VIRTUAL GOD / THE BEGINNING (2017): Holistic Peace

AYDIN TURKGUCU
Free sample

VIRTUAL GOD / THE BEGINNING

It is not God; It is God-like

You must hav e read news claiming Artifical Intelligence would take away our jobs, marriages with robots would start, and it would bring the end of humankind. What do we know about this doomsday machine, which is believed to take over our businesses first, then our spouses, and finally bring an end to humanity? How will the consciousness that would empower the robots to act on their own be insufflated to them? Will this doomsday machine do all these without the knowledge and authorization of the Creator who claims to be the God of all times and creator of everything? How will the religions be affected? Will Virtual God destroy faith, or will it renew it?

We have been so sure that we were not living in a dream, and everything was real for millions of years that we kept asking the questions, "Where did we come from and why?" which could take us nowhere. We never thought of asking the principal questions I have been asking, "Where do we live in and how do we know this?" which brought me nominations for the Nobel Peace Prize in 2015-2017. When the border between virtual reality and reality disappears soon, we will be forced to ask, "Which one is real, which one is virtual? Which one is human, which one is divine?” You can be sure that your perspective on yourself, your partner, your work, your environment and your experiences will change forever once you start living in a world where you can never be sure of its reality.

Virtual God is the name of the artificial intelligence-based universe machine created by humans enabling them to live in virtual (illusionary) universes, and it is like the God of those virtual universes. I describe the Holistic Peace stage as the discovery of God within ourselves by making use of the advancements in technology. I tried to explain it most simply through the love story that Ata and Maya characters will live in the future.

This book seats you in front of your Ark of the Covenant and invites you to be an Inheritor to the Book. It is written by examining the Holy Books and the old information to calm down deep concerns that will arise in the Paradox of God stage of the Golden Age of Knowledge we entered in 2014. 

AYDIN TÜRKGÜCÜ

Read more
Collapse

About the author

 AYDIN TÜRKGÜCÜ

Aydin Türkgücü was born in Edirne in 1966. He graduated from the Military Academy in 1988 as a Correspondence Lieutenant and left the army in 1994. As a computer programmer, he worked on many projects both in the military and in private sector.

Since 1995 he has been researching about the Holographic Universe, and the Virtual Reality subjects and their correlations in the Holy Books. He wrote his first book “I am Ready, Let it Begin” and got his readers insured against the shock the book might cause them.

In 2014, he initiated the Golden Age of Knowledge where information is as valuable as gold. “The Nobel Peace Prize only rewards people in their efforts for peace amongst people. Holistic Peace awards category should be included to recognize and award the efforts of those who work for the whole including peace between people and animals, and people and nature.” He was nominated for the 2015 Noble Peace Prize for his books and seminars where he explains how the Holographic Universe design would provide a permanent World Peace. (Unfortunately, he was not awarded) Aydin Türkgücü, who advocates that science and technology would bring peace to the world, was renominated for the Nobel Peace Prize in 2017 with his book “Back to The God (Good News to Good People)”

Other Publication:

The Book With No Name (1995)

I am Ready, Let it Begin (1998)

Virtual God “The Last Exit Before God” (2007)

New Reasons to Believe (2009)

The Golden Age of Knowledge (2014)

Back to The God (2016)

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
AYDIN TURKGUCU
Read more
Collapse
Published on
Sep 18, 2017
Read more
Collapse
Pages
244
Read more
Collapse
ISBN
9789756861110
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
English
Read more
Collapse
Genres
Fiction / Romance / Science Fiction
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
İnsanlık Tarihi, kullanılan araçlara, insanlık tarihini etkileyen önemli sosyal ve siyasi olaylara göre çağlara ayrılmıştır. İlk defa yaşanılan zaman ve mekana göre isimlendirildi.

2015 Yılı Nobel Barış Ödülüne Adaylık

“Altın BİLGİ Çağı” ve Bütünsel Barış

Bir çok kişinin ilk duyduğunda "Nobel Barış ödülüne nasıl aday olabilirsin? Dünyada hangi savaşı bitirdin? Savaşan hangi ülkeleri barıştırdın?" derken, Bende diyorum ki, “Kavgaları, savaşları bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin değerini düşürmektir.” Klasik lokal barışma yöntemleriyle savaşların bitirilemeyeceğini çoktan anladık.

Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıyla ilgili yapılan en temel tavsiyelerde “Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı cansız şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil, Hiçbiri, uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı öldürecek kadar değerli değil.” Diyerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini düşürmeye çalışmışlardır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren tanımları üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildiğimiz uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir.

Ortaya çıkan bu yeni gerçeklikler en temel tanımlara da (Fani Dünya, Hayal Alemi / Rüya Alemi/ Gölgeler Alemi vb.) anlam ve gerçeklik kazandırmaktadır. Zamanın ve Mekanın Olmadığı Çağ olarak tanımlayabileceğim, her şeyin illüzyon sadece bilginin olduğunu fark edeceğimiz, Altın BİLGİ Çağı, uğruna savaşılan maddi şeylerin değerini fani hale getirerek Bütünsel Barışa hizmet etmektedir. 

