Altın BİLGİ Çağı (2014): (Zamanın ve Mekanın Olmadığı Çağ)

· AYDIN TURKGUCU
5.0
9 reviews
Ebook
249
Pages
43% price drop on May 18

About this ebook

İnsanlık Tarihi, kullanılan araçlara, insanlık tarihini etkileyen önemli sosyal ve siyasi olaylara göre çağlara ayrılmıştır. İlk defa yaşanılan zaman ve mekana göre isimlendirildi.


Bir çok kişinin ilk duyduğunda "Nobel Barış ödülüne nasıl aday olabilirsin? Dünyada hangi savaşı bitirdin? Savaşan hangi ülkeleri barıştırdın?" derken, Bende diyorum ki, “Kavgaları, savaşları bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin değerini düşürmektir.” Klasik lokal barışma yöntemleriyle savaşların bitirilemeyeceğini çoktan anladık.

Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıyla ilgili yapılan en temel tavsiyelerde “Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı cansız şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil, Hiçbiri, uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı öldürecek kadar değerli değil.” Diyerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini düşürmeye çalışmışlardır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren tanımları üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildiğimiz uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir.

Ortaya çıkan bu yeni gerçeklikler en temel tanımlara da (Fani Dünya, Hayal Alemi / Rüya Alemi/ Gölgeler Alemi vb.) anlam ve gerçeklik kazandırmaktadır. Zamanın ve Mekanın Olmadığı Çağ olarak tanımlayabileceğim, her şeyin illüzyon sadece bilginin olduğunu fark edeceğimiz, Altın BİLGİ Çağı, uğruna savaşılan maddi şeylerin değerini fani hale getirerek Bütünsel Barışa hizmet etmektedir. 

Tarih boyunca, herkesin mutlu, huzurlu olduğu, savaşların olmadığı, maddesel bolluğa dayalı Bütünsel Barışın yaşanacağı Altın Çağ’dan bahsedilir.

Savaşların sona erip kalıcı ve bütünsel barışın gelmesi için iki yol vardır; 

(1)  Bolluk: Savaşları genelde daha iyi yaşamak uğruna kendimizde olmayanlar şeyleri zorla elde etmek için yaparız. Herkeste bolca varsa kimse daha fazlası için diğerleriyle savaşmaz. Petrol, su, altın, madenler vb. uğruna savaşılan her şeyin herkese yetecek kadar bol hale gelmesi, herkesin istediği şeyden istediği kadar sahip olabilmesi bolluk, bereket, sevgi ve saygının hakim olduğu Altın Çağ için zorunludur. 

Bir çeşit yeryüzü cenneti olarak da tanımlanan Altın Çağ, dünyadaki hızlı nüfus artışı, azalan enerji ve gıda kaynaklarının daha fazla insana bölünecek olması bölünmesi mevcut gidişata göre yakın zamanda bu seçeneğin gerçekleşmesi maalesef pek mümkün gözükmüyor. “Altın demir kadar bol olsaydı, kimse altın için savaşmazdı” ama insanoğlu az bulunan başka bir maden bulup onun uğruna yine savaşacaktır. (Gezegenimizde en bol bulunan su için bile yakın gelecekte su savaşları öngörülmektedir.)

(2)  Hem Bolluk Hem Yokluk: Kavgaları, savaşları bütünsel olarak bitirmenin ve engellemenin bir diğer yolu da; Bugün veya gelecekte, uğruna savaşılan her şey, hem hayatın bir parçası olup yaşamın vazgeçilmezi olurken hem de uğruna birbirimizle savaşılmayacak kadar da değersiz şeylere dönüşmelidir. Kuantum düşünceyle özetlersek uğruna savaşılan her şey, Hem VAR hem YOK olmalı.

Her şeyin hem VAR hem YOK olduğu, rüyada olduğumuzu anlamadığımız sürece rüyamızda gördüğünüz illüzyon zaman, mekan alemini gerçek kabul ettiğimiz için, aşırı önemser ve sahiplenerek uğruna savaşabiliriz. Rüyada olduğunuzu anladığınız an, rüyadaki kişilerin, mekanların, uğruna savaştığınız her şeyin değeri bir anda düşer ve anlamını yitirir.

Dünya Rüyasından uyanış Dışarıdan ve İçeriden olmak üzere iki türlü olabilir;

(1) Dışarıdan Uyandırılış: Sizi fiziksel olarak dışarıdan dürterek, sarsarak (Ses, dokunuş vb) uyandırır. Bu uyanış, dışsal bir fiziksel uyarıyla olduğunda, Tıpkı, yanardağların patlaması, şiddetli depremler, gök taşı çarpması vb. kıyamet dediğimiz, rüyanın dışsal bir fiziksel etkiyle çökertilmesiyle gerçekleşir. Ama bu uyanış değil UYANDIRILIŞTIR.

