Ebooks

Cahaya Nabawiy Edisi 173

Wacana Islam Nusantara tidak usah digaungkan lagi jika berpotensi memecah-belah umat Islam. Nusantara adalah sebidang tanah yang didiami banyak umat Islam dari berbagai suku bangsa bahkan negara yang saling bersinergi untuk memajukan bangsa, negara dan agama.

ISLAM NUSANTARA                                                        101

HUKUM  MENGADZANI JAMAAH HAJI                                        49

RESEP SUPAYA ANAK SUKSES MENJADI “ORANG BESAR”   222

ISLAM ANTI PENJAJAHAN                                                             10

 

Baridul Qurra’                       6

Manhajul Islam                     10

Sirah A                                   18

Sirah B                                    24

Ijtihad                                     31

Tafsir                                      39

Istifta’                                     49

Kajian Hadits                         55

Fiqh Tahawulat                     69

Khutbah Jum’at                     77

Aswaja                                    91

Bayan                                     101

As-Seha                                  112

Alamul Islam                          121

Kajian Bible                           126

Risalah Muawanah               138

Konsultasi Remaja                147

Syabab                                   154

Cerpen                                   163

Hikayat                                   173

Thurfa                                    177

Syamail                                   178

Nisaa’ Una                              191

Fiqh Nisaa                              198

Syakwah                                 206

Akhbar                                   210

Kisah Anak                             220

Kalam Salaf                            222

Ibrah                                       229

Fikrah                                     234

Hasiyah                                  245

Rihlah                                     251

Akhbar Maunah                      259

Cahaya Nabawiy Edisi 172

Ulama akhirat tidak berdiam diri bila melihat kemungkaran yang bisa mereka cegah. Mereka tidak menyukai ketenaran, harta dan kekuasaan. Mereka membenci semua hal itu dan sama sekali tidak ingin terjun ke dalamnya, kecuali dalam kondisi sangat darurat

 

MENGENAL DAFTAR ULAMA AKHIRAT             106

JANGAN JADI PEMARAH                                             257

TERORISME KLASIK DAN MODERN                             10

DUNIA HANYALAH TIPUAN                                           93

 

Baridul Qurra’                       6

Manhajul Islam                     10

Sirah A                                   18

Sirah B                                    26

Ijtihad                                     34

Tafsir                                      41

Istifta’                                     54

Kajian Hadits                         60

Fiqh Tahawulat                     74

Khutbah Jum’at                     84

Aswaja                                    95

Bayan                                     105

As-Seha                                  117

Alamul Islam                          126

Kajian Bible                           130

Risalah Muawanah               138

Konsultasi Remaja                148

Syabab                                   158

Cerpen                                   167

Hikayat                                   174

Thurfa                                    179

Syamail                                   181

Nisaa’ Una                              193

Fiqh Nisaa                              200

Syakwah                 211

Akhbar                                   215

Kisah Anak                             224

Kalam Sbalaf                          226

Ibrah                                       234

Fikrah                                     239

Hasiyah                                  253

Rihlah                                     259

Akhbar Maunah                   269

Refleksi Perang Sabil Di Aceh       103

Esensi Ibadah Kurban                     73

Cinta Tanah Air Sang Habib            11

Agama Adalah Suatu Kepedulian    61

Baridul Qurra'                                   6

Manhajul Islam                                 11

Sirah A                                              20

Sirah B                                               26

Ijtihad                                                 34

Tafsir                                                  44

Istifta                                                  55

Kajian Hadits                                     61

Mimbar                                              73

Khutbah Jumat                                  80

Aswaja                                               91

Bayan                                               103

As-Seha                                            113

Alamul Islam                                    122

Kajian Bible                                      127

Risalah Muawanah                            136

Konsultasi Remaja                             143

Syabab                                                153

Cerpen                                                162

Hikayat                                               169

Thurfah                                               176

Syamail                                               177

Nisaa Una'                                           189

Fiqh Nisaa                                           195

Syakwah                                              206

Akbar                                                   212

Kisah Anak                                          221

Kalam Salaf                                         223

Ibrah                                                    230

Fikrah                                                  235

Hasiyah                                               246

Rihlah                                                 252

Akbar Maunah                                    258

Cahaya Nabawiy Edisi 179

Ternyata Revolusi yang dilakukan salaf itu adalah dengan ilmu dan amal. Tidak dengan kekerasan atau caci maki. Mereka memulai dengan mencari ilmu kemudian mengamalkan ilmu yang didapat. Dengan demikian mereka dapat mengubah orang lain untuk berevolusi menjadi lebih baik. 


