Modelare parametrică și adaptivă cu Inventor

· Constantin STANCESCU
4.0
4 reviews
Ebook
658
Pages

About this ebook

Volumul are 658 de pagini, conține 25 de capitole - însumând nu mai puțin de 1487 de figuri - şi o Bibliografie.

Sunt prezentate gradat problemele abordării proiectării asistate în ingineria mecanică folosind pachetul Autodesk Inventor. Totul este explicat în amănunt, astfel încât nu este necesară o pregătire anterioară deosebită pentru a înţelege şi a aplica procedurile expuse.

Se porneşte de la modelarea 3D a pieselor individuale, folosind cele mai noi mijloace de schițare și restricționare a entităților din schițe, apoi se trece la modelarea suprafeţelor, a familiilor de piese, realizarea desenelor de execuţie, modelarea ansamblurilor cu toate detaliile aferente - inclusiv prezentarea ansamblurilor explodate, prezentarea animaţiilor în cazul ansamblurilor care conţin piese mobile, proiectarea ansamblurilor sudate, proiectarea pieselor adaptive - ajungându-se în final la realizarea desenelor de ansamblu cu aplicarea poziţiilor (baloons) şi generarea tabelelor de componenţă pe baza BOM (Bill of Materials).

În continuare, începând cu capitolul 14, se face trecerea la nivelul următor: utilizarea prodigioaselor unelte incluse în sistemul Inventor pentru a depăşi nivelul de modelare directă și a proiecta - ori a lua din biblioteci - piese şi ansambluri specifice din domeniul mecanic: piese din tablă, arbori, rulmenţi, came, arcuri, cadre, transmisii mecanice, conducte etc. Pe lângă acestea, sunt descrise în amănunt conceptele iFeature, iPart, iAssembly, i-drop, iCopy, iLogic, toate fiind patente Autodesk. Sunt parcurse de la zero, pe modele originale şi sugestive, tehnicile de analiză cu elemente finite (FEA) şi metodele de simulare dinamică. Spre final sunt prezentate piesele din plastic şi matriţele de injecţie. Nu static şi descriptiv, ci prin invitaţie la proiectare pas cu pas, cu înţelegerea deplină a etapelor şi a mijloacelor de lucru folosite. În încheiere se arată cum pot fi create imagini realiste şi cum poate fi folosit sistemul Vault de gestionare a proiectelor.

Ca premize pentru atingerea unei eficienţe cât mai mari în însuşirea de cunoştinţe, se presupune că cititorul are o oarecare experienţă în Proiectarea Asistată şi că dispune de pachetul software Autodesk Inventor. Aplicând cu grijă procedurile expuse, cititorul va stăpâni rapid modelarea parametrică şi adaptivă 3D şi va căpăta gust pentru aplicarea în practică a tehnicilor moderne de Proiectare Asistată.

Puteți asista la răsfoirea cărții vizionând clipul Youtube https://youtu.be/jhXN8cTeeq0Ratings and reviews

4.0
4 reviews
Jens Nielsen
March 17, 2022
excellent
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.