eBoken Körkort B: Teori och praktik i samspel

· esyDigi DLB
5.0
5 reviews
Ebook
500
Pages

About this ebook

Upplägget av körkortsteori i eBoken Körkort B presenterar teorin på ett nytt enklare sätt, jämfört med de få böcker som finns på marknaden. Det teoretiska och praktiska innehållet kommer i en kronologisk ordning. Vissa delar ur det teoretiska är istället integrerad i de praktiska körkapitlen. Körkapitlen börjar med en siffra och de är numrerade efter en ordning som trafiklärare känner till och majoriteten arbetar efter. Teori och praktik flödar i samspel.


Texten har många korta meningar, punktlistor och stycken för att bli lättläst. Enkla förklaringar finns inbäddade i texten.


Det är viktigt för din egen och andras säkerhet, att du blir en bra förare med gott omdöme för vad olika situationer kräver. Bilen kan bli ett dödligt vapen.


eBoken Körkort B utgör grunden i din körkortsutbildning. Till din hjälp har du din handledare/trafiklärare. Ställ frågor och diskutera med din handledare/trafiklärare, då lär du dig mer. Det finns inga dumma frågor bara dumma svar.


I texten finns externa länkar i blå text till hemsidor där du kan fördjupa dig ytterligare vid intresse.


Det finns även källhänvisning och länkar till förordningar för dig som vill läsa den ursprungliga lagtexten.


Länkar internt i boken är magenta (stark rosa) färgade. De finns där olika avsnitt behandlar samma ämne för att du enkelt ska kunna navigera i eBoken.


Grå text är beskrivningar eller hänvisningar utan länk, där länken redan visats i tidigare avsnitt.

 

eBoken Körkort B ger dig stöd från start till mål.


Den här boken är skriven för dig som ska ta körkort för behörighet B. Jag som skrivit eBoken Körkort B är trafiklärare, har haft handledarkurser, teorilektioner och är utbildad pilot. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och förbättra din körkortsutbildning genom denna bok.


eBoken är ett teoretiskt utbildningsmaterial för körkort B som samlar trafikförfattningar, Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan för behörighet B och förarprov behörighet B samt mina egna kunskaper och erfarenheter som trafiklärare och pilot.


eBoken Körkort B:s innehåll är heltäckande för körkortsutbildning B, ungefär 50.000 ord och över 1.000 bilder blir ungefär 280 sidor i komprimerat A4 format med läsbar text (stl.12). ePub filen har mer avstånd mellan stycken och mycket större bilder, därför blir det fler sidor, beroende på vilken enhet du läser i.


Jag tar även med mina erfarenheter från flygutbildningen till denna bok. Flygbranschen har ett väldigt högt säkerhetstänk och jobbar med rutiner på ett sätt som jag tycker saknas i körkortsutbildningen. Flyg-utbildningens system med checklistor är integrerat, till exempel kan checklistorna underlätta och öka säkerheten i bilkörning.

5.0
5 reviews

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.