; That the Intention is Judge of Our Actions; Of Idleness; Of Liars; Of Quick or Slow Speech; Of Prognostications; Of Constancy; The Ceremony of the Interview of Princes; That Men are Justly Punished for Being Obstinate in the Defence of a Fort that is Not in Reason to Be Defended; Of the Punishment of Cowardice; A Proceeding of Some Ambassadors; Of Fear; That Men are Not to Judge of Our Happiness Till After Death.; That to Study Philosopy is to Learn to Die; Of the Force of Imagination; That the Profit of One Man is the Damage of Another; Of Custom, and that We Should Not Easily Change a Law Received; Various Events from the Same Counsel; Of Pedantry; Of the Education of Children; That it is Folly to Measure Truth and Error by Our Own Capacity; Of Friendship; Nine and Twenty Sonnets of Estienne De La Boitie; Of Moderation; Of Cannibals; That a Man is Soberly to Judge of the Divine Ordinances; That We are to Avoid Pleasures, Even at the Expense of Life; That Fortune is Oftentimes Observed to Act by the Rule of Reason; Of One Defect in Our Government...
The Essays of Michel de Montaigne cover a wide range of topics and explore his thoughts, his life and learning in written form. The essays are widely regarded as the predecessor of the modern essay: a focused treatment of issues, events and concerns past, present and future. Montaigne wrote in a kind of crafted rhetoric designed to intrigue and involve the reader, sometimes appearing to move in a stream-of-thought from topic to topic and at other times employing a structured style which gives more emphasis to the didactic nature of his work. His arguments are often supported with quotations from Ancient Greek, Latin and Italian texts, which he quotes in the original source. Montaigne's stated goal in his book is to describe man, and especially himself, with utter frankness and honesty ("bonne foi"). He finds the great variety and volatility of human nature to be its most basic features, which resonates to the Renaissance thought about the fragility of humans. According to the scholar Paul Oskar Kristeller, "the writers of the period were keenly aware of the miseries and ills of our earthly existence". A representative quote is "I have never seen a greater monster or miracle than myself." He opposed the conquest of the New World, deploring the suffering it brought upon the natives. He is highly skeptical of confessions obtained under torture, pointing out that such confessions can be made up by the suspect just to escape the torture he is subjected to. In the middle of the section normally entitled "Man's Knowledge Cannot Make Him Good," he wrote that his motto was "What do I know?". The essay on Sebond ostensibly defended Christianity. However, Montaigne eloquently employed many references and quotes from classical Greek and Roman, i.e. non-Christian authors, especially the atomist Lucretius. Montaigne considered marriage necessary for the raising of children, but disliked the strong feelings of romantic love as being detrimental to freedom. One of his quotations is "Marriage is like a cage; one sees the birds outside desperate to get in, and those inside desperate to get out." In education, he favored concrete examples and experience over the teaching of abstract knowledge that is expected to be accepted uncritically. The remarkable modernity of thought apparent in Montaigne's essays, coupled with their sustained popularity, made them arguably the most prominent work in French philosophy until the Enlightenment. Their influence over French education and culture is still strong.
Michel de Montaigne

