Kur’an Işığında Siyasetname

Hakkı Yılmaz
6

Şüphesiz ki insan sosyal bir varlıktır. Bu özellik onun çok sayıdaki ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak şekilde yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, istese de toplu hâlde yaşamaktan vazgeçemez. Yüce Allah insanı, değişik ihtiyaçlarını toplum içinde farklı meslekler icra ederek ve aralarında iş bölümü yaparak gidermelerini sağlayacak beceri ve yeteneklerle donatmıştır. Her insan kendi beceri ve yeteneği doğrultusunda sosyal hayata katılmakta ve diğer insanlarla her alanda ve her düzeyde çeşitli ilişkiler kurmaktadır. Sonuçta insanların maddî ve manevî ihtiyaçları birbirleriyle kurdukları bu ilişkiler sayesinde giderilmiş olmaktadır. Ancak toplum içindeki bu alma-verme ilişkisi âdil bir düzen içinde gerçekleşmelidir ki, insanlar barış içinde yaşayabilsinler, hayırlarda yarışabilsinler.

Bu düzenin sağlanabilmesi ve insanlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların giderilebilmesi için herkesin tartışmasız olarak kabul edeceği, itaat edeceği bir otoriteye ihtiyaç vardır. Sosyal bünye de aynı insan bünyesine benzemektedir. İnsan vücudundaki tüm organların ve sistemlerin sağlıklı işleyebilmesinin bir beyine ihtiyaç duyması gibi toplumlardaki görev bölümlerinin sağlıklı işleyebilmesi, merkezi bir otoriteye; yöneticiye ihtiyaç duyar. Bu otorite bugün ki anlamıyla “Devlet”tir. 

Read more

About the author

 HAKKI YILMAZ

1949 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında, Arapça bilenler arasında seçilerek tekâmül eğitimi için Alanya’ya gitti. 1969 yılında İstanbul’da Arapça tekâmül kursunda hoca oldu. Daha sonra dışarıdan İmam Hatip lisesini bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur’an’i ilimlere adadı. Kur’an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Read more
5.0
6 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Hakkı Yılmaz
Read more
Pages
31
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Turkish
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
       Kur’ân'ı Arapça aslından okuyup anlamak ve anladıklarımı Türkçe anlatmak üzere yaptığım bu çalışmada şeytânı'r-racîm'den; onun telkinlerinden, ayartmalarından ve vesveselerinden Allah'a sığınıyorum.

Olması gereken niteliklerle övemesek de, bilebildiğimiz ve akıl edebildiğimiz tüm övgüleri âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm Allah için özgülüyor, özellikle de bu âciz, fakir ve hakir kula Kur’ân'ı Türkçe olarak okuyucuya sunma nimeti ve hizmetini bahşettiği için O'na sonsuz övgülerimi sunuyorum.

Yüce Rabbimizden, Peygamberi Muhammed As’ı, yakınlarını ve arkadaşlarını destekleyip kolladığı gibi, bizlerle birlikte Allah'ın dinine hizmet edenlerin tümünü de korumasını, kollamasını ve desteklemesini niyaz ediyorum.

Rabbimizin mesajlarını yalın olarak saptayıp insanlığın önüne koymaya gayret ettiğim bu çalışmada, Allah'ın rızası dışında hiçbir amaç gütmedim. Aczimiz ve idrakimizin sınırlı olması nedeniyle şüphesiz eksiklerimiz olmuştur. Ancak, Rabbim şâhittir ki bile bile hiçbir yanlış yapılmamıştır. Onun için, Yüce Rabbimizin beni affedeceğini umuyorum.

Burada sunulan meal, kadim Arap dili [lugatı, grameri, edebiyatı] ile birlikte Kur’ân'ın bütünlüğü dikkate alınarak, çok hassas bir şekilde yapılmış tahlillerin sonucudur. Sunduğumuz anlamların kanıtları, kaynakları, gerekçeleri Tebyînu'l-Kur’ân adlı çalışmamızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi edinmek, kontrol etmek ve denetlemek isteyen okurlarımız, 11 cilt (yeni baskıda 8 cilt) hâlinde yayınlanmış olan Tebyînu'l-Kur’ân'dan veya internet sitelerimizden bunları görebilirler.

 

İnternet Siteleri:

www.istekuran.net

www.istekuran.com

 

İslam dini, anlam olarak,  “insanları sağlamlaştıran din’’ [dert, tasa, savaş, zayıflık, manevî hastalık, mutsuzluk ve benzeri şeylerden uzaklaştırıp sağlama, güvenceye alan ilkeler bütünü] demektir. Kur’an’da öğretilen İslam dini, gerçekte insanları; toplumları dertten, tasadan, korkudan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan ve benzeri olumsuz şeylerden uzaklaştırır. Kur’an’ın içindeki tüm ilkeler, tamamen insanlığın sağlığına, mutluluğuna, barış içinde yaşamasına yöneliktir.

Allah’ın Adem, Nuh, …. İbrahim,…. Musa, İsa ve Muhammed ile gönderdiği dinin adı, İslam’dır.