REVOLUSI ALA SALAF                                    101

BERDAKWAH DENGAN PENUH KASIH          11

BERMAKSIAT DENGAN ALASAN TAKDIR       137

BADAI PASTI BERLALU                                    56

 

Baridul Qurra’                6

Manhajul Islam              10

Sirah A                         20

Sirah B                         28

Ijtihad                           35

Tafsir                            40

Istifta’                           53

Kajian Hadits                 56

Fiqh Tahawulat              69

Khutbah Jum’at             78

Aswaja                          90

Bayan                           101

As-Seha                        113

Alamul Islam                 122

Kajian Bible                   126

Risalah Muawanah         137

Konsultasi Remaja         146

Syabab                         153

Cerpen                          162

Hikayat                         171

Thurfa                           175

Syamail                         177

Nisaa’ Una                    189

Fiqh Nisaa                    196

Syakwah                       206

Akhbar                          210

Kisah Anak                   222

Kalam Salaf                  224

Ibrah                             231

Fikrah                           235

Hasiyah                        244

Rihlah                           250

Akhbar Maunah             256

HIJRAH MENUJU ISLAM KAFFAH   105

MENJAWAB TUDUHAN ISLAM MENYEMBAH KABAH  132

MENGAPA DOAKU TIDAK DIKABULKAN?         10

BAGAIMANA NABI BERGAUL?   187

Baridul Qurra’                  5

Manhajul Islam                10

Sirah A                              18

Sirah B                              25

Ijtihad                                32

Tafsir                                 40

Istifta’                                50

Kajian Hadits                     63

Mimbar                              74

Khutbah Jum’at                  81

Aswaja                                93

Bayan                                 105

As-Seha                              116

Alamul Islam                     127

Kajian Bible                       132

Risalah Muawanah             142

Konsultasi Remaja             149

Syabab                                160

Cerpen                                172

Hikayat                               181

Thurfa                                 186

Syamail                               187

Nisaa’ Una                          198

Fiqh Nisaa                           203

Syakwah                              213

Akhbar                                 217

Kisah Anak                          225

Kalam Salaf                         227

Ibrah                                     234

Fikrah                                   238

Hasiyah                                251

Rihlah                                   256

Akhbar Maunah                    263

Ibarat orang tua, Islam saat ini sedang sakit-sakitan. Berbagai penyakit kronis tengah menggerogoti tubuh Islam. Bahkan, penyakit-penyakit ini layaknya kanker yang mengancam kehidupan. Di antara penyakit-penyakit yang berbahaya itu adalah Wahabi, Syiah Rafidhah, Sekularisme, liberalisme, Pluralisme dan sebagainya. Aliran-aliran ini telah begitu meracuni sel-sel akidah kaum muslimin, dan hanya mereka yang mau berpegang pada thariqah salaf yang bakalan selamat.

Sejarah mencatat bahwa aliran-aliran baru dalam Islam yang menyimpang dari pondasi
akidah sesungguhnya diciptakan oleh Yahudi. Kaum yang satu ini memang musuh bebuyutan Islam. Mereka mempelajari Islam untuk kemudian mengobrak-abrik tatanan Islam dari dalam. Mereka juga menyulut perpecahan di tengah umat muslimin dengan hasutan-hasutan dan strategi adu domba mereka. Pertikaian antara Wahabi dengan Syiah yang kerap terjadi di Jazirah Arab adalah salah satu bukti nyata keberhasilan mereka. Fakta lebih jelasnya bisa dibaca di rubrik Bayan, Syiah-Wahabi: Dua Seteru Abadi. 