Pisarz i myśliciel; jeden z głównych przedstawicieli fr. renesansu; znakomity obywatel Bordeaux, w l. 1557-70 członek sądu, a w l. 1581-85 (przez dwie kadencje) burmistrz miasta. Uważany za twórcę eseju jako nowego gatunku literackiego, stanowiącego erudycyjne rozważania zorganizowane tematycznie, ale podane w luźnej formie (niepodporządkowanej np. dowodzeniu pewnej tezy), odwołujące się do zasobów kultury: dzieł literatury, historiografii, filozofii i in. dziedzin wiedzy, poddawanych analizie i stanowiących podstawę dalszych dociekań.
Od najwcześniejszego dzieciństwa z polecenia ojca służba i domownicy zwracali się do niego po łacinie, dlatego też nie znał francuskiego, kiedy w wieku sześciu lat został oddany do szkoły ( cieszącego się b. dobrą reputacją kolegium w Bordeaux). Szkołę wspominał bardzo źle i do końca życia z pogardą wyrażał się o "bakalarstwie", jako specjalnym rodzaju myślenia oraz nauki uprawianej przez bakałarzy na potrzeby szkolne. Studiował następnie w Paryżu. Był znany na dworze trzech kolejnych królów, uczestniczył (z przyczyn honorowych, choć niechętnie) w zbrojnych rozprawach na tle religijnym między katolikami a hugenotami (kalwinami) szarpiących w tym czasie Francję; najserdeczniej związany z Henrykiem III (Walezym w l. 1573-74 królem Polski, a w l. 1574-89 królem Francji), służył mu pełniąc powierzone sobie przez króla misje dyplomatyczne. Osiadłszy w majątku Montaigne i ożeniwszy się, zajął się pracą nad swoim dziełem życia, obejmującym trzy tomy, uzupełnianym i zmienianym do ostatniej chwili przed śmiercią.
Kiedy w 1580 r. Montaigne odwiedził Rzym (został zaszczycony nadaniem mu honorowego obywatelstwa miasta, co wysoko sobie cenił, cały akt przytaczając w Próbach), postarał się o oficjalną aprobatę kościelną dla swojego dzieła - żył w końcu w czasach inkwizycji i palenia czarownic; jednak prawie sto lat później, w 1676 r. Próby itak znalazły się na indeksie ksiąg zakazanych pod zarzutem szerzenia fideizmu.

Ur. 28 lutego 1533 w Bordeaux
Zm. 13 września 1592 w Château de Montaigne koło Saint-Michel-de-Montaigne
Najważniejsze dzieła: Próby (fr. Essais, wyd. 1580--1588).
Michel de Montaigne

Pisarz i myśliciel; jeden z głównych przedstawicieli fr. renesansu; znakomity obywatel Bordeaux, w l. 1557-70 członek sądu, a w l. 1581-85 (przez dwie kadencje) burmistrz miasta. Uważany za twórcę eseju jako nowego gatunku literackiego, stanowiącego erudycyjne rozważania zorganizowane tematycznie, ale podane w luźnej formie (niepodporządkowanej np. dowodzeniu pewnej tezy), odwołujące się do zasobów kultury: dzieł literatury, historiografii, filozofii i in. dziedzin wiedzy, poddawanych analizie i stanowiących podstawę dalszych dociekań.
Od najwcześniejszego dzieciństwa z polecenia ojca służba i domownicy zwracali się do niego po łacinie, dlatego też nie znał francuskiego, kiedy w wieku sześciu lat został oddany do szkoły ( cieszącego się b. dobrą reputacją kolegium w Bordeaux). Szkołę wspominał bardzo źle i do końca życia z pogardą wyrażał się o "bakalarstwie", jako specjalnym rodzaju myślenia oraz nauki uprawianej przez bakałarzy na potrzeby szkolne. Studiował następnie w Paryżu. Był znany na dworze trzech kolejnych królów, uczestniczył (z przyczyn honorowych, choć niechętnie) w zbrojnych rozprawach na tle religijnym między katolikami a hugenotami (kalwinami) szarpiących w tym czasie Francję; najserdeczniej związany z Henrykiem III (Walezym w l. 1573-74 królem Polski, a w l. 1574-89 królem Francji), służył mu pełniąc powierzone sobie przez króla misje dyplomatyczne. Osiadłszy w majątku Montaigne i ożeniwszy się, zajął się pracą nad swoim dziełem życia, obejmującym trzy tomy, uzupełnianym i zmienianym do ostatniej chwili przed śmiercią.
Kiedy w 1580 r. Montaigne odwiedził Rzym (został zaszczycony nadaniem mu honorowego obywatelstwa miasta, co wysoko sobie cenił, cały akt przytaczając w Próbach), postarał się o oficjalną aprobatę kościelną dla swojego dzieła - żył w końcu w czasach inkwizycji i palenia czarownic; jednak prawie sto lat później, w 1676 r. Próby itak znalazły się na indeksie ksiąg zakazanych pod zarzutem szerzenia fideizmu.

