Tasavvuf ; Sevgide ölümü tadıp Aşkta dirilmek: Tasavvuf Kuranın üç ana başlığı iman, amel ve ahlaka özelde atıflar yaparak kamil insan yetiştiren bir bilim dalıdır. Tasavvufa bir zamanlar çok karşıyken şimdi nakşi ve muhibbi cerrahi olan benim kalemimden tasavvufu incelemek bakış açınıza katkıda bulunacaktır.

Adnan Şensoy
5
Free sample

 KİTAPTAN BAZI NOTLAR:


* AŞK’sız olmaki ölü olmayasın,
AŞK’ta öl ki diri kalasın
(Hz.Mevlana Celalaeddin Rumi K.S)

* “Allah‟ım ne istiyorsan benden onu istiyorum senden”

* İnsanın iç dünyasıyla, ruhî ve mânevî yönden kendini geliştir-mesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm-de, Resulullah'in hayatında ve sahih hadislerinde mevcut olan bilgiler ve yönlendirmeler, ilk dö-nemlerden itibaren müslümanların dini daha iyi anlama ve yaşama talep ve gayretlerine itikad ve fıkıh cephesinden ayrı olarak tasavvuf adı altında özetlenebilecek üçüncü bir cephe ve zenginlik kazandırmış-tır. Tasavvuf kelimesi Kur'an'da ve hadislerde geçmez. 

* İslam, ana hatlarıyla iman, amel/libadet ve ahlaktan ibarettir. Kelâm ilmi imanı, fıkıh ilmi ameli/ibadeti, tasavvuf ilmi de ahlakı ele alır. Tasavvuf, İslam‟ı derûnî/içsel bir şekilde yaşamaktır. Ruhî ve vicdanî bir duyuşun mahsulüdür. Şekilden mânâya geçmek, kabuktan öze ulaşmaktır. Kâlin hâl olmasıdır.

* İslam tasavvufunun kayna-ğını inceleyen bazı zâtlar, İslâm öncesi tasavvufî akımlarda da benzeri esasları gördüklerinden, onu ya Hint‟te, ya İran‟da, mistiszm‟de veya daha başka yerlerde aramışlardır. Halbuki, İslam tasavvufunu doğrudan doğruya Kur‟an‟da ve Resulullah‟ın (sav) hayatında aramak lâzım gelir.

* Tasavvufta farz ve nâfile ibadetleri şartlarına uygun olarak huşû ve ihlâsla yerine getirmek esastır. Sûfîler özellikle farz olmayan ibadetleri belli düzen içinde yerine getirmeye özen gösterirler. İbadetsiz tasavvuf olmaz.

* Şeriat
Dinin esas ve görünen şekli ve insanlara emredilen kısmı şeriattır. Tasavvuf ise dinin iç yüzüdür. Ancak tasavvuf insanlara emredilmemiştir. Yani kişi tasavvufla ilgilenmediğinden dolayı dini açıdan Allah katında sorumlu değildir..
Şeriat seviyesindeki anafikir "Seninki senin, benimki benim" dir.

* Tarikat
Tasavvuf ile Tarikat aynı anlama gelmez. Tarikatlar zaman içinde Tasavvuf yani Sufizmden kaynaklanmışlardır. Tasavvufun somut organize olmuş halidir.Bir insanın tasavvufu yaşaması için bir tarikata mensub olması gerekir.Bir Mürşid ve bir mürid ile tarikat oluşturmadan tasavvuf yaşana-maz. Hakikatte tek bir Kâmili Mürşid vardır, O da Allah Tealadır. Şeriat dinin dışı, tarikat ise içidir denebilir. Ancak tarikat, şeriate aykırı olamaz. Çünkü tarikatın temeli şeriattır. Sufiye göre tarikat öz, şeriat kabuktur. Amaç öze inmektir. Şeriat bu yolda sadece gerekli bir vasıtadır. Ancak şu vardırki şeriattan kıl kadar ayrılan, tarikatten dağ kadar ayrılır.Tarikat seviyesindeki anafikir "Seninki senin, benimki de senin"dir.

* Marifet
Marifet Allah‟ı tanımaktır. Marifet Hakk‟ın kula bahşettiği bir sofradır. Fakra ulaşan kişilerin gönülleri marifetle dolar. Marifet erenler sofrasında (sohbetinde) elde edilir. Arif, Hakk‟ı bilen Hak‟tan haber alan kişidir. Marifet, batın hazinesidir. Bu hazine aşk ile ele geçer.
Marifet seviyesindeki anafi-kir "Ne benimki var ne seninki" dir.

* Hakikat
Kişi tasavvuf yolunu izleyerek nihayet bilginin vasıtasız elde edildiği hakikate varır. Bu safhada insanların tıpkı kafa gözüyle görüp çevreden bilgi alması gibi kalp gözüyle bilgi aldığı kabul edilir. Kişi zaman ve mekandan bağımsız bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışır. Zaten tasavvufun bilgi kuramı da akıl ve nakil ötesinde bir yol olan bu bilgi kaynağını hedeflemektedir.
Hakikat seviyesindeki anafikir "Ne sen varsın, ne ben" dir.

* Tasavvuf, Allah‟ın, seni sende öldürüp, Kendinde ebediyen diri kılmasıdır.

* Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyiye de, kötü kimseye de verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevilmeyen kimseyi de sular.

* Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.

* Tasavvuf, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. 

* Tasavvuf islam dinini gerçek manada yaşamak demektir.Dinin emir ve yasaklarını zorlamadan muhabbetle yapmak demektir.

* Tasavvuf tamamen edebden ibarettir.

 

www.AdnanSensoy.com

Read more
Collapse

About the author

www.AdnanSensoy.com

Yt: www.youtube.com/AdnanSensoy 


Fb: www.facebook.com/AdnanSensoy 

Tw: www.twitter.com/AdnanSensoy

İn: www.instagram.com/AdnanSensoy

Read more
Collapse
4.6
5 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Adnan Şensoy
Read more
Collapse
Published on
Sep 4, 2009
Read more
Collapse
Pages
93
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.