Back to The God (2016): (Good News to Good People - 1)

AYDIN TURKGUCU
1
Free sample

I started the "Golden Information Age," the dimension where there is no time and space in 2014 with the slogan "Do not decide who creates it and how you will live before you understand where you live in!” I was nominated for the Nobel Peace Prize in 2015 because I draw attention to Holistic Peace, which includes not only peace amongst people-people, but also amongst people-animals and people-nature. I sent an introductory letter to the Nobel Peace Prize Committee, for the inclusion of a new category titled "Holistic Peace." (Page: 7) Not winning a prize enabled me to find a better solution by motivating me to explore and think deeper.

Technological developments have overturned economies and societies throughout history. While the beginning of the Artificial Intelligence period, called the Fourth Industrial Revolution, was announced at the Davos Summit in January 2016, the real revolution has been happening in humanity as he was passing from the “BELIEF”  to the  “COMPREHENSION” phase.

Peace is where everyone comes together and lives in harmony with the same objectives. World peace will arrive when we (1) unite against extraterrestrial attack or danger, (2) have unquestionable proof of God. This book invites people to compulsory Holistic Peace using science and technology, while giving new answers to the existence of God and creation, especially from a perspective of the conscious artificial intelligence-based point of view.

This book, which will be distributed worldwide free of charge in Turkish and English as an e-book, with the aim of creating individual contributions to Holistic Peace, is asking the readers to make small favors to people, animals or nature and share these under #butunselbaris or #holisticpeace to spread the Holistic Goodness movement.The over 100-year history of the Nobel Peace Prize shows us that there are many different paths to peace. The greatest platform acknowledged in the world is God's faith. When we find indisputable evidence to the existence of God by using faith together with science and technology in the course of philosophical inquiries, Holistic Peace will prosper spontaneously. Initiating the Holistic Peace Category in the context of the 2017 Nobel Peace Prize with the inclusion of the first award to myself as I place my candidacy once again, will be a great opportunity and inspiration for all those Good People who work for Holistic Peace around the world.

With Love and Respect

Aydin TURKGUCU

Thinker & Thought-Stimulator

www.aydinturkgucu.net


Read more
5.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
AYDIN TURKGUCU
Read more
Published on
Jan 27, 2017
Read more
Pages
168
Read more
ISBN
9789756861080
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
English
Read more
Genres
Religion / Religion & Science
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
İnsanlık Tarihi, kullanılan araçlara, insanlık tarihini etkileyen önemli sosyal ve siyasi olaylara göre çağlara ayrılmıştır. İlk defa yaşanılan zaman ve mekana göre isimlendirildi.

2015 Yılı Nobel Barış Ödülüne Adaylık

“Altın BİLGİ Çağı” ve Bütünsel Barış

Bir çok kişinin ilk duyduğunda "Nobel Barış ödülüne nasıl aday olabilirsin? Dünyada hangi savaşı bitirdin? Savaşan hangi ülkeleri barıştırdın?" derken, Bende diyorum ki, “Kavgaları, savaşları bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin değerini düşürmektir.” Klasik lokal barışma yöntemleriyle savaşların bitirilemeyeceğini çoktan anladık.

Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıyla ilgili yapılan en temel tavsiyelerde “Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı cansız şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil, Hiçbiri, uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı öldürecek kadar değerli değil.” Diyerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini düşürmeye çalışmışlardır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren tanımları üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildiğimiz uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir.

Ortaya çıkan bu yeni gerçeklikler en temel tanımlara da (Fani Dünya, Hayal Alemi / Rüya Alemi/ Gölgeler Alemi vb.) anlam ve gerçeklik kazandırmaktadır. Zamanın ve Mekanın Olmadığı Çağ olarak tanımlayabileceğim, her şeyin illüzyon sadece bilginin olduğunu fark edeceğimiz, Altın BİLGİ Çağı, uğruna savaşılan maddi şeylerin değerini fani hale getirerek Bütünsel Barışa hizmet etmektedir. 

Tarih boyunca, herkesin mutlu, huzurlu olduğu, savaşların olmadığı, maddesel bolluğa dayalı Bütünsel Barışın yaşanacağı Altın Çağ’dan bahsedilir.

Savaşların sona erip kalıcı ve bütünsel barışın gelmesi için iki yol vardır; 

(1)   Bolluk: Savaşları genelde daha iyi yaşamak uğruna kendimizde olmayanlar şeyleri zorla elde etmek için yaparız. Herkeste bolca varsa kimse daha fazlası için diğerleriyle savaşmaz. Petrol, su, altın, madenler vb. uğruna savaşılan her şeyin herkese yetecek kadar bol hale gelmesi, herkesin istediği şeyden istediği kadar sahip olabilmesi bolluk, bereket, sevgi ve saygının hakim olduğu Altın Çağ için zorunludur. 

