Umre Rehberi - Vuslata Yolculuk - ADNAN ŞENSOY (10.baskı): Bu kitabı yazdığım zamanda yalnızca umreyi anlatan bir umre rehberi yoktu. Genelde hac ve umre rehberleri verilir bu da umrecilerin hacla karışık bilgiler nedeniyle kafasını karıştırırdı. Sonradan benzer kitapları yazıldıysa da sadece tavaf ve say dualarını yazmaktan ibadretti. Bendeniz ise sadece fıkıh boyutunda kalmadan işin şuur ve idrak boyutuyla sanki birlikte umre yapıyormuşçasına bir ROMANSAL umre rehberi olarak yazmaya niyetlendim ve bu eserimde bu niyetin meyvesi oldu... Bu eser Ocak 2017 İtibariyle 34 Umre 7 Hac 1 Kudüs turu rehberliği yapmış olan Adnan Şensoy 'un kalemiyle yazılmıştır.

Adnan Şensoy
5
Free sample

3/10/2017 GÜNCEL NOT:

Ücretini ödeyerek satın almak isteyen buradan satın alabilir. 

Bununla birlikte %100 Görsel açılmış ve ücretsiz görüntüleme imkanı sunulmuştur. Ücretsiz baskılı almak isteyen ise 0212 534 33 25 nolu telefondan BERAT TURİZM'i arayarak bu kitaptan 1 adet ücretsiz temin edebilir.

Saygılarımızla

(03 Ekim 2017 tarihli son 10.baskı yüklenmiştir)

 * İnsanın dünyada huzura, mutluluğa, aşka, hakiki sevdaya; ahiretteyse sonsuz saadete, ebedi mutluluğa ulaşmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda hayata yön veren tek sistem İslâm Dini‟dir. Din, her insanın yaratılışından gelen fıtrî bir olgudur. İnsan ruhundaki boşluğu ne ile doldurmaya çalışırsa çalışsın, dinin zirveleştirdiği mutluluğa, kalbî mutmainlik ve sükûnete İslâm‟dan başka bir sistemle kavuşamamıştır, kavuşamayacaktır. Dünya tarihide, bu satırla-rımızı destekleyen delillerle doludur. İslâm; âlemin yaratılışıyla beraber sahibimiz Allah‟ımız tarafından kullarına HEDİYE edilen, Hz.Adem(as) ile başlayıp sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed(sav) ile kemâl ve olgunluğa erişip tamamlanan ilim, merhamet ve sevgi medeniyetidir. 1

