La personnalité juridique dans l'oeuvre de Raymond Saleilles: synthèse de l'ouvrage De la personnalité juridique

BUENOS BOOKS AMERICA LLC
Extrait gratuit

 De la personnalité juridique, écrit par Raymond Saleilles compte 650 pages très denses. Nous sommes heureux de vous présenter ici une synthèse de cette oeuvre qui vous permettra d'entrer plus vite au coeur de la réflexion philosophique de cette grande figure de la doctrine juridique française. 

Lire la suite

À propos de l'auteur

 http://www.amancini.com

Lire la suite

Reviews

Chargement...

Informations supplémentaires

Éditeur
BUENOS BOOKS AMERICA LLC
Lire la suite
Date de publication
31 déc. 2007
Lire la suite
Pages
76
Lire la suite
ISBN
9782915495478
Lire la suite
Fonctionnalités
Lire la suite
Langage
français
Lire la suite
Genre
Droit / Jurisprudence
Droit / Recherche
Lire la suite
Protection du contenu
Ce contenu est protégé par DRM.
Lire la suite
Lecture à voix haute
Disponible sur les appareils Android
Lire la suite
Partageable via la bibliothèque famille

Informations sur la lecture

Smartphones et tablettes

Installez l'application Google Play Livres pour Android et iPad ou iPhone. Elle se synchronise automatiquement avec votre compte et vous permet de lire des livres en ligne ou hors connexion, où que vous soyez.

Ordinateurs portables et de bureau

Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour lire des livres achetés sur Google Play.

Liseuses et autres appareils

Pour pouvoir lire des ouvrages sur des appareils utilisant la technologie e-Ink, tels que le Sony eReader ou le Nook de Barnes & Noble, vous devez télécharger un fichier et le transférer sur l'appareil en question. Veuillez suivre les instructions détaillées du Centre d'aide pour transférer les fichiers sur les lecteurs de livres numériques compatibles.
Anna Mancini

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του περιβάλλοντος, ο άνθρωπος, μπορεί να αντιλαμβάνεται  με τρόπο φυσικό,  μέσω του σώματος και του υποσυνειδήτου του, τους κινδύνους του περιβάλλοντος, και κατ’ επέκταση να διατηρεί την προσωπική του ασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος δεν έχει αναπτύξει, στο μέγιστο βαθμό, την ικανότητά του αυτή. Τα ζώα, όμως,  λειτουργώντας βάσει αυτής της ικανότητας, είναι σε θέση να προειδοποιούνται από το περιβάλλον για τις φυσικές καταστροφές και να διαφεύγουν πριν από το ξέσπασμά τους.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τα όνειρά τους οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα ζώα στον τομέα αυτό. Έχοντας αφιερώσει 20 και πλέον χρόνια σε  έρευνες πάνω στο συγκεριμένο θέμα, αποφάσισα να αναλύσω, μέσα από αυτό το βιβλίο, μία προσιτή για όλους μέθοδο, που υπόσχεται να «επανακτήσει» την επικοινωνία μεταξύ του σώματος, του συνειδητού και υποσυνειδήτου, με απότερο σκοπό την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους του περιβάλλοντος. Επομένως, μέσω της επικοινωνίας του σώματος και του υποσυνειδήτου, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι σαφώς ανώτεροι και πιο ικανοί, τόσο από τα ζώα, όσο και από όλα τα τεχνολογικά μέσα, ως προς το να διαισθάνονται και να προβλέπουν όλων των ειδών τους κινδύνους, είτε αυτοί προέρχονται από τη φύση, είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή ακόμη και από τεχνολογικούς παράγοντες.

Η τεχνική που αναλύεται στο βιβλίο αυτό, θα μας βοηθήσει να «ανακτήσουμε» όλες εκέινες τις σημαντικές πληροφορίες, που  εγγυώνται την προσωπική μας ασφάλεια, αλλά κι εκείνες που αφορούν τους κοντινούς μας ανθρώπους, οι οποίες, βέβαια, μας αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της ονειρικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, βάσει της συγκεκριμένης τεχνικής θα είμαστε σε θέση:

- να αποφεύγουμε έναν αιφνίδιο θάνατο, τρεπόμενοι σε φυγή πριν το ξέσπασμα μίας φυσικής καταστροφής: ενός σεισμού, μίας ηφαιστειακής έκρηξης, μίας κατολίσθησης, ενός κατακλυσμού, μίας καταιγίδας, ενός τυφώνα κλπ.