Merosotnya kekuatan Islam di akhir zaman adalah sunnatullah yang tak bisa dielakkan.
Era gelap itu akan berakhir dengan munculya pemimpin yang dijanjikan Allah SWT, yakni Imam Mahdi. Sang pemimpin sejati ini bakal menyegarkan kembali syariat Islam. Sempalansempalan sesat di tubuh Islam akan dibersihkan. Peradaban Barat niscaya runtuh di tangannya, dan Islam akan mencapai orde kejayaan yang baru. Sejumlah pertempuran yang dilakoni Imam Mahdi bisa pembaca simak dalam rubrik Asyratus Sa’ah, Perang Akbar di Era Imam Mahdi.


Artikel-artikel lain yang patut dibaca adalah Jalan Lurus Sang Kamus Berjalan di rubrih
Sirah, Hak Asuh Anak di rubrik Fiqh Nisa’, Ketika Para Malaikat Turun ke Bumi di rubrik Hasyiah, Egois atau Berprinsip di rubrik Syabab, dan yang lainnya.

Kelekatan para salaf dengan Al-Quran di bulan suci sangat luar biasa. Bagaimana dengan umat sekarang? Sayang, agaknya berbanding terbalik. Seandainya ada survei berapa kali umat Islam kini memegang mushaf Al-Quran selama Bulan Suci tentu hasilnya akan sangat mengecewakan.

RAMADHAN SALAF VS RAMADHAN KHOLAF         106

ETIKA MENGUNJUNGI ORANG SAKIT                                       257

ISLAM DAN NASIONALISME                                                       11

ASAL-MUASAL SYIAH ROFIDHOH DAN KESESATANNYA        93

 

Baridul Qurra’                      6

Manhajul Islam                     11

Sirah A                                  20

Sirah B                                  28

Ijtihad                                   36

Tafsir                                     43

Istifta’                                   53

Kajian Hadits                       59

Fiqh Tahawulat                    72

Khutbah Jum’at                    80

Aswaja                                  93

Bayan                                    106

As-Seha                                 117

Alamul Islam                        126

Kajian Bible                         131

Risalah Muawanah               141

Konsultasi Remaja               152

Syabab                                  161

Cerpen                                  171

Hikayat                                 183

Thurfa                                   189

Syamail                                 191

Nisaa’ Una                            205

Fiqh Nisaa                             211

Syakwah                                223

Akhbar                                  228

Kisah Anak                           238

Kalam Salaf                          240

Ibrah                                      249

Fikrah                                    257

Hasiyah                                 271

Rihlah                                   277

Akhbar Maunah                    286

 Cahaya Nabawiy Edisi 178

Syariat adalah aturan hidup yang digariskan Allah SWT kepada umat manusia. Namun di masa ini orang mulai meninggalkan syariat karena framing media yang terus-menerus memojokkannya.


Baridul Qurra’                6

Manhajul Islam              11

Sirah A                         21

Sirah B                         29

Ijtihad                           36

Tafsir                            43

Istifta’                           54

Kajian Hadits                 62

Fiqh Tahawulat              74

Khutbah Jum’at             82

Aswaja                          93

Bayan                           104

As-Seha                        114

Alamul Islam                 123

Kajian Bible                   128

Risalah Muawanah         139

Konsultasi Remaja         148

Syabab                         153

Cerpen                          162

Hikayat                         170

Thurfa                           175

Syamail                                    176

Nisaa’ Una                    187

Fiqh Nisaa                    193

Syakwah                       205

Akhbar                          208

Kisah Anak                   218

Kalam Salaf                  220

Ibrah                             229

Fikrah                           234

Hasiyah                        244

Rihlah                           250

Akhbar Maunah             256
Momen Hijrah Baginda Nabi SAW hendaknya dijadikan cermin. Kaum Muslimin yang selama ini tersesat ke dalam aliran-aliran sesat harus segera berhijrah ke ajaran Ahlussunnah Waljamaah yang jauh dari nilai-nilai radikal. 