İslam dini’nin tek kaynağı, Kur’an’dır.

Yeryüzünde Müslüman bilinen kişiler, topluluklar, Kur’an’ın orijinal mesajlarını bırakıp bir takım kişilerin görüş ve anlayışlarını din edindiler. İşte bu nedenle de kendi içlerinde ve Müslüman olmayanlarla olan ilişkilerinde hoş görülemeyecek sorunlar ortaya çıktı ve hala da çıkmaya da devam ediyor.

Kur’an’ın anlattığı Müslümanlık ise görünenden; özellikle Müslüman olmayanların Müslüman olduğunu iddia edenler üzerinde gördüklerinden çok farklıdır.

İslam dinin kaynağı, olan Kur’an’ın İngilizce mealini okuyunca hem Kur’an’ı hem de İslam dinini yakından tanımış olacaksınız.

 

I hereby seek refuge in Allah from thinking ability; its allurement, its enticement and its deception for this work of mine which I have done to recite and comprehend the Qur’an in its original Arabic form then interpret what I have understood in English.

While being incapable of praising as deep as we should, I offer to Allah, Rabb of all worlds, Most Gracious, Most Merciful, all my compliments that I can come up with and conceive with my humble thinking ability, and I offer my sincerest gratitude to Him for bestowing me, this humble, poor and servile one, His blessings and felicity to offer the reciters an English interpretation of the Qur’an.

I entreat our Great Rabb to look after, protect and support us together with all the people who serve for the religion of Allah, as He did for His prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), his family and companions.

In this work of mine, in which I have striven to comprehend the messages of our Rabb plainly and offer to all people, I have not sought for anything except than the countenance of Allah. Due to our weakness and our comprehension is limited, there are definitely deficiencies. However, my Rabb is witness that no wrong has been done intentionally. Therefore, I hope that our great Rabb forgives me.

This interpretation that is presented here is a result of the analyses that were meticulously conducted by taking into account the ancient Arabic Language (with its vocabulary, grammar and literature) and the unity of the Qur’an. Evidences, sources and justifications relevant to this interpretation that we present are available in our work titled as Tebyinu’l Qur’an. Our readers who wish to get detailed information, review and examine our works, they can see these in Tebyinu’l Qur’an that has been published as 8 volumes or in our websites.

 

Web Sites:

http://presentationofislamandquran.com

www.quraninenglish.net

 

 

 

 

The religion of Islam is, as the meaning, “The religion that strengthens people’’ [the set of principles that keep people away from the things like problems, sorrows, wars, weaknesses, spiritual illnesses, unhappiness and similar things and that ensure safety and security]. The religion of Islam taught in the Qur’an in fact distances people and societies from problems, fears, unhappiness, quarrels, wars and similar negative things. All the principles in the Qur’an are for the health, happiness and peaceful living of humanity.

The name of the religion that Allah sent with Adam, Noah, …Abraham, …Moses, Jesus and Muhammad is İslam.

The only source of the religion of İslam is the Qur’an.

Some people and communities known as Muslims on earth adopted the views and understandings of some others as a religion by leaving the original messages of the Qur’an. Hence, intolerable problems among themselves and in their relations with non-Muslims have emerged and still continue to emerge.

Islam expounded by the Qur’an is very different from what it appears, particularly what the non-Muslims see on those people who claim to be Muslims.

When you read the English interpretation of the Qur’an which is the source the religion of İslam, you will know the Qur’an and the religion of İslam more closely.

 The religion of Islam is, as the meaning, “The religion that strengthens people’’ [the set of principles that keep people away from the things like problems, sorrows, wars, weaknesses, spiritual illnesses, unhappiness and similar things and that ensure safety and security]. The religion of Islam taught in the Qur’an in fact distances people and societies from problems, fears, unhappiness, quarrels, wars and similar negative things. All the principles in the Qur’an are for the health, happiness and peaceful living of humanity.

The name of the religion that Allah sent with Adam, Noah, …Abraham, …Moses, Jesus and Muhammad is İslam.

The only source of the religion of İslam is the Qur’an.

Some people and communities known as Muslims on earth adopted the views and understandings of some others as a religion by leaving the original messages of the Qur’an. Hence, intolerable problems among themselves and in their relations with non-Muslims have emerged and still continue to emerge. 

Islam expounded by the Qur’an is very different from what it appears, particularly what the non-Muslims see on those people who claim to be Muslims.

By reading these articles,  you will have broad knowledge about the topic below:

 

- Creation of the universe and man

- Profit, rent, fee, interest and kenz

- Infaq/Aid

- Mary in the Qur’an

- Prophet Jesus in the Qur’an

- Women in Islam

- War/Battle in Islam

- Masjid al-Aqsa

- Reincarnation

- Malady that enslaves persons and colonize communities - Riba

- Sadaqa/public revenues

- Salah

- Zaqah/tax

- Concept of miracle and the miracles of the prophets

 

Web Sites:

http://presentationofislamandquran.com 

www.quraninenglish.net

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.