Leylâ ve Mecnûn

ʿAskar Ibn-Ḥusain Bīk Urdūbādī
16

Reviews

3.1
16 total
Loading...

Additional Information

Publisher
ʿAskar Ibn-Ḥusain Bīk Urdūbādī
Read more
Published on
Dec 31, 1858
Read more
Pages
122
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Turkish
Read more
Content Protection
This content is DRM free.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 Fuzûlî Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Sadece Türkçe değil bir divan teşekkül ettirebilecek çapta Farsça ve Arapça şiirlerin de sahibidir. Kendisinden sonra bu vadide hareket edenleri derinden etkilemiştir. Fuzûlî’yi kuvvetli bir şair yapan etkenler kuşkusuz pek çoktur. Ancak onun şiirine derinlik veren hususlardan birisi de döneminin ilimlerini kitap telif edebilecek derecede tahsil etmiş olmasıdır. Ona göre; “İlimsiz şiir esası yok dîvar olur ve esassız dîvar gâyette bî-i‘tibâr olur.”

O, kendi ifadesine göre aşk şiirleri yazmış fakat bunların uzun ömürlü olmayacaklarını anlayınca gece gündüz çalışarak bütün ilimleri öğrenmiştir.

Fuzûlî’nin Arapça olarak kaleme alıp Matlau’l-i’tikâd fî ma’rifeti’lmebdei ve’l-meâd adını verdiği eseri felsefe ve kelâmın birleştirildiği bir kelâm risâlesidir. Bilgi, isbât-ı vâcib, insanlığın nübüvvet müessesesine olan ihtiyacı ve âhiret hayatının mevcudiyetinin birey ve toplum açısından önemi, özgün bir üslup ve bakış açısıyla verilmiştir.

Bu eser Fuzûlî’nin felsefe ve kelâma vâkıf olduğunun bir göstergesidir. Onun edebî kişiliğini anlamak, şiirlerinin arka planını çözebilmek için Matlau’l-i’tikâd’ın kavranması gerekir.

Leningrad Şarkiyat Enstitüsü’nde bir mecmua içerisinde bulunduğu bilinen tek nüshası hakkında ilk bahseden Rus şarkiyatçı Eduardoviç Berthels olmuştur. 1950’li yıllarda Azerbaycan’da bu nüshanın bir tıpkı basımı yapılmıştır. Bilâhare Merhum Muhammed b. Tâvit et-Tancî tarafından önsöz ve notlar eklenerek ilmî usullere uygun bir şekilde neşre hazırlanmıştır. Bu neşir Merhum M. Es’ad Coşan ve Merhum Kemal Işık tarafından Türkçe’ye aktarılarak metin ve terceme birlikte Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından basılmıştır (Türkçe tercemesi kısmı: XV+82 sayfa; asıl metin XIX, 104 sayfa).

Uzun aradan sonra kitabı yeniden yayına hazırlarken teknik olarak yazım birliği sağlamaya gayret edilmiş, kaynak verilen kitaplar mümkün olduğunca görülmüş, hangi baskılarından istifade edildiği tespit edilmiş ve kaynak verilen pasajların yerleri görülmüş ve bu çerçevede emin olduğumuz bazı teknik eksiklikler tarafımızdan giderilmeye çalışılmıştır.

Kitabın sonuna kaynakça ve özellikle araştırmacıların istifadesini kolaylaştırmak için ayrıntılı dizin ilave edilmiştir.

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.