Hijrah Meninggalkan Radikalisme                                         105

Fiqih Wanita Hamil                                                                     195

Terdobraknya Gerbang Fitnah                                                    73

Shalatku  Qurrata ‘Ainii                                                              226

 

Baridul Qurra’                       6

Menyoal Islam Nusantara                    10

Sirah A                                   20

Sirah B                                    27

Ijtihad                                     35

Tafsir                                      42

Istifta’                                     53

Kajian Hadits                         60

Fiqh Tahawulat                     73

Khutbah Jum’at                     82

Aswaja                                   93

Bayan                                    105

As-Seha                                 117

Alamul Islam                       126

Kajian Bible                         131

Risalah Muawanah               138

Konsultasi Remaja                148

Syabab                                   154

Cerpen                                   161

Hikayat                                  171

Thurfa                                    176

Syamail                                  177

Nisaa’ Una                             188

Fiqh Nisaa                              195

Syakwah                                 204

Akhbar                                   208

Kisah Anak                            216

Kalam Salaf                           218

Ibrah                                       226

Fikrah                                     231

Hasiyah                                  240

Rihlah                                     246

Akhbar Maunah                     259

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepergian ulama memang musibah yang menyedihkan dan patut ditangisi. Namun begitu, air mata yang kita cucurkan atas kepergian ulama jangan hanya berupa air mata buaya alias palsu. Air mata itu harus diiringi dengan langkah kongkret dalam menapaki jalan mereka.

SETELAH ‘MEREKA’ PERGI                               110

CADAR... BUDAYA ARAB?                                   11

RUMAH-TANGGA NABI SAW                             191

ILMU DIANGKAT, KIAMAT MAKIN DEKAT           77

 

Baridul Qurra’                  6

Manhajul Islam                 11

Sirah A                              22

Sirah B                              30

Ijtihad                                37

Tafsir                                 44

Istifta’                               55

Kajian Hadits                    64

Fiqh Tahawulat                  77

Khutbah Jum’at                  85

Aswaja                                97

Bayan                                  110

As-Seha                               121

Alamul Islam                      130

Kajian Bible                        136

Risalah Muawanah              147

Konsultasi Remaja              156

Syabab                                 164

Cerpen                                 173

Hikayat                                185

Thurfa                                  189

Syamail                               191

Nisaa’ Una                          205

Fiqh Nisaa                           211

Syakwah                              223

Akhbar                                 229

Kisah Anak                          238

Kalam Salaf                         240

Ibrah                                     248

Fikrah                                    255

Hasiyah                                  267

Rihlah                                    273

Akhbar Maunah                     285


Beda pendapat boleh saja, namun jangan sampai merusak persahabatan yang terjalin atas dasar iman. Bila ada saudara Muslim yang salah jalan, seyogyanya ditegur secara ilmiah disertai dengan doa supaya segera sadar.

SENI BERBEDA PENDAPAT                   100

MENGHADANG FITNAH AKHIR ZAMAN             66

MENJAGA LISAN                                                  231

MENGUNGGULI PARA NABI                               177

 

Baridul Qurra’                6

Manhajul Islam              10

Sirah A                         15

Sirah B                         23

Ijtihad                           30

Tafsir                            38

Istifta’                           47

Kajian Hadits                 54

Fiqh Tahawulat              66

Khutbah Jum’at             76

Aswaja                          87

Bayan                           100

As-Seha                         111

Alamul Islam                 120

Kajian Bible                   125

Risalah Muawanah         135

Konsultasi Remaja         144

Syabab                         152

Cerpen                          161

Hikayat                         170

Thurfa                           176

Syamail                         177

Nisaa’ Una                    189

Fiqh Nisaa                    197

Syakwah                        210

Akhbar                          214

Kisah Anak                   222

Kalam Salaf                  224

Ibrah                             231

Fikrah                           236

Hasiyah                         247

Rihlah                           253

Akhbar Maunah             262


Liberalisme pers dan media di negeri ini jelas menguntungkan pihak musuh Islam. Dengan kekuatan finansial yang besar, mereka mampu menyebarkan berita-berita hoaks yang ditujukan untuk memecah-belah umat Islam.