İnsan yaratılmış bir beşer olduğundan acziyetlikler, noksanlıklar, eksiklikler ve yetersizlikler taşımaktadır. Ve bu acziyetlikleri taşıyan insanın kendi kendine hayalen tasarladığı inançta eksiklikler olması kaçınılmaz olacağından huzur ve mutluluk vermeyecek belki geçici zevkler tattıracak, ancak ölüm öncesi dünyada, ölüm sonrasında da ahirette sonsuz hüsrana sebep olacaktır. Bunu tüm âlemlerin yaratıcısı olan Aziz ve Yüce Allah‟ımız(cc) şöyle buyurmuştur:
"Allah katında din şüphesiz İslâm‟dır" “Biliniz ki, kalpler ancak Allah‟ı anmakla huzur bulur.”3
Dünya hayatını imtihan olarak yaratan Allah'ımız, imtihanın cevaplarını da verircesine, sayısız Peygamber göndermiş, insanları İslâm‟a çağırtmak suretiyle, sonsuz huzur deryasına davet ettirmiştir.
Anne babanın yavrusuna karşı merhametini vererek, kendi merhametinin çağlayanını bizlere örneklerle sunan ve “Kulum” hitabının sıcaklığıyla bizleri bu imtihandan başarıyla sonsuz lutfuna garketmek istediğini buyuran Yüce Yaratan;
Cenneti, sevgiyle yarattığı kullarını mükafatlandırmak için; cehennemiyse sadece adalet yeri olarak ilan etmiştir.Bu adalet olmazsa mazlumun hakkı zalimde kalmaz mı? Yüce Rabbimiz(cc) sahibimiz Allah‟ımız, bu adalet konusunu anlamamız ve bu doğrultuda hayat programımızı düzenlememiz için bizlere göz, kulak, el, ayak, ve akıl gibi nimetler bahşetmiştir. Öyleyse temiz kalp ve akıl sahibi olup, “bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” diyen her insan, kendisine ücretsiz olarak sıhhat, afiyet ve en önemlisi hayat hediye eden4 Allah‟ı bulacak, O‟nu tanıyacak, objektif olarak “kâinat kitabını”5, tefekkür nazarlarıyla keşfedip, Allah‟a kullukla hakiki hürriyetin tadına varma yoluna girecektir.6 Objektif bir araştırmayla kendine gelen ve kendini bulan kişinin yapacağı ilk şey tövbe olacaktır.7
Kullarına şefkat ve sonsuz merhametiyle yaklaşan ve can damarından daha yakın olduğunu8 belirterek, kullarının kalbi yalnızlığını gideren Allah‟ımıza, samimi derin duygularla bağlanışının ve sanki hayata yeniden gelişin sistematik ifadesi olan TÖVBE ile kişi kendini bulacak ve kendine gelecektir.9
Tövbe nuru, kalbin derinliklerine nüfuz edip insanın bütün molekül ve hücreleri ilahi aşka susuzluğu yaşayınca insan, İMAN kapısını açıp içine dalacaktır. Ve iman kapısı insanı vuslatına yani ibadetlerine yönlendirecektir.10
İbadetlerle iman yaşanınca, hayat ibadetlerle dirilince AHLÂK dediğimiz olgu tüm rahmetiyle kuşatacak insanın tüm hayatını ve sirâyet edecek hayatından tüm kâinata…11
Rahmet zincirleriyle birbirine bağlı olup birbirini tamamlayan bu olgular, insanı şu mübarek kelimenin ekseni etrafına alacak ve o mübarek kelimenin derin aşk deryasına dalan insan, o deryadan çıkmamak için nefsiyle ve diğer şer kaynaklarıyla mücadele edecektir.
O kelime: “Lâ ilâhe ilallâh, Muhammedur‟Rasulullah“
“Allah‟tan başka ilah yoktur ve Hz.Muhammed Allah‟ın elçisidir.”
İşte bu kelimede dirilişi ve yeniden hayata gelişi yaşayan insan, Yaratıcısı Allah‟a(cc) ve O‟nun Habibim(sav) dediği ve sevgisinin yegâne kapısı olduğunu buyurduğu12, gönderdiği son uyarı ve kurtuluş kitabını hayatıyla tefsir ettirdiğini buyurduğu13 Hz.Muhammed‟e(sav) derin bir sevgi ile gönül iklimine dalacak ve Peygamberlerin lisan-ı hâli olan kulluk sanatını dünya sahnesinde en hârikulâde haliyle sergilemek için “VUSLAT‟A YOLCULUĞA‟‟ koşacaktır ve hasretle kavrulacaktır yüreği.
Artık sevgilisi, dostu, arkadaşı, rehberi olan sakındırıcı ve müjdeleyici14 Peygamberi‟nin Kur-an tefsiri olan hayatının ve tatlı sözlerinin ardına düşüp, Nahl süresinin 97. ayeti gibi ayetlerde buyurulan ilahi müjdelerle dünyada cennet hayatı yaşayıp, ahirette de ebedi cennete ermeye koşacaktır. Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. 15
Bu özlem, sevgi ve iştiyak insanı NEREYE GİDEYİM sorusuyla baş başa bırakacak ve insan cevabını Zariyat süresinin 50. ayeti16 gibi ayetlerde bulacaktır.Sonra İbrahimî(as) bir davetle aşkın merkezine HAREMEYN‟e çekim yaşar gönül…
Çünkü insanlığın atası Hz.Adem‟den(as) başlayan insanlık serüvenin adım adım yaşandığı, vahiy ile tezkiye olup Hz.Muhammed(sav) ile tamam-landığı iman ettiği mübarek dinin yaşandığı, karanlık çöllere dolunay gibi doğup nuruyla yol gösterdiği yerler o yerler. İman ettiği dinin mübarek elçilerince hayat sürebilmek için Hz.Adem‟i(as), Hz.Şit‟i(as),Hz.Lut‟u(as), Hz.Musa‟yı(as), Hz.Harun‟u(as), Hz.İbrahim‟i(as), Hz.İsmail‟i(as) daha nice nice Nebiyi ve Resulü ve Hz.Muhammed Mustafa‟yı(sav) yerinde yeniden anlamanın, İslâm tarihine adım adım yolculuk yaparken, ibadetler ile ruhu şahlandırmanın yeri o yerler. İşte bu iştiyak ve arzu ile, Hac veya Umre seçeneğinden birini seçer ve koşar vuslata doğru. Sevgi medeniyeti dini, mübarek İslâm‟ın doğduğu, yayıldığı yerleri, tefekkür nazarlarıyla müşahede etmek, ibadetlerin merkezinde, Kâbe‟de, aşkın zirvesine ulaşmak ve sonra Medine‟de âlemin yaratılış sebebi Sevgilisi Hz.Muhammedin kabrini ziyaret edip şefaatini ümit etmekte karar kılar.
İnancın pratiğe yansımaları olan ibadetler, hem bireyi, hem de toplumu psikolojik ve sosyolojik olarak huzura kavuşturmayı hedefler. Bu, ibadet boyutuyla Allah-kul ilişkisini güçlendiriyorken, hikmet boyutuylada ruh sağlığı ve sosyal dayanışmayı besler. Bedenle yapılan namaz ve oruç ibadetinde nefis terbiyesi ağır basarken; mal varlığıyla yapılan zekât, sadaka ve kurban ibadetlerinde dayanışma, paylaşma, ötekini anlama ruhunu öne geçmektedir. Hem bedenle, hem de mal ile yapılan hac ve umre ibadetine gelince, o bu özelliklerin hepsini bünyesinde toplayan bambaşka bir ameldir. www.AdnanSensoy.com

 

Read more
Collapse

About the author

Adnan ŞENSOY

adnansensoycom@gmail.com

www.AdnanSensoy.com

Yt: www.youtube.com/AdnanSensoy 

Fb: www.facebook.com/AdnanSensoy 

Tw: www.twitter.com/AdnanSensoy

İn: www.instagram.com/AdnanSensoy

Read more
Collapse
3.8
5 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Adnan Şensoy
Read more
Collapse
Published on
Feb 2, 2007
Read more
Collapse
Pages
305
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.