Tarih boyunca, herkesin mutlu, huzurlu olduğu, savaşların olmadığı, maddesel bolluğa dayalı Bütünsel Barışın yaşanacağı Altın Çağ’dan bahsedilir.

Savaşların sona erip kalıcı ve bütünsel barışın gelmesi için iki yol vardır; 

(1)   Bolluk: Savaşları genelde daha iyi yaşamak uğruna kendimizde olmayanlar şeyleri zorla elde etmek için yaparız. Herkeste bolca varsa kimse daha fazlası için diğerleriyle savaşmaz. Petrol, su, altın, madenler vb. uğruna savaşılan her şeyin herkese yetecek kadar bol hale gelmesi, herkesin istediği şeyden istediği kadar sahip olabilmesi bolluk, bereket, sevgi ve saygının hakim olduğu Altın Çağ için zorunludur. 

Bir çeşit yeryüzü cenneti olarak da tanımlanan Altın Çağ, dünyadaki hızlı nüfus artışı, azalan enerji ve gıda kaynaklarının  daha fazla insana bölünecek olması bölünmesi mevcut gidişata göre yakın zamanda bu seçeneğin gerçekleşmesi maalesef pek mümkün gözükmüyor. “Altın demir kadar bol olsaydı, kimse altın için savaşmazdı” ama insanoğlu az bulunan başka bir maden bulup onun uğruna yine savaşacaktır. (Gezegenimizde en bol bulunan su için bile yakın gelecekte su savaşları öngörülmektedir.)

(2)   Hem Bolluk Hem Yokluk: Kavgaları, savaşları bütünsel olarak bitirmenin ve engellemenin bir diğer yolu da; Bugün veya gelecekte, uğruna savaşılan her şey, hem hayatın bir parçası olup yaşamın vazgeçilmezi olurken hem de uğruna birbirimizle savaşılmayacak kadar da değersiz şeylere dönüşmelidir. Kuantum düşünceyle özetlersek uğruna savaşılan her şey, Hem VAR hem YOK olmalı.

Her şeyin hem VAR hem YOK olduğu, rüyada olduğumuzu anlamadığımız sürece rüyamızda gördüğünüz illüzyon zaman, mekan alemini gerçek kabul ettiğimiz için, aşırı önemser ve sahiplenerek uğruna savaşabiliriz. Rüyada olduğunuzu anladığınız an, rüyadaki kişilerin, mekanların, uğruna savaştığınız her şeyin değeri bir anda düşer ve anlamını yitirir.

Dünya Rüyasından uyanış Dışarıdan ve İçeriden olmak üzere iki türlü olabilir;

(1) Dışarıdan Uyandırılış: Sizi fiziksel olarak dışarıdan dürterek, sarsarak (Ses, dokunuş vb) uyandırır. Bu uyanış, dışsal bir fiziksel uyarıyla olduğunda, Tıpkı, yanardağların patlaması, şiddetli depremler, gök taşı çarpması vb. kıyamet dediğimiz, rüyanın dışsal bir fiziksel etkiyle çökertilmesiyle gerçekleşir. Ama bu uyanış değil UYANDIRILIŞTIR.

(2) İçeriden Uyandırılış: Bizim aradığımız veya herkesin beklediği UYANIŞ ise rüyanın içindeyken uyanmaktır. Peki ama gücünü çözülmemişlikten alan bir rüyanın içindeyken nasıl uyanacağız?

Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir” Bende diyorum ki, “Doğru soru sorulduğunda cevap belirir.” Dünya rüyasından uyanmak için de ilk yapmamız gereken şey, sorularda paradigma değişikliğine gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine “Neyin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız.

Bir yazılımcı olarak 1995 yılından beri kitaplarımda, yazılarımda ve konuşmalarımda Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplardaki Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren bölümlerini de kullanarak farkındalıklar yaratmaya çalışıyorum. Tasarımı ve kullanım alanlarını da öngören kurgularımla sadece insanlar arası değil, önce insanın kendisiyle, sonra doğa ve hayvanlar dahil canlı/cansız tüm varlıkları kapsayan Bütünsel Barış için çalışmaktayım. 