Menangkis Hoax dan Adu Domba                                    102

Adil  Kepada  Anak-Anak                                                           191

Tips Menghapus  Dosa                                                              60

“Pilpres” di zaman Sahabat                                                        71

 

Baridul Qurra’                       6

Manhajul Islam                     10

Sirah A                                   18

Sirah B                                    26

Ijtihad                                     34

Tafsir                                      42

Istifta’                                     54

Kajian Hadits                         60

Fiqh Tahawulat                     71

Khutbah Jum’at                     80

Aswaja                                    93

Bayan                                     102

As-Seha                                  117

Alamul Islam                          122

Kajian Bible                           127

Risalah Muawanah               138

Konsultasi Remaja                143

Syabab                                   149

Cerpen                                   159

Hikayat                                   166

Thurfa                                    170

Syamail                                   172

Nisaa’ Una                              184

Fiqh Nisaa                              191

Syakwah                                 203

Akhbar                                   207

Kisah Anak                             218

Kalam Salaf                            220

Ibrah                                       227

Fikrah                                     232

Hasiyah                                  243

Rihlah                                     249

Akhbar Maunah                   258

Cahaya Nabawiy Edisi 169

Penghormatan salaf kepada guru sangat luar biasa sehingga mereka berhasil mencapai puncak keilmuan. Sayang sikap yang demikian ini sudah memudar. Bukan hanya di sekolah umum, bahkan di sebagian pesantren. Para murid sudah jarang yang menghormati dan menghargai guru. 


Tarbiyah Salaf Solusi Pendidikan Kita                 93

Benarkan  Pengikut  Asy’ariyah  Sesat?              84

Masyrab” Satu Habaib dan Kiai                          228

Giat Bekerja Itu Boleh, Asal…                            213

 

Baridul Qurra’                     5

Manhajul Islam                    9

Sirah A                                16

Sirah B                                23

Ijtihad                                  30

Tafsir                                   37

Istifta’                                  47

Kajian Hadits                      56

Fiqh Tahawulat                   68

Khutbah Jum’at                  74

Aswaja                                84

Bayan                                  93

As-Seha                             102

Alamul Islam                    109

Kajian Bible                      113

Risalah Muawanah            121

Konsultasi Remaja             128

Syabab                                135

Cerpen                                144

Hikayat                               155

Thurfa                                 160

Syamail                               162

Nisaa’ Una                          175

Fiqh Nisaa                           182

Syakwah                              196

Akhbar                                 201

Kisah Anak                          211

Kalam Salaf                         213

Ibrah                                     221

Fikrah                                    228

Hasiyah                                  240

Rihlah                                    246

Akhbar Maunah                     258

Cahaya Nabawiy Edisi 176

Gempa yang bertubi-tubi melanda tanah air adalah pertanda bahwa kita telah berada sangat jauh dari Sang Pencipta. Pada masa Khalifah Umar bin Khathab, gempa pernah mengguncang Madinah. Dengan keras Sayidina Umar berkhutbah, “Kalau gempa terulang lagi, aku akan tinggalkan kalian!” Beliau mengancam rakyatnya untuk menghentikan maksiat agar gempa tidak terjadi lagi.

 

Tangkal Bencana Dengan Maulid Nabi                             100

Amalan Untuk Melapangkan Rejeki                                           211

Bahaya Menuduh Zina                                                               184

Ketika ‘Si Bodoh’ Mencari Jodoh                                                162

Agar Allah Selalu Menjagamu                                                      56

 

Baridul Qurra’                          6

Manhajul Islam                        10

Sirah A                                     18

Sirah B                                     24

Ijtihad                                      32

Tafsir                                       40

Istifta’                                      51

Kajian Hadits                          56

Fiqh Tahawulat                       68

Khutbah Jum’at                       76

Aswaja                                     87

Bayan                                     100

As-Seha                                  110

Alamul Islam                          119

Kajian Bible                            123

Risalah Muawanah                 134

Konsultasi Remaja                  141

Syabab                                    148

Cerpen                                    155

Hikayat                                   162

Thurfa                                     166

Syamail                                   167

Nisaa’ Una                              178

Fiqh Nisaa                               184

Syakwah                                  194

Akhbar                                    198

Kisah Anak                             209

Kalam Salaf                            211

Ibrah                                       219

Fikrah                                     224

Hasiyah                                  235

Rihlah                                     241

Akhbar Maunah                     251


©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.