- να αποφεύγουμε τις επιθέσεις από εγκληματίες, τρομοκράτες, κλέφτες, βιαστές, αλλά και να ανατρέπουμε τα σχέδιά τους.

- να γνωρίζουμε, πριν την αναχώρησή μας για κάποιο ταξίδι, με το αεροπλάνο ή το πλοίο, για παράδειγμα, εάν θα φτάσουμε σώοι και αβλαβείς στον προορισμό μας ή εάν θα ήταν προτιμότερο να αναβάλουμε το ταξίδι μας, λόγω κάποιας ενδεχόμενης επίθεσης, ενός ναυαγίου, κάποιας βλάβης ή κάποιας επικείμενης φυσικής καταστροφής…

- να διαισθανόμαστε επιπλέον κινδύνους και παγίδες και να τις αποφεύγουμε με επιτυχία.

- να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις ικανότητες μας, ούτως ώστε να ενιχύσουμε τη διαίσθησή μας και να την ακολουθούμε  ακόμη κι εκτός ύπνου, γεγονός που θα μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τους κινδύνους του περιβάλλοντός μας.

- να εντοπίζουμε τις αιτίες που μας προκαλούν τους απλούς εφιάλτες, με αποτέλεσμα να μην ανησυχούμε χωρίς λόγο. Θα είμαστε, επομένως, σε θέση να ξεχωρίζουμε τα όνειρα λανθασμένων προειδοποιήσεων από  τα  όνειρα, που  όντως μας προειδοποιούν για επικείμενες φυσικές καταστροφές, επιθέσεις, ληστείες, ατυχή περιστατικά σε πυρηνικόυς σταθμούς κ.ο.κ.

Anna Mancini
 Byen ke nou ka wè natirèlman a travè kò nou ak sibkonsyan nou tout danje ki genyen nan anviwònman nou, nou pa konn itilize sa nou wè yo ankò pou nou ka asire sekirite pèsonèl nou. Bèt yo, yo menm, yo konn kijan pou yo fè sa toujou, e se sa ki pèmèt yo konnen pou yo kouri deplase anvan yon katastwòf natirèl kòmanse.

 

Poutan, si nou aprann sèvi ak rèv sa yo, èt imen ka depase bèt yo nan domèn sa. Rezilta ki gen plis de 20 ane rechèch, liv sa eksplike yon metòd ouvè ak tout moun ki pèmèt nou rekonstwi pon ant kò, konsyan, ak sibkonsyan nou pou nou ka jwenn plis enfòmasyon sou danje ki genyen nan anviwònman nou. Kou dyalòg la reprann plas nan sibkonsyan nou e nan kò nou, èt imen trouve li nan ka sa byen siperyè pase bèt yo e pase tout teknoloji ki egziste pou fèw santi tout kalite danje, ke se swa natirèl, ke se lèzòm ki koz li ou byen teknoloji.

 

Nan itilize teknik ke yo eksplike nan liv sa, ou pral aprann kòman pou ou rejwenn enfòmasyon ki enpòtan pou sekirite ou ak pwòch ou yo ki a dispozisyon ou lè ou ap reve. Konsa, ou ap tou kapab pa egzanp:

 

- evite yon lanmò pa aksidan nan sove tèt ou anvan yon katastwòf natirèl deklanche: tranbleman tè, vòlkan, glisman teren, inondasyon, tanpèt, sinami, avalanch, tònad, eks.;

- fè echwe agresè, teworis, vòlè, vyolè, kadejakè ou byen kanbryolè yo nan pwojè yo;

- konnen, anvan ou ale nan vwayaj, pa egzanp nan avyon ou nan bato, si ou ap rive sen e sof kote ou prale a ou byen si li t’ap preferab ke ou renonse a vwayaj lan a koz yon atenta, yon nofraj, yon aksidan ou yon dezas natirèl…;

- santi plen lòt pyèj ak danje epi evite yo.