Geleneksel Evren anlayışında kökten değişiklik yaparak Altın BİLGİ Çağı’nı başlatan  yeni kitabım Altın BİLGİ Çağı’nda, “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna yepyeni cevaplar verirken yepyeni sorularda sorduruyorum.  Bilimkurguyu bilime dönüştüren Sanal Gerçeklik teknolojileri ve Holografik Evren tasarımlarıyla, insanları, farkındalıklı Bilim ve Teknolojiyle tanıştırarak, zorunlu TEKNOLOJİK BARIŞ diye özetleyebileceğim Bütünsel Barış için; 

İnsanların, mutluluk arayışlarını maddeye sahip olmaktan, maddenin bilgisine  yönelterek bütünsel düşündürüp uğruna savaşılan şeylerin maddi değerini düşürüyor, içinde yaşadığımız dünya rüyasından beklenen uyanış için “Neyin içinde yaşadığınızı anlamadan, kimin yarattığına ve nasıl yaşayacağınıza karar vermeyin!”  diyorum. Tanrı Hayvanları Neden Yarattı?  Hayvanlar Neden Var? Sorusuna cevaplar arayarak, en başta, Prof. Dr Orhan KURAL Hocam ve Hayvanseverler gibi Hayvanlar hakkında bir farkındalık başlatarak İnsanların Hayvanlarla Barışına hizmet ediyorum.

Taş devri, maden devri insanın maddeye hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir gücün diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. Altın BİLGİ Çağı; zaman ve mekanın gerçek olmadığı sadece bilgiye dayalı ilk illüzyon çağdır ve insanlığı Bütünsel Barışa ulaştıracak çağdır.

Barışa hizmet etmenin barışı sağlamanın yollarından biride barış için yapılan çabaları desteklemektir. Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir.

Bütünsel çözümler için Bütünsel çözümler ve modeller üretmeliyiz. Nobel Barış Komitesi'nin, Alfred Nobel'in vasiyetinin son gelişmeler doğrultusunda yeniden yorumlanarak; Bildiğimiz uzay, zaman ve mekanın değiştiği yeni yaşam formlarını gündeme gelirken insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı sonsuza dek değiştirerek bütünsel barışı sağlayabilecek bu yeni bakış açılarının da desteklemesini bu yeni yöntemlerle ilgili; Hayvanlarla Barış, Doğayla Barış ve Bütünsel Barış alanlarında farkındalıklar yaratarak barışa hizmet edenlerinde yeni kategoriler açılarak ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

En İçten Sevgi ve Saygılarımla

(Sanal Tanrı / Başlangıç'ın Gürüşe Açılmış Ayetlerle desteklenmiş Ön Baskısı) 

2014 yılında “Neyin İçinde Yaşadığınızı Anlamadan, Kimin Yarattığına ve Nasıl Yaşayacağınıza Karar Vermeyin!” sloganıyla, Zamanın ve mekanın olmadığı “Altın BİLGİ Çağı”nı başlatmıştım. Sadece insanlarla-insanlar değil, insanlar-hayvanlar ve insanlar-doğa’yı kapsayan Bütünsel Barışa dikkat çektiğim için 2015 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştim. Nobel Barış Ödülü Heyetine de “Bütünsel Barış” başlıklı yeni bir kategori daha açılmasını da içeren bir ön yazı göndermiştim. (Sayfa:8) Ödülü kazanamamak, beni daha derin araştırmaya ve düşünmeye motive ederek daha iyi bir çözüm bulmamı sağladı.

Teknoloji tarih boyunca ekonomileri ve toplumları alt üst etmiştir. Ocak 2016 Davos Zirvesinde, Dördüncü Endüstri Devrimi diye adlandırılan Yapay Zeka döneminin başladığı duyurulurken, asıl devrim inanç alanında oluyor, insanoğlu “İNANMA” aşamasından “ANLAMA” aşamasına geçiyordu.

Barış herkesin bir araya gelip aynı amaçlar için uyumlu çalışarak yaşamasıdır. Dünya barışı (1) Dünya dışı saldırı veya tehlike karşısında birleşme (2) Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda gerçekleşecektir. Bu kitap, özellikle bilinçli yapay zeka temelli bir bakış açısıyla Tanrının varlığına, yaradılışa yeni cevaplar verirken, bilim ve teknolojiyi kullanarak insanları zorunlu Bütünsel Barışa davet etmektedir. 

E_kitap olarak Türkçe ve İngilizce olarak dünya çapında ücretsiz dağıtacak bu kitabı İnsanlara, Hayvanlara veya doğaya maddi/manevi küçük bir iyilik karşılığında okuyarak, Bütünsel Barışa bireysel katkılarda bulunabilirsiniz. Yaptığınız iyilikleri #butunselbaris veya #holistikpeace şeklinde paylaşarak Bütünsel İyilik hareketinin yaygınlaşmasını da sağlayabilirsiniz. 

Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir. Dünyada kabul görmüş en büyük platform Tanrı inancıdır.  Felsefi sorgulamalar ışında inanç, bilim ve teknolojiyi kullanarak, Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda Bütünsel Barış kendiliğinden sağlanacaktır. Yeniden aday olduğum, 2017 Nobel Barış Ödülünde, Bütünsel Barış Kategorisinin açılarak, ilk ödülün tarafıma verilmesi, dünya çapında Bütünsel Barış için çalışan İyi İnsanlara çok güzel bir haber olacaktır.  

Tek iddiam samimiyetimdir. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz!

www.aydinturkgucu.net

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.