Bir çeşit yeryüzü cenneti olarak da tanımlanan Altın Çağ, dünyadaki hızlı nüfus artışı, azalan enerji ve gıda kaynaklarının  daha fazla insana bölünecek olması bölünmesi mevcut gidişata göre yakın zamanda bu seçeneğin gerçekleşmesi maalesef pek mümkün gözükmüyor. “Altın demir kadar bol olsaydı, kimse altın için savaşmazdı” ama insanoğlu az bulunan başka bir maden bulup onun uğruna yine savaşacaktır. (Gezegenimizde en bol bulunan su için bile yakın gelecekte su savaşları öngörülmektedir.)

(2)   Hem Bolluk Hem Yokluk: Kavgaları, savaşları bütünsel olarak bitirmenin ve engellemenin bir diğer yolu da; Bugün veya gelecekte, uğruna savaşılan her şey, hem hayatın bir parçası olup yaşamın vazgeçilmezi olurken hem de uğruna birbirimizle savaşılmayacak kadar da değersiz şeylere dönüşmelidir. Kuantum düşünceyle özetlersek uğruna savaşılan her şey, Hem VAR hem YOK olmalı.

Her şeyin hem VAR hem YOK olduğu, rüyada olduğumuzu anlamadığımız sürece rüyamızda gördüğünüz illüzyon zaman, mekan alemini gerçek kabul ettiğimiz için, aşırı önemser ve sahiplenerek uğruna savaşabiliriz. Rüyada olduğunuzu anladığınız an, rüyadaki kişilerin, mekanların, uğruna savaştığınız her şeyin değeri bir anda düşer ve anlamını yitirir.

Dünya Rüyasından uyanış Dışarıdan ve İçeriden olmak üzere iki türlü olabilir;

(1) Dışarıdan Uyandırılış: Sizi fiziksel olarak dışarıdan dürterek, sarsarak (Ses, dokunuş vb) uyandırır. Bu uyanış, dışsal bir fiziksel uyarıyla olduğunda, Tıpkı, yanardağların patlaması, şiddetli depremler, gök taşı çarpması vb. kıyamet dediğimiz, rüyanın dışsal bir fiziksel etkiyle çökertilmesiyle gerçekleşir. Ama bu uyanış değil UYANDIRILIŞTIR.

(2) İçeriden Uyandırılış: Bizim aradığımız veya herkesin beklediği UYANIŞ ise rüyanın içindeyken uyanmaktır. Peki ama gücünü çözülmemişlikten alan bir rüyanın içindeyken nasıl uyanacağız?

Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir” Bende diyorum ki, “Doğru soru sorulduğunda cevap belirir.” Dünya rüyasından uyanmak için de ilk yapmamız gereken şey, sorularda paradigma değişikliğine gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine “Neyin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız.

Bir yazılımcı olarak 1995 yılından beri kitaplarımda, yazılarımda ve konuşmalarımda Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplardaki Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren bölümlerini de kullanarak farkındalıklar yaratmaya çalışıyorum. Tasarımı ve kullanım alanlarını da öngören kurgularımla sadece insanlar arası değil, önce insanın kendisiyle, sonra doğa ve hayvanlar dahil canlı/cansız tüm varlıkları kapsayan Bütünsel Barış için çalışmaktayım. 

Geleneksel Evren anlayışında kökten değişiklik yaparak Altın BİLGİ Çağı’nı başlatan  yeni kitabım Altın BİLGİ Çağı’nda, “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna yepyeni cevaplar verirken yepyeni sorularda sorduruyorum.  Bilimkurguyu bilime dönüştüren Sanal Gerçeklik teknolojileri ve Holografik Evren tasarımlarıyla, insanları, farkındalıklı Bilim ve Teknolojiyle tanıştırarak, zorunlu TEKNOLOJİK BARIŞ diye özetleyebileceğim Bütünsel Barış için; 

İnsanların, mutluluk arayışlarını maddeye sahip olmaktan, maddenin bilgisine  yönelterek bütünsel düşündürüp uğruna savaşılan şeylerin maddi değerini düşürüyor, içinde yaşadığımız dünya rüyasından beklenen uyanış için “Neyin içinde yaşadığınızı anlamadan, kimin yarattığına ve nasıl yaşayacağınıza karar vermeyin!”  diyorum. Tanrı Hayvanları Neden Yarattı?  Hayvanlar Neden Var? Sorusuna cevaplar arayarak, en başta, Prof. Dr Orhan KURAL Hocam ve Hayvanseverler gibi Hayvanlar hakkında bir farkındalık başlatarak İnsanların Hayvanlarla Barışına hizmet ediyorum.

Taş devri, maden devri insanın maddeye hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir gücün diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. Altın BİLGİ Çağı; zaman ve mekanın gerçek olmadığı sadece bilgiye dayalı ilk illüzyon çağdır ve insanlığı Bütünsel Barışa ulaştıracak çağdır.

Barışa hizmet etmenin barışı sağlamanın yollarından biride barış için yapılan çabaları desteklemektir. Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir.

