Namaz Kitabı

Hakikat Kitabevi
2,845

Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

       Bu kitâb dokuz bölümden meydana gelmektedir. Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, teravih,
bayram, müftü, tesbih, menkıbe, çocuk terbiyesi, pedogoji, cenaze, kaza, meal

Read more
4.2
2,845 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Hakikat Kitabevi
Read more
Published on
Dec 31, 2006
Read more
Pages
223
Read more
ISBN
9789759211936
Read more
Language
Turkish
Read more
Genres
Religion / General
Read more
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Read Aloud
Available on Android devices
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

     Bu kitâb, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardır:
     1) Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarını ve bunlara bağlı şeyleri açıklamakdadır.
     2) Birinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan evvel, Peygamberliğine delîl olan alâmetler hakkındadır.
     3) İkinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” doğumundan bi’setine [Peygamberliği bildirildiği vakte] kadar, meydâna gelen alâmetler hakkındadır.

     4) Üçüncü bölüm: Bi’setden hicrete kadar meydâna gelen mu’cizelerin beyânı hakkındadır.
     5) Dördüncü bölüm: Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden vefâtına kadar olan mu’cizeleri hakkındadır.
     6) Beşinci bölüm: Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâtından sonra meydâna gelen ve ayrıca zemânı kesin belli olmıyan veyâ bir vakte mahsûs olmıyan alâmetler hakkındadır.
     7) Altıncı bölüm: Eshâb-ı kirâmdan ve Ehl-i beytden [oniki imâmdan] meydâna gelen kerâmetler anlatılmakdadır.
     8) Yedinci bölüm: Tâbi’în, tebe-i tâbi’în ve sofiyyeden sâdır olan kerâmetler hakkındadır.
     9) Hâtime: Din düşmanlarının gördüğü cezâ ve belâlardan bahs edilmekdedir.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, edebiyat, şiir, menkıbe, hikaye

Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.


(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.


I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Din adamı nasıl olmalıdır; Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.

III. kısımda, (Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma) kitâbı vardır. Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb verilmekdedir. Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri; îmân yalnız inanmak mıdır, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer anlatılmakda, dinde reform yapmak istiyenlere cevâb verilmekdedir.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, osmanlı,
mantık, mevlevi, tanzimat, ıslahat, Abdülaziz han, Abdülhamid han, meşrutiyet,
mecelle, medeni kanun
Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.

Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.


         Dört halîfenin ve Eshâbın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basılmıştır. Kitabevimiz yeniden 1998'de bastırmıştır. Bu kitâbı Seyyid Eyyûb hazretleri yazmıştır. 

     

     1. bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” 66 menkıbesi vardır.

     

     2. bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” 81 menkıbesi vardır.

     

     3. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anhümâ” 23 menkıbesi vardır.

     

     4. bâb’ta, üçüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Osmân-ı Zinnûreyn “radıyallahü teâlâ anh” 55 menbesi vardır.

     

     5. bâb’ta, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân’ın “radıyallahü anhüm” 19 menıbesi vardır.

     

     6. bâb’ta, dördüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Esâdüllahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlibin “radıyallahü teâlâ anh” 101 menkıbesi vardır.

     

     7. bâb’ta, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin “radıyallahü teâlâ anhüm” 46 menkıbesi vardır.

     

     8. bâb’ta, Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin “radıyallahü anhümâ” münâzarası anlatılmaktadır.

     

     9. bâb’ta, Âşere-i Mübeşşerenin menâkıbı. Bu bâbda 13 madde vardır.

    

     10. bâb’ta, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ehl-i Beytinin 17 menkıbesi vardır.

    

     11. bâb’ta, Eshâb-ı kirâmın “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” 8 menkıbesi vardır.

    

     12. bâb’ta, 36 madde halinde bu ümmetin üstünlükleri anlatılmaktadır.


 Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, menkıbe, Ebubekir, Osman, Ömer, Ali, halife, evliya, ashab

Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

 (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır.    I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin
yazdığı (Hücec-i kat’ıyye)kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin
arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.    II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed
Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır.    III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i
ehl-i beyt)kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına
cevâb verilmekdedir.    IV. kısım; (Birleşelim-Sevişelim) kitâbıdır.
İslâm câhillerinin çeşidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve
Mescidler konusunda geniş açıklamalar
 yapılmakdadır.    V. kısım; (Îmân ile ölmek için kardeşim,
Ehl-i beyt ile Eshâb-ı sevmelisin) kitâbıdır. Ehl-i beyt ile Eshâb-ı
kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve bu husûsda iftirâ
edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâb verilmekdedir.    VI. kısım; İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (Peygamberlik
Nedir) kitâbıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmın
Peygamberliği, Mu’cîzenin ne olduğu açıklanmakdadır.    VII. kısım; (İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl
tercemesi)dir. Bunun devâmında, Muhammed Ma’sûm-ı Fârûkî hazretlerinin (33)
adet mektûbunun tercemesi vardır.    VIII. kısım; İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.    IX. kısım; Bu kısımda bir din câhiline
cevâb verilmekdedir.    X. kısım; Komünistlik nedir, komünistlerde din
düşmanlığı îzâh edilmekdedir.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, Osmanlı, tarih, İran, diyalog, medeniyet, patrik, papa


Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

       (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı
dört kısımdan meydâna gelmişdir.


    I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i
Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını
anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin
iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.


     II. kısım; (Müslimânlık ve
Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler,
(Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilmekde, Hakîkî bir
müslimân olmanın şartları açıklanmakda, müslimânlığa hayran olanların sözleri
ile, (42) tane başka din mensûbu iken islâmiyyeti seçen zâtların hayâtları
anlatılmakdadır.

     

    III. kısım; (Kur’ân-ı
Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır. Burada, bugünkü Tevrât
ve İncîller hakkında bilgi verilmekde, Kitâb-ı Mukaddesdeki hatâlar îzâh
edilmekde, Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğu ilmî olarak
anlatılmakdadır. Ayrıca Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzeleri, fazîletleri, güzel
ahlâk ve âdetleri anlatılmakdadır.

     

     IV.
kısım; (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır. Burada
islâm dîninin vahşet dîni olmadığı, hakîkî müslimânın câhil olmadığı, ilkel
dinler, semâvî dinler, islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konuları
açıklanmakdadır. Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, itikat,
iman, incil, semavi, tevrat, peygamber, hristiyan, yahudi

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.