Ur. 28 lutego 1533 w Bordeaux
Zm. 13 września 1592 w Château de Montaigne koło Saint-Michel-de-Montaigne
Najważniejsze dzieła: Próby (fr. Essais, wyd. 1580--1588).
Michel de Montaigne

Pisarz i myśliciel; jeden z głównych przedstawicieli fr. renesansu; znakomity obywatel Bordeaux, w l. 1557-70 członek sądu, a w l. 1581-85 (przez dwie kadencje) burmistrz miasta. Uważany za twórcę eseju jako nowego gatunku literackiego, stanowiącego erudycyjne rozważania zorganizowane tematycznie, ale podane w luźnej formie (niepodporządkowanej np. dowodzeniu pewnej tezy), odwołujące się do zasobów kultury: dzieł literatury, historiografii, filozofii i in. dziedzin wiedzy, poddawanych analizie i stanowiących podstawę dalszych dociekań.
Od najwcześniejszego dzieciństwa z polecenia ojca służba i domownicy zwracali się do niego po łacinie, dlatego też nie znał francuskiego, kiedy w wieku sześciu lat został oddany do szkoły ( cieszącego się b. dobrą reputacją kolegium w Bordeaux). Szkołę wspominał bardzo źle i do końca życia z pogardą wyrażał się o "bakalarstwie", jako specjalnym rodzaju myślenia oraz nauki uprawianej przez bakałarzy na potrzeby szkolne. Studiował następnie w Paryżu. Był znany na dworze trzech kolejnych królów, uczestniczył (z przyczyn honorowych, choć niechętnie) w zbrojnych rozprawach na tle religijnym między katolikami a hugenotami (kalwinami) szarpiących w tym czasie Francję; najserdeczniej związany z Henrykiem III (Walezym w l. 1573-74 królem Polski, a w l. 1574-89 królem Francji), służył mu pełniąc powierzone sobie przez króla misje dyplomatyczne. Osiadłszy w majątku Montaigne i ożeniwszy się, zajął się pracą nad swoim dziełem życia, obejmującym trzy tomy, uzupełnianym i zmienianym do ostatniej chwili przed śmiercią.
Kiedy w 1580 r. Montaigne odwiedził Rzym (został zaszczycony nadaniem mu honorowego obywatelstwa miasta, co wysoko sobie cenił, cały akt przytaczając w Próbach), postarał się o oficjalną aprobatę kościelną dla swojego dzieła - żył w końcu w czasach inkwizycji i palenia czarownic; jednak prawie sto lat później, w 1676 r. Próby itak znalazły się na indeksie ksiąg zakazanych pod zarzutem szerzenia fideizmu.