- ou ap kapab tou, pou moun ki pi entèlijan nan mitan ou yo, devlope yon pi gwo sansibilite ak yon pi gwo entuisyon dirèkteman pandan je ou klè, sa ki ka pèmèt ou reaji pi efikasman kont danje anviwònman ou yo.

- ou va aprann tou pou ou pa bay tèt ou pwòblèm initilman lè ou va fè senp ti move rèv paske ou va aprann kòman pou detekte sa ki lakay ou ki pwovoke yo epi konsa ou va konnen fè diferans lan avèk vrè rèv ki se alèt katastwòf natirèl, atenta, kanbryolaj, aksidan santral nikleyè, eks.

Anna Mancini

Hoewel we van nature via ons lichaam en ons onderbewustzijn alle gevaren in onze omgeving opmerken, weten we niet meer hoe we die waarnemingen kunnen gebruiken om onze persoonlijke veiligheid te garanderen. De dieren weten nog wel hoe ze dat moeten doen en dat is wat hen in staat stelt om gewaarschuwd te worden en te vluchten voordat de natuurrampen zich voordoen.Toch kan de mens de dieren voorbijstreven op dit gebied, door gebruik te leren maken van zijn dromen. Dit boek, het resultaat van meer dan 20 jaar onderzoek, legt een voor iedereen toegankelijke methode uit die u in staat stelt om de bruggen te herstellen tussen het lichaam, het bewustzijn en het onderbewustzijn om meer informatie te kunnen ontvangen over de gevaren in onze omgeving. Als de dialoog met het onderbewustzijn en het lichaam eenmaal hersteld is, blijkt de mens in feite superieur aan de dieren en aan alle bestaande technologieën om alle soorten gevaren aan te voelen komen, of die van natuurlijke, menselijke of technologische oorsprong zijn. Door de techniek te gebruiken die in dit boek wordt uitgelegd, kunt u leren belangrijke informatie over de veiligheid van uzelf en uw naasten “terug te vinden”, die tot uw beschikking staan wanneer u in droomtoestand bent. Zo zult u bijvoorbeeld in staat zijn:

- een dodelijk ongeluk te voorkomen door te vluchten voordat een natuurramp zich voordoet: aardbeving, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving, overstroming, vloedgolf, lawine, tornado etc.;

- plannen van aanvallers, terroristen, dieven, verkrachters of inbrekers te laten mislukken;

- te weten, voordat u op reis gaat, bijvoorbeeld met het vliegtuig of de boot, of u veilig en wel zult aankomen op uw bestemming, of dat het beter is af te zien van de reis vanwege een aanslag, een schipbreuk, een ongeluk of een natuurramp;

- nog veel meer vallen en gevaren aan te voelen en ze te ontwijken.

- voor de meer begiftigden onder u is het zelfs mogelijk een grotere gevoeligheid en een sterkere intuïtie te ontwikkelen rechtstreeks in wakende toestand, wat u in staat zal stellen om nog effectiever te reageren op gevaren in uw omgeving.

- u zult ook leren om u niet onnodig zorgen temaken wanneer u eenvoudige nachtmerries hebt, omdat u geleerd hebt wat die bij u opwekt en u zult ze zo kunnen onderscheiden van echte waarschuwingsdromen over natuurrampen, aanslagen, inbraken, incidenten met nucleaire energiecentrales, etc.

Anna Mancini

Apesar de percebermos naturalmente através de nosso corpo e de nosso subconsciente todos os perigos ambientais, não sabemos utilizar essas percepções para assegurar a nossa segurança pessoal. Os animais ainda sabem fazê-lo e é o que os mantêm em alerta e o que lhes permite a fuga antes que as catástrofes naturais ocorram.

Porém, ao aprender a se servir dos seus sonhos, o ser humano pode ultrapassar os animais nesse domínio. Fruto de mais de 20 anos de pesquisa, este livro explica um método acessível a todos, permitindo a reconstrução de pontes entre o corpo, o consciente e o subconsciente com o objetivo de obter mais informações sobre os perigos do nosso ambiente. Uma vez que o diálogo seja restabelecido com o seu subconsciente e o seu corpo, o ser humano se torna, de fato, bem superior aos animais e a todas as tecnologias atuais para sentir a vinda de todo o tipo de perigo, sejam de origem natural, humana ou tecnológica.