(2) İçeriden Uyandırılış: Bizim aradığımız veya herkesin beklediği UYANIŞ ise rüyanın içindeyken uyanmaktır. Peki ama gücünü çözülmemişlikten alan bir rüyanın içindeyken nasıl uyanacağız?

Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir” Bende diyorum ki, “Doğru soru sorulduğunda cevap belirir.” Dünya rüyasından uyanmak için de ilk yapmamız gereken şey, sorularda paradigma değişikliğine gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine “Neyin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız.

Bir yazılımcı olarak 1995 yılından beri kitaplarımda, yazılarımda ve konuşmalarımda Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplardaki Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren bölümlerini de kullanarak farkındalıklar yaratmaya çalışıyorum. Tasarımı ve kullanım alanlarını da öngören kurgularımla sadece insanlar arası değil, önce insanın kendisiyle, sonra doğa ve hayvanlar dahil canlı/cansız tüm varlıkları kapsayan Bütünsel Barış için çalışmaktayım. 

Geleneksel Evren anlayışında kökten değişiklik yaparak Altın BİLGİ Çağı’nı başlatan yeni kitabım Altın BİLGİ Çağı’nda, “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna yepyeni cevaplar verirken yepyeni sorularda sorduruyorum. Bilimkurguyu bilime dönüştüren Sanal Gerçeklik teknolojileri ve Holografik Evren tasarımlarıyla, insanları, farkındalıklı Bilim ve Teknolojiyle tanıştırarak, zorunlu TEKNOLOJİK BARIŞ diye özetleyebileceğim Bütünsel Barış için; 

İnsanların, mutluluk arayışlarını maddeye sahip olmaktan, maddenin bilgisine yönelterek bütünsel düşündürüp uğruna savaşılan şeylerin maddi değerini düşürüyor, içinde yaşadığımız dünya rüyasından beklenen uyanış için “Neyin içinde yaşadığınızı anlamadan, kimin yarattığına ve nasıl yaşayacağınıza karar vermeyin!” diyorum. Tanrı Hayvanları Neden Yarattı? Hayvanlar Neden Var? Sorusuna cevaplar arayarak, en başta, Prof. Dr Orhan KURAL Hocam ve Hayvanseverler gibi Hayvanlar hakkında bir farkındalık başlatarak İnsanların Hayvanlarla Barışına hizmet ediyorum.

Taş devri, maden devri insanın maddeye hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir gücün diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. Altın BİLGİ Çağı; zaman ve mekanın gerçek olmadığı sadece bilgiye dayalı ilk illüzyon çağdır ve insanlığı Bütünsel Barışa ulaştıracak çağdır.

Barışa hizmet etmenin barışı sağlamanın yollarından biride barış için yapılan çabaları desteklemektir. Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir.

Bütünsel çözümler için Bütünsel çözümler ve modeller üretmeliyiz. Nobel Barış Komitesi'nin, Alfred Nobel'in vasiyetinin son gelişmeler doğrultusunda yeniden yorumlanarak; Bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni yaşam formlarını gündeme gelirken insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı sonsuza dek değiştirerek bütünsel barışı sağlayabilecek bu yeni bakış açılarının da desteklemesini bu yeni yöntemlerle ilgili; Hayvanlarla Barış, Doğayla Barış ve Bütünsel Barış alanlarında farkındalıklar yaratarak barışa hizmet edenlerinde yeni kategoriler açılarak ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

En İçten Sevgi ve Saygılarımla

#Tanrı #Sanal #Başlangıç #Din #Bilim #Düşünür #Robot #Araf #İnanç #Kıyamet #Exit #Holografik #Holistik #Bütünsel #Uzay #İnsan #Adem #Havva #İK #Aşk #Nereden #Nereye #Rüya #Beyin #Sinyal #şüphe #Çan #Evren #Boyut #Barış #İnsani #Tanrısal #Uzaylı #Uzaylılar #Ufo #İsimsiz #Fiyatsız #Bedava #Deneme #İntihar #kitap #Aydın #Türkgücü #Algı #Aile #Şiir #Sevgili #Cevap #Açıkbüfe #Soru #Sembol #şifre #şekil #yıllık #Gelecek #Geçmiş #ihanet #2045 #zaman #zamanyolculugu #yerçekimi $karadelik #karamadde #kutsal #kutsalkitap #peygamber #adem #havva #cennet #kuantum #kuantumsıçrama #felsefe


Ratings and reviews

5.0
9 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.