Proiectare asistată cu Autodesk Inventor: Îndrumar de laborator

· Constantin STANCESCU
5.0
1 review
Ebook
372
Pages

About this ebook

Cartea are 374 de pagini și contine 31 lucrări de laborator şi o serie de teme de casă în anexă.

Lucrările prezintă gradat problemele abordării proiectării asistate în ingineria mecanică. Totul este explicat în amănunt, astfel încât nu este necesară o pregătire anterioară deosebită pentru a înţelege şi aplica procedurile expuse.

Se porneşte de la modelarea 3D a pieselor individuale, apoi se trece la modelarea ansamblurilor, a componentelor speciale, parametrizări, analiză cu elemente finite şi se ajunge în final la animaţie.

Ca premize pentru atingerea unei eficienţe cât mai mari în însuşirea de cunoştinţe, se presupune că cititorul are o oarecare experienţă în Proiectarea Asistată şi că dispune de pachetul software Autodesk Inventor.

Aplicând cu grijă procedurile expuse, cititorul va stăpâni rapid modelarea parametrică 3D şi va căpăta gust pentru aplicarea în practică a tehnicilor moderne de Proiectare Asistată.

Ratings and reviews

5.0
1 review

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.