Ao utilizar a técnica explicada neste livro, poderá aprender a «recuperar» as informações importantes para a sua segurança e a dos seus próximos que estão a vossa disposição quando estão no estado de sonho. Assim, será capaz por exemplo :

- de evitar uma morte por acidente, fugindo antes do início de uma catástrofe natural, sismo, erupção vulcânica, deslize de terras, dilúvio, tempestade, maremoto, avalanche, tornado, etc. ;

- de impedir qualquer tentativa de agressão, terrorismo, roubo, violação ou assalto ;

- de saber, antes de viajar, por exemplo de avião ou de barco, se irá chegar sã e salvo ao seu destino, ou se será melhor renunciar à viagem por causa de um atentado, um naufrágio, de um acidente ou de um desastre natural… ;

- de pressentir ainda outros perigos e assim evitá-los;

- poderá também, e isto para os leitores mais dotados, desenvolver uma maior sensibilidade e uma maior intuição diretamente no estado de vigília, o que permitirá uma reação ainda mais eficaz aos perigos do vosso ambiente;

- aprenderá também a não alimentar inutilmente angústias quando tiver pesadelos porque saberá detetar o que os motivou e saberá também distinguí-los dos verdadeiros sonhos de alerta de catástrofes naturais, atentados, assaltos, incidentes de centrais nucleares, etc

Anna Mancini

Chiar dacă percepem în mod natural cu ajutorul corpului şi al subconştientului toate pericolele din jurul nostru, nu ştim să utilizăm aceste percepţii pentru a ne asigura protecţia personală. Animalele ştiu să o facă şi acest lucru le permite să fie alertate şi să fugă înainte de declanşarea catastrofelor naturale.

Totuşi, învăţând să se ajute de aceste vise, fiinţa umană poate depăşi animalele în acest domeniu. Fructul a 20 de ani de cercetări, această carte explică o metodă accesibilă tuturor, care permite reconstrucţia legăturilor între corp, conştient şi subconştient înainte de a obţine mai multă informaţie despre pericolele din jurul nostru. Odată stabilit dialogul dintre subconştient şi corp, fiinţa umană se adevereşte a fi superioară animalelor şi tuturor tehnologiilor existente pentru a simţi venirea tuturor tipurilor de pericole, fie că sunt de origine naturală, umană sau tehnologică.

Utilizând tehnica care este explicată în această carte, puteţi învăţa să „recuperaţi” informaţiile importante, pentru siguranţa voastră şi cea a apropiaţilor voştri care sunt la dispoziţia voastră  în momentul în care sunteţi în stare de vis. Astfel, veţi fi voi înşivă capabili, de exemplu:

Să evitaţi o moarte accidentală fugind înaintea declanşării unei catastrofe naturale: cutremur, erupţie vulcanică, surpare de teren, potop, furtună, flux, avalanşă, tornadă, etc. ;agresorii, teroriştii, hoţii, violatorii sau spărgătorii să eşueze în proiectele lor;să ştiţi, înainte de a pleca într-o călătorie, de exemplu cu avionul sau cu vaporul, dacă veţi ajunge vii şi nevătămaţi la destinaţie sau dacă ar fi mai bine să renunţaţi la călătoria voastră din cauza unui atentat, naufragiu, accident sau un dezastru natural…;să resimţiţi alte piedici şi pericole şi să le evitaţi;puteţi de asemenea, pentru cei mai dotaţi dintre dumneavoastră, să dezvoltaţi o sensibilitate mai mare şi o intuiţie mai mare direct în starea de veghe, ceea ce vă va permite să reacţionaţi mult mai eficient în faţa pericolelor din jurul dumneavoastră;veţi  învăţa de asemenea să nu vă speriaţi în mod inutul când aveţi simple coşmaruri, pentru că veţi învăţa să detectaţi cine le provoacă şi veţi şti de asemenea să le distingeţi de visele adevărate de alertă a catastrofelor naturale, atentatelor, spargerilor, incidentelor la centralele nucleare, etc.

©2018 GoogleConditions d'utilisationConfidentialitéDéveloppeursArtistesÀ propos de Google
En achetant cet article, vous effectuez une transaction avec Google Payments, et vous acceptez les Conditions d'utilisation et l'Avis de confidentialité correspondants.