Ur. 28 lutego 1533 w Bordeaux
Zm. 13 września 1592 w Château de Montaigne koło Saint-Michel-de-Montaigne
Najważniejsze dzieła: Próby (fr. Essais, wyd. 1580--1588).
This carefully crafted ebook: “The Complete Essays of Montaigne (107 annotated essays in 1 eBook + The Life of Montaigne + The Letters of Montaigne)” is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents. Table of Contents: Preface.; The Life of Montaigne; The Letters of Montaigne.; The Author to the Reader.; Book the First; That Men by Various Ways Arrive at the Same End.; Of Sorrow; That Our Affections Carry Themselves Beyond Us; That the Soul Expends its Passions Upon False Objects, where the True are Wanting; Whether the Governor of a Place Besieged Ought Himself to Go Out to Parley; That the Hour of Parley Dangerous; That the Intention is Judge of Our Actions; Of Idleness; Of Liars; Of Quick or Slow Speech; Of Prognostications; Of Constancy; The Ceremony of the Interview of Princes; That Men are Justly Punished for Being Obstinate in the Defence of a Fort that is Not in Reason to Be Defended; Of the Punishment of Cowardice; A Proceeding of Some Ambassadors; Of Fear; That Men are Not to Judge of Our Happiness Till After Death.; That to Study Philosopy is to Learn to Die; Of the Force of Imagination; That the Profit of One Man is the Damage of Another; Of Custom, and that We Should Not Easily Change a Law Received; Various Events from the Same Counsel; Of Pedantry; Of the Education of Children; That it is Folly to Measure Truth and Error by Our Own Capacity; Of Friendship; Nine and Twenty Sonnets of Estienne De La Boitie; Of Moderation; Of Cannibals; That a Man is Soberly to Judge of the Divine Ordinances; That We are to Avoid Pleasures, Even at the Expense of Life; That Fortune is Oftentimes Observed to Act by the Rule of Reason; Of One Defect in Our Government; Of the Custom of Wearing Clothes; Of Cato the Younger; That We Laugh and Cry for the Same Thing; Of Solitude; A Consideration Upon Cicero; That the Relish for Good and Evil Depends in Great Measure Upon the Opinion We have of Them; Not to Communicate a Man’s Honour; Of the Inequality Amoungst Us.; Of Sumptuary Laws; Of Sleep; Of the Battle of Dreux; Of Names; Of the Uncertainty of Our Judgment; Of War Horses, or Destriers; Of Ancient Customs; Of Democritus and Heraclitus; Of the Vanity of Words; Of the Parsimony of the Ancients; Of a Saying of Caesar; Of Vain Subtleties; Of Smells; Of Prayers; Of Age; Book the Second; Of the Inconstancy of Our Actions; Of Drunkenness; A Custom of the Isle of Cea; To-Morrow’s a New Day; Of Conscience; Use Makes Perfect; Of Recompenses of Honour; Of the Affection of Fathers to Their Children; Of the Arms of the Parthians; Of Books; Of Cruelty; Of Judging of the Death of Another; That Our Mind Hinders Itself; That Our Desires are Augmented by Difficulty; Of Glory; Of Presumption; Of Giving the Lie; Of Liberty of Conscience; That We Taste Nothing Pure; Against Idleness; Of Posting; Of ILL Means Employed to a Good End; Of the Roman Grandeur; Not to Counterfeit Being Sick; Of Thumbs; Cowardice the Mother of Cruelty; All Things have Their Season; Of Virtue; Of a Monstrous Child; Of Anger; Defence of Seneca and Plutarch; The Story of Spurina; Observation on the Means to Carry on a War According to Julius Caesar; Of Three Good Women; Of the Most Excellent Men; Of the Resemblance of Children to Their Fathers; Book the Third; Of Profit and Honesty; Of Repentance; Of Three Commerces; Of Diversion; Upon Some Verses of Virgil; Of Coaches; Of the Inconvenience of Greatness; Of the Art of Conference; Of Vanity; Of Managing the Will; Of Cripples; Of Physiognomy; Of Experience. Michel de Montaigne (1533 – 1592) was one of the most influential writers of the French Renaissance, known for popularizing the essay as a literary genre, and commonly thought of as the father of modern skepticism.
 One of the leading philosophers of the French Renaissance, Michel de Montaigne is famous for his ‘Essais’ (Essays), which established a new literary form, merging casual anecdotes and autobiography with serious intellectual insight. This comprehensive eBook presents Montaigne’s complete works, with numerous illustrations, rare texts appearing in digital print for the first time, informative introductions and the usual Delphi bonus material. (Version 1)


* Beautifully illustrated with images relating to Montaigne’s life and works

* Concise introductions to the texts

* All the essays, with an individual contents table

* Features THE JOURNAL OF MONTAIGNE’S TRAVELS IN ITALY, SWITZERLAND AND GERMANY — first time in digital publishing

* Excellent formatting of the texts

* Easily locate the essays you want to read

* Includes Montaigne’s letters

* Special criticism section, with essays evaluating Montaigne’s contribution to literature

* Features a bonus biography - discover Montaigne’s literary life

* Scholarly ordering of texts into chronological order and literary genres


Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles


CONTENTS:


The Books

THE JOURNAL OF MONTAIGNE’S TRAVELS IN ITALY BY WAY OF SWITZERLAND AND GERMANY IN 1580 AND 1581

THE ESSAYS

THE LETTERS OF MONTAIGNE


The Criticism

MONTAIGNE; OR, THE SKEPTIC by Ralph Waldo Emerson

MONTAIGNE AND SHAKSPERE by J. M. Robertson

SHAKSPERE AND MONTAIGNE by Jacob Feis

MONTAIGNE AND NIETZSCHE by Charles Sarolea

SIEUR DE MONTAIGNE by Andrew Lang

MONTAIGNE by Virginia Woolf


The Biography

THE LIFE OF MONTAIGNE by Charles Cotton


Please visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles or to purchase this eBook as a Parts Edition of individual eBooks


©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.