Bütünsel çözümler için Bütünsel çözümler ve modeller üretmeliyiz. Nobel Barış Komitesi'nin, Alfred Nobel'in vasiyetinin son gelişmeler doğrultusunda yeniden yorumlanarak; Bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni yaşam formlarını gündeme gelirken insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı sonsuza dek değiştirerek bütünsel barışı sağlayabilecek bu yeni bakış açılarının da desteklemesini bu yeni yöntemlerle ilgili; Hayvanlarla Barış, Doğayla Barış ve Bütünsel Barış alanlarında farkındalıklar yaratarak barışa hizmet edenlerinde yeni kategoriler açılarak ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

En İçten Sevgi ve Saygılarımla

The #1 New York Times bestselling account of a neurosurgeon's own near-death experience—for readers of 7 Lessons from Heaven.

Thousands of people have had near-death experiences, but scientists have argued that they are impossible. Dr. Eben Alexander was one of those scientists. A highly trained neurosurgeon, Alexander knew that NDEs feel real, but are simply fantasies produced by brains under extreme stress.

Then, Dr. Alexander’s own brain was attacked by a rare illness. The part of the brain that controls thought and emotion—and in essence makes us human—shut down completely. For seven days he lay in a coma. Then, as his doctors considered stopping treatment, Alexander’s eyes popped open. He had come back.

Alexander’s recovery is a medical miracle. But the real miracle of his story lies elsewhere. While his body lay in coma, Alexander journeyed beyond this world and encountered an angelic being who guided him into the deepest realms of super-physical existence. There he met, and spoke with, the Divine source of the universe itself.

Alexander’s story is not a fantasy. Before he underwent his journey, he could not reconcile his knowledge of neuroscience with any belief in heaven, God, or the soul. Today Alexander is a doctor who believes that true health can be achieved only when we realize that God and the soul are real and that death is not the end of personal existence but only a transition.

This story would be remarkable no matter who it happened to. That it happened to Dr. Alexander makes it revolutionary. No scientist or person of faith will be able to ignore it. Reading it will change your life.
(Sanal Tanrı / Başlangıç'ın Gürüşe Açılmış Ayetlerle desteklenmiş Ön Baskısı) 

2014 yılında “Neyin İçinde Yaşadığınızı Anlamadan, Kimin Yarattığına ve Nasıl Yaşayacağınıza Karar Vermeyin!” sloganıyla, Zamanın ve mekanın olmadığı “Altın BİLGİ Çağı”nı başlatmıştım. Sadece insanlarla-insanlar değil, insanlar-hayvanlar ve insanlar-doğa’yı kapsayan Bütünsel Barışa dikkat çektiğim için 2015 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştim. Nobel Barış Ödülü Heyetine de “Bütünsel Barış” başlıklı yeni bir kategori daha açılmasını da içeren bir ön yazı göndermiştim. (Sayfa:8) Ödülü kazanamamak, beni daha derin araştırmaya ve düşünmeye motive ederek daha iyi bir çözüm bulmamı sağladı.

Teknoloji tarih boyunca ekonomileri ve toplumları alt üst etmiştir. Ocak 2016 Davos Zirvesinde, Dördüncü Endüstri Devrimi diye adlandırılan Yapay Zeka döneminin başladığı duyurulurken, asıl devrim inanç alanında oluyor, insanoğlu “İNANMA” aşamasından “ANLAMA” aşamasına geçiyordu.

Barış herkesin bir araya gelip aynı amaçlar için uyumlu çalışarak yaşamasıdır. Dünya barışı (1) Dünya dışı saldırı veya tehlike karşısında birleşme (2) Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda gerçekleşecektir. Bu kitap, özellikle bilinçli yapay zeka temelli bir bakış açısıyla Tanrının varlığına, yaradılışa yeni cevaplar verirken, bilim ve teknolojiyi kullanarak insanları zorunlu Bütünsel Barışa davet etmektedir. 

E_kitap olarak Türkçe ve İngilizce olarak dünya çapında ücretsiz dağıtacak bu kitabı İnsanlara, Hayvanlara veya doğaya maddi/manevi küçük bir iyilik karşılığında okuyarak, Bütünsel Barışa bireysel katkılarda bulunabilirsiniz. Yaptığınız iyilikleri #butunselbaris veya #holistikpeace şeklinde paylaşarak Bütünsel İyilik hareketinin yaygınlaşmasını da sağlayabilirsiniz. 

Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir. Dünyada kabul görmüş en büyük platform Tanrı inancıdır.  Felsefi sorgulamalar ışında inanç, bilim ve teknolojiyi kullanarak, Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda Bütünsel Barış kendiliğinden sağlanacaktır. Yeniden aday olduğum, 2017 Nobel Barış Ödülünde, Bütünsel Barış Kategorisinin açılarak, ilk ödülün tarafıma verilmesi, dünya çapında Bütünsel Barış için çalışan İyi İnsanlara çok güzel bir haber olacaktır.  

Tek iddiam samimiyetimdir. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz!

www.aydinturkgucu.net

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.